Brussel
Door de brand in Bozar op 18 januari 2021 werden bepaalde delen van het dak ernstig beschadigd en was de waterafvoer niet meer gegarandeerd. De schade op het dak is lokaal en beperkt in grootoppervlakte.

Om verdere waterinsijpeling te vermijden worden er tijdelijke herstellingswerken aan het dak uitgevoerd. Een voorlopige bescherming werd aangebracht (afdekking en voorlopige roofing). De werken worden deze week afgerond.

Op vrijdag 29 januari 2021 wordt een mobiele werfkraan in de Koningsstraat geplaatst om het puin en afval van het dak te verwijderen. De kraan zal 1 dag blijven staan en zal geen hinder voor het verkeer veroorzaken. De technische installaties mogen nog niet van het dak verwijderd worden, omdat het onderzoek naar de oorzaak van de brand nog loopt.

Wanneer de definitieve renovatie van het dak van start gaat, zal er een vaste werfkraan geplaatst moeten worden.

De schade situeert zich voornamelijk aan het dak en de technische opbouwstructuren. Het originele interieur en de structuur van het historische gebouw van Victor Horta is grotendeels gespaard gebleven.

De reiniging en de ontvochting van het interieur loopt verder. De waterschade (bluswater) situeert zich voornamelijk in de concertzaal Henry Le Boeuf (orgel en hogere balkons/loges) en de tentoonstellingszalen van het zuidelijke expocircuit (zijde Koningsstraat) in het gebouw.

Heropening en definitieve herstellingswerken

Het noordelijk circuit is sinds donderdag 28 januari 2021 terug in gebruik genomen omdat het noordelijke en het zuidelijke circuit (waar de brand- en waterschade zich bevinden) op technisch vlak opgesplitst zijn. Ze kunnen dus onafhankelijk van elkaar functioneren en het noordelijke circuit kan in alle veiligheid terug operationeel gebruikt worden.

Voor de definitieve herstellingswerken worden voorstellen in onderling overleg met de betrokken partners besproken.

Het doel is om een stabiliteitsbureau en studiebureau aan te stellen. Op basis van de resultaten van hun studies zal een bestek worden opgesteld voor de definitieve herstelling van het dak, met inbegrip van de technische installaties en de technische kanalen die voorzien moeten worden.

De technische installaties en kanalen dienen eerst uitgevoerd te worden alvorens het dak definitief kan hersteld worden.

Daarnaast zal er ook een dossier opgestart worden voor de herstelling van het interieur. De schade aan de parketvloeren, de houten akoestische deuren, het orgel, de balkons, de plafonds, etc. in de getroffen ruimtes wordt momenteel verder geëvalueerd.

Een concrete timing geven voor de herstellingswerken is momenteel nog niet mogelijk maar het staat vast dat het uitvoeren van de herstellingswerken tijd zal nemen.