De burcht van Bouillon is eigendom van de staat en wordt via een overeenkomst beheerd door het Royal Syndicat d’Initiative van Bouillon. In 2017 is het oude natriumverlichtingssysteem in de hele burcht vervangen door een installatie die voor honderd procent uit leds bestaat.

De installatie, die bestaat uit 4 kilometer kabel en 162 ledlampen, is goed voor een energiebesparing van 80% ten opzichte van een klassieke installatie.

Teamwerk

De Regie der Gebouwen heeft samen met het Luikse agentschap Radiance 35 het bestek opgemaakt. De Regie der Gebouwen was ook verantwoordelijk voor de aanbesteding van de werken en de aanstelling van de opdrachtnemer en nam samen met Radiance 35 de controle op de werf voor haar rekening.

De technici van ENGIE Fabricom hebben op hun beurt de installatie voor hun rekening genomen. Daarvoor hebben ze samengewerkt met touwtechniekers, die gewoon zijn om in de hoogte te werken. Het kasteel is immers gebouwd op een rots en voor de gevels die van buitenaf niet toegankelijk zijn, was het onmogelijk om met gondels te werken.

Het Speciaal Fonds, ten slotte, zorgde voor de financiering. Dat fonds bestaat voor veertig procent uit de jaarlijkse bruto-ontvangsten van de burcht en is bestemd voor de financiering van werken.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Beheerder: Royal Syndicat d’Initiative de Bouillon
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Aannemer: ENGIE Fabricom
Datum werken: 2017
Installatiekost: 369.000 euro (+ 35.000 euro voor de studie)