Tijdens de werken aan het gerechtshof doen wij er alles aan om de hinder voor de buurtbewoners en de passanten zoveel mogelijk te beperken. Aangezien het vooral gaat om werken in het gebouw, zal de geluids- en stofhinder beperkt zijn. Alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de fietsers en voetgangers te garanderen.

Tijdens de werken is de werf niet toegankelijk voor het publiek.

Hieronder kan u meer info terugvinden over de planning en de impact van de werken.

Planning van de werken (2019 – 2022)

  • Voorbereiding werf
  • Fase 1: Interne afbraakwerken
  • Fase 2: Ruwbouwwerken
  • Fase 3: Dak- en buitenschrijnwerken
  • Fase 4: Technische installaties
  • Fase 5: Restauratie interieur en binnenafwerking
  • Fase 6: Aanleg van de directe omgeving

Werfketen

De werfketen/containers bevinden zich in de Stockmansstraat (tussen de gevel van het gerechtshof en de bomenrij).

Na de werken worden er nieuwe volwaardige bomen geplant in de voortuin van het gerechtshof zijde Anselmostraat.

Hieronder ziet u hoe het gerechtsgebouw aan de Anselmostraat er in de toekomst zal uitzien, met rechts een nieuw discreet toegangspaviljoen en de nieuwe bomenrij.

Verloop van de werken zelf

De werken startten begin november 2019 en duren tot 2022. Er wordt op de werf gewerkt van 6u30 tot 18u30.

Impact op de parkeerplaatsen

Er zijn 3 loszones waardoor er een parkeerverbod geldt voor volgende parkeerstroken:

  • Britselei: de 2 parkeerstroken aan de kant van het gerechtsgebouw.
  • Stockmansstraat: de parkeerstrook aan de kant van het gerechtsgebouw.
  • De parkeerplaatsen in de Anselmostraat zijde gerechtshof zijn niet meer beschikbaar tijdens de werf.

De definitieve aanleg van parkeerplaatsen op het openbaar domein is een bevoegdheid van de stad Antwerpen. De Anselmostraat zal op termijn heraangelegd worden.

Impact op voetgangers en fietsers

Alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de fietsers en voetgangers te garanderen.

De voet- en fietspaden rondom het gerechtshof blijven gedurende de werken behouden. Het voetpad aan de voorzijde van het gerechtshof (aan de Britselei) wordt versmald omdat daar een loszone is, maar het voetpad blijft in gebruik.

Installatie van werfkranen

Eind november 2019 werden twee werfkranen geïnstalleerd in de voortuinen van het gerechtshof: één in de Anselmostraat en één in de Stockmansstraat.

Bij het verplaatsen van lasten zullen de kranen enkel boven de werf en de loszones draaien.