Het Abtenpaleis, eigendom van de Belgische Staat, maakt deel uit van het uitzonderlijke patrimonium van Wallonië. Om dit te benutten, heeft de Regie der Gebouwen in het begin van 2023 een projectoproep gelanceerd voor de toekenning van een huurcontract/ erfpachtovereenkomst voor de site van het abtenpaleis, maar ook op de site van de voormalige rijkswacht.

Projectoproep 

De projectoproep houdt zowel de site in van het Abtenpaleis als de site van de voormalige rijkswacht.

  • De site van het Abtenpaleis bestaat uit drie gebouwen (het Abtenpaleis, de voormalige strafinrichting en het gebouw genaamd “Classes vertes”) die opgericht zijn rond drie afzonderlijke binnenkoeren en waarvan de totale vloeroppervlakte 15.341 m² bedraagt.
  • De site van de voormalige rijkswacht gelegen in de Rue de la Converserie 46 in Saint-Hubert, is verdeeld over drie percelen. Het bestaat uit een terrein en twee huisvestingen. Het terrein is gedeeltelijk hellend en geeft toegang tot de rue du Parc waar zich de begraafplaats bevindt.

Twee kandidaturen werden ingediend en worden momenteel onderzocht. De projecten worden beoordeeld op basis van:

  • de voorgestelde canon (40 punten);
  • de economische valorisatie (30 punten);
  • en de architecturale valorisatie (30 punten).

Monument en uitzonderlijk erfgoed

Alle percelen zijn gelegen in de zone voor openbare diensten en collectieve voorzieningen, die deel uitmaakt van een gebied van cultureel, historisch en esthetisch belang in het sectorplan Bertrix-Libramont-Neufchâteau.

Het abdijcomplex (met uitzondering van de voormalige kapel, de conciërgerie van de “Classes vertes” en de voormalige strafinrichting) is een geklasseerde site en monument.  

Het Abtenpaleis maakt deel uit van het uitzonderlijke erfgoed van Wallonië.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat
Beheerder: Regie der Gebouwen
Totale vloeroppervlakte van de site “Abtenpaleis”: 15.341 m²

 

Laatst gewijzigd in september 2023