Ukkel
Europese school Brussel I

Jagerslaan 46
1180 Ukkel

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De Europese Scholen en de Geaccrediteerde Europese Scholen zijn educatieve instellingen die opgericht zijn in de lidstaten van de Europese Unie.

Geschiedenis

Na de ondertekening van het Verdrag van Rome in 1958 vestigden de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen zich in Brussel. Zo zag de eerste Europese School het daglicht. In 1964 kocht de Belgische overheid het terrein naast de site van de school in Ukkel. Over de jaren heen werden nog andere gebouwen opgericht om tegemoet te komen aan de noden van de groeiende schoolbevolking. In 1989 voerde de Regie der Gebouwen een grondige analyse uit van de problemen die waren ontstaan door het gebrek aan beschikbare gebouwen en door het grote aantal leerlingen. Haar beleid spitste zich toe op vier hoofddoelen: veiligheid, een aangename werksfeer, sport en respect voor het milieu.   

Werken

Het schoolcomplex bestaat uit dertien gebouwen die verspreid liggen over de site.

Verschillende gebouwen werden gerenoveerd.

Het kasteel

Het kasteel was in slechte staat. De Regie der Gebouwen renoveerde het gebouw van de kelder tot de zolder en integreerde er een lift en toegang voor andersvaliden. De verlichting werd aangepast, de mozaïekvloeren werden gerestaureerd en de parketvloeren kregen een grondige opfrisbeurt. De muren, de plafonds en het schrijnwerk werden herschilderd. Het gebouw vond zijn luister van weleer terug. De schooldirectie, die gehuisvest was in een ander gebouw dat te krap werd (de "Villa"), nam in 2001 zijn intrek in het kasteel.

Het Breughel-gebouw en het Gutenberg-gebouw

Deze gebouwen werden indertijd opgetrokken uit prefab-elementen. De lagereschoolafdeling werd erin ondergebracht. De gevels werden volledig vernieuwd om de thermische en akoestische eigenschappen te verbeteren. Het Gutenberg-gebouw werd in 2001 gerenoveerd, het Breughel-gebouw in 2003.

Het Da Vinci-gebouw

Dit gebouw werd in 1996 gerenoveerd. De betonstructuur werd blootgelegd en het gebouw werd heropgebouwd met baksteengevels. De klassen werden uitgerust met moderne laboratoria voor de lessen fysica, biologie en scheikunde.

Het sportcomplex Van Houtte

In het begin van de jaren negentig voldeed het sportcomplex niet langer aan de werkings- en veiligheidsnormen. De Regie der Gebouwen heeft er dan ook de nodige werken uitgevoerd. Omdat het nieuwe gebouw zwaarder is dan het oude, werden complexe funderingswerken uitgevoerd. Ongeveer tachtig procent van het bestaande gebouw moest afgebroken worden en nieuwe structuren moesten worden opgericht. Dankzij die werken telt het sportcomplex van de middelbareschoolafdeling sinds 1997 twee omnisportzalen, twee turnzalen, een onderrichtzwembad en kleedkamers.

Het Fabiola-gebouw

In het Fabiola-gebouw werden een lagereschoolafdeling, een kleuterafdeling en een polyvalente zaal ondergebracht. Die drie entiteiten functioneren afzonderlijk in hetzelfde gebouw; interactie tussen de leerlingen is er belangrijk. De nabijheid van het kasteel beïnvloedde de keuze van het materiaal en de volumes van de verschillende delen. Het resultaat is een architectuur die in harmonie is met de omgeving en die respect opbrengt voor de aanwezige begroeiing.

Algemene kenmerken

Architectuur

Het doel was om te komen tot een gezellig, soepele inplanting en architectuur, op mensenmaat; om een plek te creëren waar de architectuur in harmonie is met mens en natuur.

Respect voor de bestaande flora

De site van de Europese School, die in een park gebouwd is, telt verschillende soorten beschermde en edele bomen, zoals sequoia's. Bij de bouw en inplanting van de gebouwen werd met dat gegeven rekening gehouden. Dat zorgt bovendien voor een rustige en gezellige sfeer.

Gebouwen op maat van de leerlingen

De gebouwen ogen iets lager, zodat ze harmonieus geïntegreerd konden worden in de bestaande groene omgeving. De hoogste verdieping werd ingewerkt in het dak en bekleed met natuurzink. Dat materiaal heeft een zachte aanblik en weerkaatst het licht. De beduidend beperkte bouwhoogte zorgt voor gebouwen op maat van de schoolbevolking. Voor de ondermuren werd voornamelijk blauwe hardsteen gebruikt. De gevels bestaan uit baksteen. Voor het buitenschrijnwerk werd aluminium met een donkerblauwe kleur gekozen; de kroonlijsten zijn uitgevoerd in architectonisch beton en aluminium met de kleur van Franse zandsteen. Dat zorgt voor een eenheid tussen de nieuwe gebouwen.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Europese school

Laatst gewijzigd op 23 juni 2017.