Terug naar de projectpagina over het Justitiepaleis

De Regie der Gebouwen heeft de zalen en lokalen van de voormalige ondernemingsrechtbank gerestaureerd en ingericht om er de nieuwe kantoren van de griffie van het Hof van Cassatie in onder te brengen.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie
Aannemer: Goetinck NV
Duur van de werken: februari 2018 - december 2018
Investering: 457.000 euro (incl. BTW)