Saint-Hubert
Abtenpaleis

Place de l’Abbaye 12
6870 Saint-Hubert

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Het Abtenpaleis, eigendom van de Belgische Staat, maakt deel uit van het uitzonderlijke patrimonium van Wallonië. Om dit te benutten, heeft de Regie der Gebouwen in het begin van 2023 een projectoproep gelanceerd voor de toekenning van een huurcontract/ erfpachtovereenkomst voor de site van het abtenpaleis, maar ook op de site van de voormalige rijkswacht.

Projectoproep 

De volledige dossiers moeten ingediend worden ten laatste op 15/09/2023 om 12 u.

  • De site van het Abtenpaleis bestaat uit drie gebouwen (het Abtenpaleis, de voormalige strafinrichting en het gebouw genaamd “Classes vertes”) die opgericht zijn rond drie afzonderlijke binnenkoeren en waarvan de totale vloeroppervlakte 15.341 m² bedraagt. Kadaster: Saint-Hubert, 1e afdeling, sectie A, percelen nr. 333L, 333M, 336G en 337L.
  • De site van de voormalige rijkswacht gelegen in de Rue de la Converserie 46 in Saint-Hubert, is verdeeld over 3 percelen (Saint-Hubert, 1e afdeling, sectie A, percelen nr. 1806S2, 1806T2 en 1806W2). Het bestaat uit een terrein en twee huisvestingen. De twee huisvestingen hebben een bruto-oppervlakte van 288 m² (nuttige oppervlakte van 150 m²). Het terrein waarvan de oppervlakte 5.944 m² bedraagt, is gedeeltelijk hellend en geeft toegang tot de rue du Parc waar zich de begraafplaats bevindt.

Kandidaten moeten verplicht volgende informatie aanleveren in hun kandidatuur: 

  • Betrokken site: Abtenpaleis en/of voormalige rijkswacht.
  • Voorstelling van de kandidaten en de beschikbare middelen.
  • Beschrijving van het project.

De projecten worden beoordeeld op basis van:

  • de voorgestelde canon (40 punten);
  • de economische valorisatie (30 punten);
  • en de architecturale valorisatie (30 punten).

Voor meer info, raadpleeg de infonota over de projectoproep voor Saint-Hubert

Monument en uitzonderlijk erfgoed

Alle percelen zijn gelegen in de zone voor openbare diensten en collectieve voorzieningen, die deel uitmaakt van een gebied van cultureel, historisch en esthetisch belang in het sectorplan Bertrix-Libramont-Neufchâteau.

Het abdijcomplex (met uitzondering van de voormalige kapel, de conciërgerie van de “Classes vertes” en de voormalige strafinrichting) is een geklasseerde site en monument.  

Het Abtenpaleis maakt deel uit van het uitzonderlijke erfgoed van Wallonië.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat
Beheerder: Regie der Gebouwen
Totale vloeroppervlakte van de site “Abtenpaleis”: 15.341 m²

 

Laatst gewijzigd in januari 2023

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 4 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto