Vacature: Klantenbeheerder (m/v/x)

Brussel
Statutair
Master
Solliciteren tot 18/02/2019

Terug naar het overzicht

De Regie der Gebouwen werft aan: 1 klantenbeheerder (m/v/x) voor de dienst Klantenbeheer in haar hoofdzetel in Brussel (Gulden Vlieslaan 87 bus 2, 1060 Brussel. Bereikbaarheid). 

Jobinhoud

U maakt een aangepast beleid op, gericht op de klanten en de eindgebruikers, en u voert dat beleid uit. U verzorgt de contacten met de klanten en interne medewerkers om een goede informatiedoorstroming te verzekeren.

U zorgt voor een dagelijkse opvolging van de kwaliteit van het klantenbestand:

 • U geeft de voorkeur, overeenkomstig het doel van de organisatie, aan de kwaliteit van de diensten.
 • U verzekert een goede klantenadministratie (opvolgen van projecten en opvolging van klachten).
 • U zorgt voor de nodige informatieverzameling en doorstroming.
 • U creëert en optimaliseert klantgerelateerde procedures (intern en extern).

U verzorgt de contacten met de klanten en interne medewerkers om een goede informatiedoorstroming te verzekeren:

 • U bent het eerste contactpunt voor de klant.
 • U zorgt voor de adequate doorstroming (intern/extern) van informatie.
 • U verzekert de communicatie over wijzigingen in dienstverlening (tarieven, contractueel, technische ingrepen ...).
 • U neemt intern de rol op van ambassadeur voor de klant.

U lijst de behoeften op van de klanten/eindgebruikers om ervoor te zorgen dat het hoofd van de klantenbeheerdienst een adequaat en verantwoord advies kan geven aan de directeur-generaal over het beleidsplan:

 • U volgt de bezetting op van de gebouwen door de klanten.
 • U zoekt oplossingen en werkt ze uit voor de verbetering/uitbreiding van de dienstverlening.
 • U stelt rapporten op.

U verzekert een optimale communicatie met uw klanten:

 • U verzorgt de redactie en inhoudelijke controle van klantencommunicatie (mailing, website, supportportaal, documentatie ...).
 • U bevordert de klantgerichtheid binnen de organisatie.
 • U werkt de tools uit die de communicatie over, van en naar de klant nog kunnen verbeteren (vb. ondersteuning portaalsite).

U volgt de recente evoluties op inzake customer relations management, customer service management, marketing en dienstverlening inzake onderzoeksnetwerken om de expertise te delen:

 • U neemt deel aan specifieke opleidingen en seminaries.
 • U hebt interesse in vakliteratuur.
 • U onderhoudt contacten.

Bekijk de volledige jobinhoud op de website van onze rekruteringspartner Selor.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • U legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • U neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • U creëert en bevordert de groepsgeest door uw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • U begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • U handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • U plant en beheert uw eigen groei actief in functie van uw mogelijkheden, interesses en ambities uw eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • U beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • U reageert resultaatgericht op stress, u controleert de eigen emoties en u gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • U kunt zich mondeling goed uitdrukken.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Verbaal redeneervermogen

Werkgever

De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land.

De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé.

De dienst Klantenbeheer zorgt ervoor dat elke federale klant een uniek aanspreekpunt heeft bij de Regie der Gebouwen. Elk teamlid is verantwoordelijk voor een specifieke groep van federale klanten: justitie, de federale politie, Fedasil ...
De dienst klantenbeheer bewaakt onder andere de afstemming tussen de dienstverlening van de interne diensten van de Regie der Gebouwen en de noden van de klant. Het is de bedoeling om in co-creatie met de klanten zowel interne als externe klantenprocessen op te stellen om zo maximaal aan de noden van de klant tegemoet te komen vertrekkende van de missie en visie van de Regie der Gebouwen.
Het is belangrijk om geregeld de klant te ontmoeten, bilaterale overlegmomenten te organiseren en een gedegen rapportage te voorzien.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 18 februari 2019 via de website van onze rekruteringspartner Selor.