Vacature: facility manager - via Talent Exchange (m/v/x)

Leuven of Hasselt
Via Talent Exchange (interne markt)
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Solliciteren tot 25/03/2019

Terug naar het overzicht

De Regie der Gebouwen werft aan: 1 facility manager (m/v/x) voor haar operationele dienst Vlaanderen Regio Oost.

Let op

Vacature binnen het Talent Exchange-netwerk. De openstaande vacatures in dat netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties.

Jobinhoud

De operationele dienst Vlaanderen Regio Oost zoekt tijdelijke versterking voor haar team om in te staan voor het financiële en technische beheer van de gebouwen en bouwwerken die eigendom zijn van de federale overheid of ingehuurd worden voor de huisvesting van de verschillende federale overheidsdiensten in Vlaams-Brabant en Limburg.

De opdracht omvat de volgende taken:

Technisch beheer

 • U organiseert de onderhouds-, reparatie- of uitbreidingswerkzaamheden aan de infrastructuur of aan de technische installaties in de gebouwen.
 • U stelt zelf lastenboeken op voor minder complexe dossiers. Voor complexere dossiers kan u beroep doen op externe studiebureaus.
 • U waakt over de kwaliteit van de uitvoering van de werken en ziet er op toe dat ze conform de bepalingen van het lastenboek en binnen het voorziene budget gebeuren.
 • U staat in voor het algemeen (technisch en bouwkundig) onderhoud van de gebouwen.

 Financieel beheer

 • U stelt een budgettaire planning op korte en op lange termijn op, waarbij u zowel rekening houdt met courante als buitengewone uitgaven.
 • U bent verantwoordelijk voor het nazicht en de goedkeuring van facturen.

Daarnaast bent u de rechtstreekse contactpersoon, tussenpersoon en bemiddelaar voor zowel de gebouweigenaars, andere diensten van de Regie der Gebouwen en de klanten (de overheidsdiensten die worden gehuisvest).

Afhankelijk van uw woonplaats kan u vanuit Leuven of Hasselt werken.

Bekijk de volledige vacature op de website van onze rekruteringspartner Selor.

Profiel

Vacature binnen het Talent Exchange-netwerk. De openstaande vacatures in dat netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties.

Ervaring

 • U beschikt over ervaring in het domein van facilitybeheer, meer bepaald het opstellen van lastenboeken en het controleren van de kwaliteit van de werken.

Competenties

 • U handelt klantgericht.
 • U gaat georganiseerd te werk.
 • U beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • U hebt een basiskennis van overheidsopdrachten.
 • U kan vlot werken met de courante ICT-tools.
 • U bent bereid tot zelfstudie en het constant bijwerken van uw kennis.

Pluspunten

 • U heeft een diploma architectuur of industrieel ingenieur.
 • U beschikt over een rijbewijs B.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Werkgever

De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land.

De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé.

De operationele dienst Vlaanderen Regio Oost, met zetel in Leuven en in Hasselt, is verantwoordelijk voor de goede huisvesting van alle federale ambtenaren binnen de provincies Vlaams-Brabant en Limburg.

Kantoren worden gebouwd, verbouwd, aangekocht, ingehuurd en onderhouden. Naast kantoorgebouwen maken ook monumenten, historische sites, gevangenissen en musea deel uit van de vastgoedportefeuille.

Het beheer van het Vlaams-Brabantse en Limburgse patrimonium wordt gestuurd vanuit de zetel in Hasselt. Voor complexere werkzaamheden of specifieke studies kan de dienst terugvallen op de studiediensten van de hoofdzetel in Brussel of kan er worden samengewerkt met externe bureaus.

Interesse?

Meer informatie over de jobinhoud?

Ing. Wim Busschots
Pijlerhoofd Vlaanderen Regio Oost - Facility & Onderhoud
0476 47 01 07
Wim.Busschots@buildingsagency.be

Meer informatie over Talent Exchange of werken bij de Regie der Gebouwen?

Stéphanie Leclère
Attaché Personeel en organisatie
TalentExchange@regiedergebouwen.be

Solliciteren

Bekijk de volledige vacature op de website van onze rekruteringspartner Selor.

Om u kandidaat te stellen, stuurt u een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 25 maart 2019 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@regiedergebouwen.be.