Dubai
Belgisch Paviljoen

Expo 2020 Dubai
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Van 20 oktober 2020 tot 10 april 2021 neemt België deel aan de volgende wereldtentoonstelling: “Expo 2020 Dubai”. Ter gelegenheid hiervan zal een paviljoen worden gebouwd. Het zal een ware architecturale en bouwkundige parel zijn, die bestaat uit een “groene boog” die meer energie zal produceren dan verbruiken! 

Connecting Minds, Creating the Future

De wereldtentoonstelling, Expo 2020 Dubai, zal doorgaan op een reusachtige site van 4,38 km² in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten.  Er nemen meer dan 150 landen aan deel en er worden miljoenen bezoekers verwacht. 

Het algemene thema van Expo 2020 Dubai is “Connecting minds, Creating the future”. De bedoeling is om de samenwerking, innovatie en creativiteit op wereldvlak te bevorderen.

De site is opgedeeld in 3 grote delen, die elk focussen op een thema: mobiliteit, duurzaamheid en opportuniteit. Voor de bouw van het Belgisch paviljoen werd een terrein gekozen van ongeveer 2.180 m² in de zone van de mobiliteit. Het zal gelegen zijn op een hoek van de publieke hoofdweg, wat de zichtbaarheid ten goede komt. 

België zal via haar deelname aan Expo 2020 Dubai haar recentste technologische innovaties op vlak van mobiliteit in de kijker zetten om mensen, goederen en ideeën dichter bij elkaar te brengen. 

Een “groene boog”

De overheidsopdracht werd begin 2019 gegund aan de groep BEMOB-2020. Het gaat om een opdracht Design & Build voor het ontwerp, de bouw, de scenografie, het onderhoud, de ontmanteling en de afbraak van het paviljoen. 

BEMOB-2020 verenigt de aannemers BESIX en Vanhout, de bureaus ASSAR ARCHITECTS en VINCENT CALLEBAUT ARCHITECTURES en het designbureau Krafthaus.

Het ontwerp van het paviljoen is opgevat als een hoge boog met verticale tuinen op de gevels en bestaande uit verschillende verdiepingen.

Niet alleen de buitenkant van het paviljoen zal groen zijn, het bouwwerk zal ook meer energie produceren dan verbruiken dankzij natuurlijke ventilatie en verlichting, hernieuwbare energie, intelligent watergebruik,…

Er zal ook gebruik gemaakt worden van Belgische, of van oorsprong Belgische, technieken, toepassingen, producten en materialen, zowel voor de binnenkant als voor de buitenkant van het paviljoen.

In het gebouw zal een tentoonstellingsparcours zijn, maar ook winkels met Belgische souvenirs, ruimtes om onze culinaire specialiteiten te proeven (waaronder natuurlijk ook frietjes), een business center en een gastronomische brasserie met terras. Het Belgisch paviljoen zal onze economische spelers heel wat mogelijkheden bieden om zich te tonen! 

Planning van de werken

Het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo) is de aanbestedende overheid voor de constructie van het Belgisch paviljoen, de Regie der Gebouwen stelt als gedelegeerd bouwheer haar expertise en ervaring ter beschikking.

Zo heeft ze in nauwe samenwerking met BelExpo de selectie- en gunningsleidraad en de technische prestatiebepalingen opgemaakt voor het paviljoen, deelgenomen aan de evaluatie van de kandidaturen en de offertes (zowel op technisch als administratief vlak) en heeft ze haar juridische ondersteuning aangeboden.  

De Regie der Gebouwen zal ook de werken van A tot Z opvolgen en erop toezien dat alles verloopt in het kader van de gegunde overheidsopdracht Design & Build.

In september 2019 werd begonnen met de bouw van het paviljoen.  De voltooiing van alle werken is voorzien tegen eind september 2020

Meer info

Over het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen: www.belexpo.be/dubai
Over Expo 2020 Dubai: www.expo2020dubai.com

Technische fiche

Aanbestedende overheid: Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Aannemer: de groep BEMOB-2020, die bestaat uit de aannemers BESIX en Vanhout, de bureaus ASSAR ARCHITECTS en VINCENT CALLEBAUT ARCHITECTURES en het designbureau Krafthaus 
Duur werken: van juli 2019 tot eind september 2020
Oppervlakte site: 2.180 m²
Budget: opdracht gegund aan 7.997.819 € (incl. BTW), voor een economische waarde van 11.750.819 €

 

Laatst gewijzigd op 12 september 2019.