Het Masterplan voor een detentie en internering in humane omstandigheden voorziet ook de oprichting van detentiehuizen, kleinschalige en gesloten inrichtingen voor kortgestraften. Het eerste detentiehuis in België werd in september 2022 geopend in Kortrijk, in een voormalig woonzorgcentrum. 

Wat is een detentiehuis?

Volgens het regeerakkoord en de beslissing van de federale ministerraad van 29 oktober 2021, zullen over gans België verschillende detentiehuizen worden opgericht, die plaats zullen bieden aan 720 gedetineerden in totaal.

Een detentiehuis is een kleinschalige, gesloten inrichting met een capaciteit van 20 tot 60 gedetineerden. Het biedt opvang aan personen met een gevangenisstraf van maximum 3 jaar en een laag veiligheidsrisico. Veroordeelden voor bijvoorbeeld zedenfeiten en terreurmisdrijven komen dus nooit in aanmerking voor plaatsing in een detentiehuis.

In een detentiehuis krijgen de gedetineerden er vanaf dag één begeleiding op maat om hun re-integratie in de maatschappij zo goed mogelijk voor te bereiden en de kans op recidive te beperken.

De Regie der Gebouwen onderzoekt samen met de FOD Justitie welke locaties in aanmerking komen. Hierbij worden zowel de mogelijkheden binnen als buiten de vastgoedportefeuille van de Regie der Gebouwen bekeken.

Eerste detentiehuis in België

Voor het eerste detentiehuis in België viel de keuze op een voormalig woonzorgcentrum aan de rand van de stad Kortrijk. De indeling van het gebouw en de beschikbare oppervlakte komen tegemoet aan de vereisten voor een detentiehuis. Bovendien is de site vlot toegankelijk met het openbaar vervoer. 

De Regie der Gebouwen sloot een huurovereenkomst af met het OCMW van de stad Kortrijk, eigenaar van het complex, en dit voor een periode van 1 juni 2022 tot 31 maart 2027.

Het detentiehuis heeft een capaciteit van 57 plaatsen.

Eerste inrichtingswerken

Er werden de nodige inrichtingswerken uitgevoerd om het complex om te vormen tot een functioneel detentiehuis.

Technische fiche

Eigenaar: OCMW Kortrijk 
Huurder: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie
Huurtermijn: 1 juni 2022 – 31 maart 2027
Oppervlakte: 4.967,52 m² (in een eerste fase 3.329,52 m²) 
Capaciteit: 57 gedetineerden 
Kostprijs eerste inrichtingswerken ten laste van de Regie der Gebouwen: 

  • Fase 1: ongeveer 457.500 euro (incl. btw) 
  • Fase 2: ongeveer 119.500 euro (incl. btw) 

Kostprijs eerste inrichtingswerken ten laste van de FOD Justitie:

  • Fase 1: ongeveer 106.000 euro (incl. btw)
  • Fase 2: ongeveer 37.900 euro (incl. btw)

 

Laatst gewijzigd in oktober 2022