Brussel
De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, heeft een publiek-publiek samenwerkingsverband afgesloten met het Europees Parlement over de woning van de 19de-eeuwse schilder Antoine Wiertz.

Op 29 maart 2019 werd een erfpachtbelofte getekend waarbij de Wiertz-woning voor een symbolische euro voor 50 jaar werd overgedragen aan het Europees Parlement. Het veel grotere atelier van Wiertz en de conciërgewoning, die samen het Wiertz Museum vormen, blijven in beheer van de Regie der Gebouwen.

Win-win voor alle partijen

De Wiertz-woning, een klein bijgebouw van het Wiertz Museum (deel van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België), wordt momenteel als opslagruimte gebruikt. De woning is dringend aan renovatie toe. 

Het Europees Parlement zal in ruil voor de erfpacht de woning, die gelegen is in het hartje van de Europese wijk in Brussel, volledig renoveren en omvormen tot een centrum voor kleinschalige socio-culturele activiteiten: “het huis van de burgers”. Ze zal er ontmoetingen met burgers organiseren in een informeel kader. 

Voor het publiek wordt een bar, een wintertuin en een terras voorzien. Ook de bijhorende tuin, eveneens opgenomen in de erfpacht en die tot nu toe niet toegankelijk was voor het publiek, wordt opengesteld. 

De omvorming van de woning tot een ontmoetings- en discussiecentrum verhoogt de aantrekkelijkheid van het Wiertz Museum en wordt een extra troef voor de Europese Wijk rondom het Leopoldspark.

Als gebouwenbeheerder van de federale staat blijft de Regie der Gebouwen wel verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen waarin het Wiertz Museum zelf gehuisvest is: het atelier en de conciërgewoning.

Over het Wiertz Museum

Het Wiertz Museum, gelegen in Elsene (Vautierstraat 62), maakt sinds 1868 deel uit van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. De woning, waar geen werken tentoongesteld zijn, heeft een aparte ingang. Dat gebouw wordt binnenkort door het Europees Parlement gerenoveerd. Het museum zal tijdens de renovatiewerken gratis toegankelijk blijven. 

Het Wiertz Museum is de werkplaats van Antoine Wiertz (1806-1865), Belgisch schilder, beeldhouwer en denker. Hij liet zich inspireren door de grote oude meesters zoals Rubens, Michelangelo en Rafaël. Zijn (soms monumentale) werken zijn te zien in de grote atelierruimte en de kleine salons.