De Regie der Gebouwen stelt haar activiteitenverslag 2017 voor!

25/10/2018
Brussel
Zoals elk jaar stelt de Regie der Gebouwen u haar activiteitenverslag 2017 ter beschikking, die de opvallendste verwezenlijkingen benadrukt waaraan onze organisatie het voorbije jaar heeft meegewerkt. In deze nieuwe uitgave ontdekt u een overzicht van de grote projecten uitgevoerd in 2017, zoals het Forensisch psychiatrisch centrum van Antwerpen, het Justitiepaleis van Eupen, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, of het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika van Tervuren. Het verslag 2017 handelt ook over de lopende veranderingen binnen de Regie der Gebouwen, zowel op het vlak van de modernisering van de werkmiddelen als op het vlak van de evolutie van de processen.

Lees het activiteitenverslag 2017

 

Editie 2017, digitale uitgave

Dit jaar stellen we u het activiteitenverslag voor in een 100% digitale uitgave.

Eerst en vooral om ecologische redenen, maar ook om u toe te laten meer inlichtingen te bekomen over de verschillende thema’s door linken te creëren tussen het activiteitenverslag en onze website. Vanaf de inhoudstafel kunt u ook gemakkelijk het verslag overlopen en rechtstreeks naar de delen gaan die u aanbelangen.

 

Inhuldiging

 

In mei 2017 heeft de Regie der Gebouwen het nieuw financiëncentrum van Nijvel ingehuldigd, dat ingericht in volgens de new ways of working principes. 

img_4453.jpg

In juni 2017 was het de beurt aan het nieuw Forensisch psychiatrisch centrum van Antwerpen om ingehuldigd te worden. Deze biedt nu onderdak aan 180 geïnterneerden.

fpc_antwerpen_copyright_vk_group_10.jpg

 

Voor de FOD Financiën werden er 2 Fin Shops geopend in Bornem en Gembloux. Ze zullen goederen te koop aanbieden die afkomstig zijn van het privé Staatsdomein, die niet meer gebruikt worden, achtergelaten of in beslag genomen zijn, of die afkomstig zijn van successies en die niet werden opgeëist.

img_6578.jpg          bornem2.jpg

De Koninklijke Muntschouwburg heeft haar deuren kunnen openen op 5 september 2017 na een volledige renovatie van haar infrastructuur.

img_9070.jpg

In december heeft het personeel van de correctionele griffie haar intrek genomen in de nieuwe kantoren, die zich in het voormalige postkantoor bevinden van het Justitiepaleis van Brussel.

img_0015.l_lrrjpg.jpg

Interne modernisering en Redesign

In 2017 heeft de Regie der Gebouwen het Redesign-project opgestart, dat als doel heeft de vastgoedstrategie te verbeteren, intern beter te werken en de klanten verantwoordelijkheid bij te brengen. De doelstelling is om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en tegelijkertijd een rationeel, voordelig en functioneel gebruik te verzekeren van de overheidsgebouwen.

De evolutie van onze rol als vastgoedbeheerder van de Federale staat is ook het bewijs van de inspanningen die we leveren om een kwaliteitsvolle huisvesting te verzekeren aan de federale overheidsdiensten.

Intern heeft de Regie gewerkt aan de modernisering van haar werkmiddelen, zowel op het vlak van HR administratie (PersoPoint), van het projectbeheer (Microsoft Project Online) als op het vlak van samenwerkingsmiddelen en telefonie (Skype, Office 365).

De Regie der Gebouwen heeft ook een nieuwe website opgemaakt, die modern en meer performant is en die meer de nadruk legt op de verwezenlijkingen.

 

Meer info

Ontdek het activiteitenverslag 2017
Volg de Regie der Gebouwen op Facebook
Volg de Regie der Gebouwen op LinkedIn
Volg de Regie der Gebouwen op Instagram @regiedergebouwen