Voor de verwarming van de gebouwen op de Jubelparksite werkt de Regie der Gebouwen sinds 2014 samen met Sibelga, die er een warmtekrachtkoppelingscentrale installeerde. Daardoor werd er in 2016 1.000 ton minder CO² uitgestoten dan wanneer de gebouwen op de klassieke manier zouden worden verwarmd. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de bezetters: samen bespaarden zij in 2016 72.731€ of 19% op hun energiefactuur.

Een warmtekrachtkoppelingsinstallatie produceert gelijktijdig warmte en elektriciteit, vertrekkend van aardgas als brandstof. Bij dat proces komt er minder CO2 vrij en er wordt een hoger globaal energierendement dan bij klassieke aparte installaties bereikt.

De opgewekte warmte-energie wordt geïnjecteerd in het verwarmingssysteem van de gebouwen en dekt zo'n 50 % van de behoeften. De musea van de Jubelparksite betalen hiervoor een lagere prijs dan de productieprijs in de bestaande stookplaats (klassiek verwarmingssysteem).

De WKK-installatie betekent op jaarbasis een besparing van ca. 80.000 ¬ (excl. BTW) op de energiefactuur, en dit gedurende 10 jaar. Dit betekent een vermindering van de globale verwarmingsfactuur, zonder bijkomende kosten of investeringen voor de Regie der Gebouwen of de betrokken musea.

Een samenwerking tussen de Regie der Gebouwen, de Jubelparkmusea en Sibelga

Dit project is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de Regie der Gebouwen, de musea op de Jubelparksite en Sibelga en betekent een win-win operatie voor iedere partner. 

Het energieleveringscontract werd afgesloten voor een duur van 10 jaar. In de tussentijd heeft Sibelga ervoor gezorgd dat de warmte die geleverd wordt door de warmtekrachtkoppeling altijd goedkoper is dan die van de stookplaats. En dit ongeacht de evolutie van de energieprijzen.

De Regie der Gebouwen en de betrokken musea stelden de nodige lokalen ter beschikking aan Sibelga om er haar installatie in te plaatsen.

Ingenieuze werken in beschermde gebouwen

Omdat Sibelga en Cofely Services niet mochten raken aan de structuur van het beschermde gebouw, was de plaatsing van de WKK-installatie geen gemakkelijke klus. Samen bedachten ze oplossingen voor de plaatsing van leidingen en kabels, voor de aansluiting van de installatie op het elektriciteitsnet, voor de aan- en afvoer van ventilatie- en verbrandingslucht, voor de verwijdering van uitlaatgassen, enz., zonder dat er geraakt werd aan het historische patrimonium.

De werken begonnen in augustus 2013 en hebben zo'n 8 maanden geduurd. De WKK-installatie was dus gebruiksklaar bij de aanvang van het nieuwe verwarmingsseizoen begin 2014 oktober.