Nieuwe kantoren voor de correctionele griffie

Terug naar de projectpagina over het Justitiepaleis

Op 1 december 2017 zijn de nieuwe kantoren van de correctionele griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel officieel geopend.

De Nederlandstalige afdeling van de rechtbank van eerste aanleg Brussel bestaat sinds 1 maart 2014. Toen werd de voormalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel ontdubbeld naar een Franstalige en een Nederlandstalige afdeling, zoals voorzien in de zesde staatshervorming.

De Regie der Gebouwen huisvestte de correctionele griffie op de benedenverdieping van het Justitiepaleis, in het voormalige postkantoor van het gerechtsgebouw.

De ruimte werd volledig gerenoveerd en aangepast aan de behoeften van de nieuwe gebruikers. De voormalige lokettenruimte van De Post werd heringericht tot loketruimte voor de griffie, waar advocaten dossierstukken kunnen raadplegen. De open ruimte achter de loketruimte is ingericht tot een lichte, aangename en functionele kantoorruimte voor de medewerkers.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg)
Aannemer: Monument Vandekerckhove  en IMCE (elektriciteit)
Duur werken: januari 2017-september 2017
Investering: ongeveer 463.000 euro