De Regie der Gebouwen liet in het verleden grote instandhoudingswerken uitvoeren in de geest van architect Victor Horta, die het Paleis voor Schone Kunsten heeft ontworpen. Klaarheid en transparantie zijn daarbij de kernwoorden.

2008-2009: Restauratie van de zuidelijke daken en renovatie van de onderliggende tentoonstellingszalen

In 2008 werd gestart met de restauratie van de zuidelijke daken, die grenzen aan het Koninklijk Park en de Terarkenstraat. Ook de onderliggende tentoonstellingszalen werden gerestaureerd en volledig gerenoveerd met de noodzakelijke uitrusting en vernieuwde in glas uitgevoerde lichtstraten, steeds met behoud van het originele uitzicht en materialen.

De bestaande metalen spanten van de oude dakstructuur werden behouden en gesaneerd. De daken werden geïsoleerd en voorzien van thermische beglazing in een aluminium structuur. Boven de glazen daken werd een zonneweringssysteem van beweegbare aluminium lamellen geïnstalleerd om de lichtsterkte in de tentoonstellingszalen te regelen.

2007-2009: Cinematek

In de ruimte onder het Paleis voor Schone Kunsten zijn twee nieuwe zalen van het Filmarchief ondergebracht. Door deze ingreep kwamen nieuwe tentoonstellingsruimten vrij, werd de verbinding tussen de Baron Hortastraat en de Victor Hortahal hersteld en werd de inplanting van het restaurant vergemakkelijkt.

2006-2007: Restauratie van de noordelijke daken en renovatie van de onderliggende tentoonstellingszalen

In 2006 werd gestart met de restauratie van de noordelijke daken en de renovatie van de onderliggende tentoonstellingszalen. Dankzij die werken voldoen de zalen aan de normen van het International Council of Museums (ICOM) en kunnen ze dus in alle veiligheid de meest zeldzame kunstwerken aan het publiek voorstellen.

Tijdens de restauratie van de daken werd er beslist om de originele staalstructuur te behouden. Het glas van de glasramen werd vervangen door nieuw glas, een exacte kopie van het originele glas. De buitenkant van het dak en de structuur van de in glas uitgevoerde plafonds, die dienst doen als werkvloer voor het onderhoud van de technische installaties en die natuurlijk licht doorlaten, moesten gelijktijdig aangepakt worden.

De restauratie van de daken vergde een andere aanpak boven het « grote tentoonstellingscircuit » dan boven de « zwart-wit zalen » en in de Hortahal. Bovenop de structuur van het grote circuit kwam thermische beglazing in een aluminium structuur. In de opengaande vleugels van de bedaking van de zwart-wit zalen en de Hortahal kwam daarentegen enkele beglazing die rechtstreeks op de dakspanten werd geplaatst.

Boven het glazen dak werd een zonneweringssysteem van beweegbare aluminium lamellen geplaatst. Hiermee kan de lichtsterkte in de tentoonstellingszalen geregeld worden.

De tentoonstellingszalen werden volledig gerenoveerd en gedeeltelijk gerestaureerd (voor de gerestaureerde muren kwamen nieuwe voorzetwanden). De wanden zijn voorzien van de nodige technische uitrusting om in te spelen op de wensen van elke tentoonstellingsmaker. De plafonds met moulures zijn opnieuw geschilderd in het originele wit en de marmeren en eiken plinten werden gerestaureerd.

Om te voldoen aan de comfort- en conserveringsnormen, werd elke zaal uitgerust met een klimaatregelingssysteem van de beste kwaliteit en luchtbehandelingsinstallaties. De zalen werden opnieuw goed geïsoleerd om een optimaal binnenklimaat te garanderen. Ook de elektrische installatie werd volledig vernieuwd.

2003-2004: Het project Terarken

De Regie der Gebouwen heeft werken uitgevoerd in het kader van de Programmawet van 30 december 2001. Zo werden foyer 2 en 3 aangepakt en het project Terarken, waarbij de voormalige ondergrondse opslagruimte en parking omgevormd werden tot een polyvalente ruimte, werd eind oktober 2004 voltooid. 

De Terarkenzaal kan worden omgevormd tot drie kleinere zalen. Tussen de drie zalen werden akoestische wanden en deuren geplaatst. Het geheel kan volledig open gemaakt worden om zo één grote ruimte voor 750 personen te bekomen. Aan de wanden kunnen ook kunstwerken worden opgehangen in het kader van een tentoonstelling. De nodige verlichtingstechnieken werden in het plafond geïntegreerd. De hoofdingang van deze polyvalente ruimte bevindt zich in de Terarkenstraat.

2002: De opfrissingswerken

Tijdens de zomer van 2002 werden door de Regie der Gebouwen, in samenwerking met de diensten van het Paleis voor Schone Kunsten, de zalen van het gebouw grondig opgefrist. Valse wanden en verlaagde plafonds verdwenen, de glasramen werden gerestaureerd en dringende veiligheidswerken werden uitgevoerd. De ruimtes die werden ingenomen door de Filharmonische Vereniging en door de personeelskantine evenals de zalen van de openbare verkopen werden ontruimd om ze terug te integreren in het tentoonstellingsparcours.

Alle belemmeringen voor de circulatie die in de loop der jaren waren toegenomen, zijn verdwenen, zodat het oorspronkelijke tentoonstellingsparcours zoals Victor Horta het voor ogen had, in ere hersteld is.

1999-2000: Restauratie van de concertzaal Henry Le Boeuf 

De Regie der Gebouwen restaureerde tussen september 1999 en maart 2000 de concertzaal Henry Le Boeuf, het kloppend hart van het Paleis voor Schone Kunsten, en de bijhorende technische ruimten. De architecturale afwerking evenals de binnendecoratie werd hersteld op basis van het oorspronkelijke concept van Horta. Onder leiding van de architecten Hervé Gilson en Georges Baines kreeg de Henry le Bœufzaal de unieke akoestiek en uitstraling van weleer terug.