Het museum Autoworld is ondergebracht in het “Jubileumpaleis” in het Brusselse Jubelpark. Het museum bestaat sinds 1986 en zijn permanente collectie omvat honderden auto’s, rijtuigen en motoren die de spectaculaire ontwikkeling van de voertuigen over meer dan een eeuw illustreren. 

Autoworld is een privémuseum dat zijn gebouwen huurt van de Belgische Staat. In 2021 werd een nieuwe huurovereenkomst afgesloten tussen de vzw Autworld en de Regie der Gebouwen voor een periode van 9 jaar. Deze verlenging geeft Autoworld de kans om de toekomst van het museum te vrijwaren en nieuwe investeringen te doen. 

Renovatie van de gevels en het schrijnwerk 

De Regie der Gebouwen restaureert van 2024 tot 2027 de gevels van de gebouwen van het War Heritage Institute (Legermuseum) en van Autoworld in het Brusselse Jubelpark. Ook het buitenschrijnwerk wordt gerenoveerd, wat een energetische verbetering voor deze gebouwen zal betekenen.   

De restauratiewerken worden in 4 fasen uitgevoerd die elkaar overlappen, zodat wanneer de uitvoering van de ene fase bezig is, de voorbereiding voor de andere fase van start gaat. De totale kostprijs wordt geschat op 27,7 miljoen euro, inclusief btw. 

In een eerste fase worden de gevels van de Luchtvaarthal van het Legermuseum gerenoveerd. 

De gevels van Autoworld zijn in de 2de fase (van 2025 tot 2026) aan de beurt. 

In de 3de  en 4de  fase worden verschillende gevels van het Legermuseum gerenoveerd. 

Aan de werken gaan voorbereidende studies vooraf, zoals een asbestinventaris, opmetingen van de gevels, analyse van de materialen en schadebeeld van de gevels, bouwhistorische en materiaal-technische studies en stabiliteitsonderzoek.

Gelet op het beschermd statuut van het Jubelpark en de gebouwen, worden de werken uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. 

Meer info over de renovatie van de gevels in het Jubelpark

Renovatie van de daken

In oktober 2018 ging de Regie der Gebouwen van start met de grootschalige renovatie en restauratie van de daken van de musea in het Jubelpark. Aangezien het gaat om een gigantische oppervlakte, namelijk 30.000 m² in totaal, worden de werken verspreid over 4 fasen. 

In de eerste twee fasen (2018-2021), werden de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis aangepakt. 

De daken van Autoworld werden in de 3de fase gerenoveerd. De werken duurden van 2021 tot 2023 en omvatten:

 • de isolatie en vernieuwing van de zinken daken;
 • het renoveren van de verticale glaspartijen zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke uitzicht; 
 • de vernieuwing van de lichtstraten met thermische isolerende beglazing. 

De renovatie van de daken van Autoworld was mogelijk dankzij de financiële steun van de Nationale Loterij.

In de vierde en laatste fase (2022-2024) worden de daken van het Legermuseum en de terrassen van de Triomfboog vernieuwd.  

Meer info over de dakenrenovatie in het Jubelpark

Technische fiche

 • Eigenaar: Belgische Staat
 • Huurder: vzw Autoworld
 • Opdrachtgever dakwerken: Regie der Gebouwen
 • Aannemer dakwerken: SIX bvba
 • Totale dakoppervlakte van Autoworld: 9.095 m² 
 • Duur van de werken: februari 2021 –  juli 2023
 • Globale investering (voor alle 4 de fasen tezamen): ongeveer 21 miljoen euro (inclusief BTW)
  • 52,5 % gefinancierd door de Regie der Gebouwen
  • 47,5 % gefinancierd door Beliris

Bereikbaarheid

Het is verboden te parkeren op de esplanade van het Jubelpark en de laan achter de Triomfboog.
Lees hier hoe u het museum kan bereiken.

Evenementen

Als u een evenement wil organiseren in Autoworld moet u contact opnemen met het museum zelf

 

Laatst gewijzigd in mei 2024.