De Regie der Gebouwen heeft een volledige cellenvleugel in de centrale gevangenis van Leuven gerenoveerd. Zo kunnen 100 nieuwe cellen in gebruik genomen worden, goed voor een stijging van de capaciteit van de gevangenis met 48 cellen.

Over de gevangenis

De centrale gevangenis van Leuven werd midden negentiende eeuw gebouwd en in gebruik genomen op 1 oktober 1860. Het gaat om een gevangenis van het Ducpétiaux-type (genoemd naar de toenmalige inspecteur-generaal van het gevangeniswezen Edouard Ducpétiaux): een gevangenis in stervorm met twee grote en vier kleine vleugels.

De gevangenis beschikt over een schrijnwerkerij, boekbinderij en diverse werkhuizen voor celwerk.

Na de renovatie van cellenvleugel B heeft de gevangenis een capaciteit van 398 personen.

2007-2012: Nieuwbouw met werkhuizen, grootkeuken en personeelsrestaurant

In 2012 werd een nieuwbouw in gebruik genomen met werkhuizen, een grootkeuken en een personeelsrestaurant. Door nieuwe, polyvalente werkhuizen op te richten, kreeg de gevangenis er zeventig extra arbeidsplaatsen bij. Bij de bouw ging veel aandacht naar duurzaamheid.

Tegelijkertijd werd ook een nieuwe interne ringweg aangelegd zodat de cellenblokken sneller bereikt kunnen worden bij interventies van brandweer of politie.

2016-2017: Renovatie cellenvleugel B

Door de inrichting van nieuwe werkplaatsen en een grootkeuken in 2012 kwam de benedenverdieping van cellenvleugel B leeg te staan. Om een antwoord te bieden aan de overbevolking in de Belgische gevangenissen werd beslist om de cellenvleugel volledig te renoveren: zowel het gelijkvloers als de twee verdiepingen zijn onder handen genomen.

De werken zijn gestart in juni 2016 en werden afgerond in oktober 2017. De cellenvleugel werd tot op de ruwbouw ontmanteld. Alle cellen zijn voorzien van hetzelfde grote raam om de leefbaarheid te verhogen.

Dankzij de renovatie kunnen ongeveer 100 cellen opnieuw in gebruik genomen worden, waarvan 48 cellen een uitbreiding zijn van de totale celcapaciteit van de gevangenis.

De renovatie maakt deel uit van het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden.

Technische fiche: renovatie cellenvleugel

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Federale Overheidsdienst Justitie - DG Penitentiaire inrichtingen
Aannemer: nv Monument Vandekerckhove
Uitvoeringstermijn: juni 2016-oktober 2017
Kostprijs renovatie cellenvleugel: 5,5 miljoen euro
Kostprijs omvorming magazijn tot veiligheidscentrum: 292.000 euro

 

Laatste wijziging op 24/04/2018.