Ingenieur

Erik werkt als ingenieur bij het Centrum voor Technologie en Innovatie (CTI) in Brussel, bij de dienst HVAC en bouwfysica.

Wat houdt je werk precies in?

Mijn job bestaat uit twee delen. Enerzijds zijn er concrete projecten waaraan het CTI meewerkt. Dit gaat dan over een begeleidende of adviserende rol of om de kwaliteitscontrole. De studies gebeuren door de operationele diensten van de Regie der Gebouwen of door externe studiebureaus.

Anderzijds ben ik bezig met het ontwikkelen van en op peil houden van onze typebestekken en technische nota’s. Hier letten we op de laatste evoluties en proberen we trendsetter te zijn op het vlak van duurzaamheid en energieverbruik, met steeds oog voor kwaliteit en budgettaire haalbaarheid.

Hoe ziet een typische werkdag eruit?

Voor mij zijn er eigenlijk twee soorten werkdagen, namelijk een dag op kantoor of een dag thuiswerk. Om naar mijn werk te gaan, ben ik wel even onderweg, maar ik vind een treinrit zeker geen verloren tijd. Ook is er op kantoor wel de gelegenheid om via fysieke ontmoetingen en besprekingen met collega’s invulling te geven aan het werk.

Een thuiswerkdag biedt veel flexibiliteit. Ik ben dan wel vaak later aan het werk, maar ik kan mijn dag flexibel inrichten.

In beide gevallen is het de bedoeling om gedurende die dag aan één project te werken, maar beantwoord ik ook mails over andere onderwerpen.

Wat zijn je favoriete aspecten van je job?

Meestal kan er bij studiebureaus geen tijd gestoken worden in een grondige studie van alternatieven, optimalisatie van systemen of correcte specificaties. Het fijne is dat je bij de Regie der Gebouwen meer diepgang kan geven aan de projecten die je bestudeert.

Daarnaast is er, mede door het feit dat de Regie der Gebouwen naast studiebureau ook meestal bouwheer is en de exploitant een overheidsdienst is, ook meer aandacht voor duurzaamheid, waaronder energieverbruik, robuustheid en levenscyclusanalyse.

Kan je een voorbeeld geven van een project waar je met plezier aan gewerkt hebt?

Ik werk nog niet zo lang bij de Regie der Gebouwen, maar heb mij toch wel onmiddellijk kunnen aansluiten bij de bestaande projecten, die best wel boeiend en uitdagend zijn. Zo is het is een privilege om hedendaagse technieken voor historische gebouwen te ontwerpen, naast de grote kantoorgebouwen en specifieke toepassingen zoals politiecellen, opslag van in beslag genomen wapens en drugs, auditoria, datacenters enzovoort. Deze combinatie zorgt voor diverse en boeiende projecten. 

Ook ben ik tegenwoordig veel met de luchtkwaliteit in onze gebouwen bezig. Dit was door de coronapandemie een erg actueel thema, maar is ook op vlak van bijvoorbeeld fijn stof en allergenen een blijvend aandachtspunt voor het comfort en de gezondheid, waaraan ik een steentje bijdraag.

Hoe is de werksfeer?

Binnen de Regie is er veel aandacht voor het welzijn van het personeel, wat zich bijvoorbeeld uit in flexibele werktijden, de zorg voor optimale werkomstandigheden en het aanbieden van opleidingen.

De sfeer op het werk is wellicht ook daardoor aangenaam en ongedwongen, met veel respect voor ieders eigenheid.

Waarom wilde je voor de Regie der Gebouwen werken?

De Regie der Gebouwen kent binnen mijn kenniswereld van de klimaatbeheersing in gebouwen een groot aanzien. De richtlijnen en bestekken van de Regie der Gebouwen worden door de meesten in de sector gevolgd. Daarom was het voor mij een favoriete werkgever.

Wat is je loopbaan binnen de Regie der Gebouwen?

Ik ben inmiddels 60 maar beschouw mijn verdere loopbaan niet als ‘uitbollen’, wel eerder als een ambitie om mijn kennis en ervaring over te dragen. Het is fijn dat dit bij de Regie der Gebouwen mogelijk is.

Ik zou graag nog het volledige typebestek willen reviseren, waarin ik naast het doorgeven van kennis en ervaring, ook de laatste evoluties en inzichten wil integreren.