Architect - Renovatie Campus Poelaert (m/v/x)

Brussel
Statutair
Master
Solliciteren tot 25/01/2019

Terug naar het overzicht

Jobinhoud

Je maakt deel uit van een gespecialiseerd team van vijf personen, bestaande uit mensen van zowel de Regie der Gebouwen als de FOD Justitie. Jullie worden aangesteld om de integrale zorg voor het paleis en de andere gerechtsgebouwen op de campus Poelaert op zich te nemen. Dit team zal enerzijds instaan voor de organisatie en opvolging van het preventief en curatief onderhoud en het dagelijks operationeel beheer van de technische installaties, maar zal anderzijds ook concrete ondersteuning bieden bij het uitvoeren en coördineren van alle noodwendige restauratie- en renovatiewerken. Er zal tot slot ook technische ondersteuning aanwezig zijn binnen deze ploeg om kleinere werken zelf en snel te kunnen uitvoeren. 

Binnen dit team bestaat je voornaamste opdracht bestaat erin bouwprojecten, renovatie- en restauratieprojecten te organiseren en te beheren en in dit kader zal je desgevallend één of meerdere van de volgende taken uitvoeren:

 • Je treedt op als ontwerper en/of als coördinator technieken. Je maakt bestekken, opmetingsstaten en ramingen op van het project en je bent belast met de tekening van de plannen, met behulp van tekenaars
 • Je coördineert de technische studies uitgevoerd in de speciale technieken door de gespecialiseerde technische diensten van de dienst Architectuur en Engineering of externe studiebureaus
 • Je volgt verschillende projecten op, uitgevoerd door studiebureaus (tijdens alle fases van het project). Het kan gaan om projecten van grote of kleinere omvang, met inbegrip van renovatieprojecten
 • Je kijkt de offertes na die ingediend worden door de inschrijvers in het kader van overheidsopdrachten en je maakt hiervan een kritische analyse op vanuit het technisch en financieel oogpunt en je brengt verslag uit van deze analyse bij je hiërarchische meerdere
 • Tijdens de uitvoering van de werken neem je, als supervisor en met de bijstand van technisch deskundigen, deel aan de werfvergaderingen, je controleert de conformiteit van de materialen en de uitvoeringsplannen voorgelegd door de aannemer met de voorschriften van het bestek en je kijkt de voorstellen tot verrekeningen na die ingediend werden door de aannemers
 • Je beschikt over een goede kennis van BIM (Building Information Modeling)
 • Je verzekert de leiding (op de administratieve en technische documenten) en de controle van de werven tot aan de definitieve oplevering en de overdracht aan de klant.

Er is 1 plaats bij de Regie der Gebouwen - Dienst Brussel

Meer info over de jobinhoud?

Antony STEEGMANS
Adviseur-generaal Ingenieur
Tel. 02 541 68 94
E-Mail: Antony.Steegmans@regiedergebouwen.be  

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Profiel

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Deductief redeneervermogen

De competentie 'in team werken' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een elementaire kennis van de wetgeving inzake vergunningen en reglementering (bouwvergunningen, EPB, ...)
 • Je hebt een elementaire kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten.
 • Aangezien je een klein team moet leiden, is ervaring in leiding geven een pluspunt.
 • Aangezien je in een tweetalig team terecht komt is een goede kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je hebt al een eerste ervaring in het werken van BIM (Building Information Modeling)

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Architect (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 
Loon
Minimum aanvangswedde: 37346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 25 januari 2019 op de website van Selor

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.