Vacature: junior property manager (m/v/x) via startbaanovereenkomst

Brussel
Contractueel (startbaanovereenkomst)
Bachelor/graduaat/kandidatuur of hoger
Solliciteren tot 18/01/2019

Terug naar het overzicht

De Regie der Gebouwen werft aan: een junior property manager (m/v/x) voor de afdeling Vlaanderen.

Jobinhoud

U werkt in een klein team onder leiding van de procesmanager Vlaanderen. U speelt een actieve rol bij de voorbereiding van de vastgoedtransacties. 

U bent verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • U beheert zelfstandig een aantal vastgoeddossiers voor uw regio en u zorgt voor de administratieve opvolging van onder andere:
  • de huur- en verhuurovereenkomsten
  • de overeenkomsten m.b.t. zakenrecht
  • de (ver)koop/onteigeningsdossiers.
 • U bereidt betalingsdossiers (hoofdzakelijk huurgelden) voor.
 • U beantwoordt de vragen van interne en externe klanten en van belanghebbenden.
 • Daarnaast doet u dossiervoorbereidend werk zoals:
  • het opzoeken van gegevens en verstrekken van informatie
  • het opstellen van juridische documenten
  • het verlenen van adviezen.
 • U houdt een gegevensdatabank bij.
 • U notuleert bij vergaderingen.

Werkgever

De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land.
 
De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé.

Profiel

Dit is een startbaanovereenkomst, u kunt enkel solliciteren als u jonger bent dan 26 jaar. Meer info over startbaanovereenkomsten.

Diploma

U hebt minimum een diploma van niveau graduaat, bachelor of kandidatuur

U behaalde uw diploma in het Nederlands, of hebt een Selor-attest om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Niet vereist, wel een troef

 • U hebt kennis van ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • U hebt een basiskennis van grondwettelijk en administratief recht en milieurecht
 • U hebt kennis van zaken- en contractenrecht

Persoonlijkheid

 • Problemsolver: u gaat zelfstandig om met het oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van een oplossing.
 • Teamplayer: u creëert en bevordert de groepsgeest door uw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Klantgericht: u begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Resultaatgericht: u beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties

Jobgerelateerde competenties

 • Vastgoed beheren: gebouwen in mede-eigendom met moeilijkheden
 • Vastgoed beheren: gebouwen in mede-eigendom
 • Vastgoed beheren: bedrijfsgebouwen
 • Verhuren van het vastgoed volgens de rechten en plichten van eigenaars en huurders (huurovereenkomsten, geschillen ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid

Aanbod

Voltijdse job.

U start met een startbaanovereenkomst van 1 jaar, verlengbaar tot uw 26ste bij positieve evaluaties.

Loon

Minimum aanvangswedde niveau B1: 28 682.75 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen (enkel te Brussel)
 • 26 dagen verlof per jaar plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • flexibele uuregeling met mogelijkheid tot het nemen van max 18 dagen recuperatierverlof per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk

Plaats van tewerkingstelling

Regie der Gebouwen - hoofdzetel
Gulden Vlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
Bereikbaarheid

Interesse?

Meer info over de jobinhoud?

Jan Bagué
Regie der Gebouwen 
02 541 67 75 
Jan.Bague@regiedergebouwen.be

Solliciteren?

Stuur uw cv en motivatiebrief naar rekrutering@regiedergebouwen.be.

Natasja Lammens
02 541 71 54
Natasja.Lammens@regiedergebouwen.be