Brussel (Evere)
Europese school Brussel V

Leopold III-laan, 1
1110 Brussel

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De Regie der Gebouwen gaat een vijfde Europese School bouwen in Brussel op de voormalige site van het hoofdkwartier van de NAVO in Evere, in de Leopold III-laan. De school zal ruimte bieden voor 2.500 leerlingen van de kleuterschool, de lagere en de middelbare school. In afwachting van de bouw van de nieuwe Europese School, wordt er een tijdelijke school met een capaciteit van 1.500 leerlingen opgericht, ook op de voormalige site van de NAVO. Deze tijdelijke school zou moeten opengaan in september 2021.

Nood aan een nieuwe Europese school

Er komt een vijfde Europese School in het Brussels Gewest  door het gebrek aan plaats in de 4 andere Europese Scholen  in het gewest. Deze zijn quasi allemaal verzadigd.

In afwachting van de bouw van de nieuwe school, zal er een tijdelijke school met een capaciteit van 1.500 leerlingen en 150 personeelsleden opgericht worden, ook op de voormalige site van de NAVO.

 

Historiek

De eerste Europese School ontstond in oktober 1953 in Luxemburg op initiatief van functionarissen van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal met de steun van de instellingen van die Gemeenschap en de Luxemburgse regering. Dit onderwijskundig experiment met kinderen met verschillende moedertalen en nationaliteiten naast en door elkaar, kreeg vlug vaste vorm doordat de 6 betrokken Ministeries van onderwijs samenwerkten wat betreft de leerplannen, de aanstelling van leraren, de inspectie en de erkenning van de bereikte niveaus.
  ​

Door de ondertekening van het protocol in april 1957 werd de Luxemburgse School de eerste officiële Europese School. Het eerste Europese Baccalaureaat werd er georganiseerd in juli 1959. Het diploma voldeed aan de fundamentele toelatingsvoorwaarden van alle universiteiten van de lidstaten en werd als zodanig erkend.

Door het succes van dit onderwijsexperiment drong de Europese Economische Gemeenschap en Euratom  aan op de uitbouw van meerdere Europese Scholen.

Tegenwoordig zijn er 13 Europese Scholen in 6 verschillende landen.

In België staat de Regie der Gebouwen in voor het bouwen van Europese scholen en voor het uitvoeren van werken in die scholen.

Er zijn 5 Europese Scholen in België waarvan 4 in Brussel en 1 in Mol.

De meest recente Europese School in België, deze in Laken (Brussel), dateert van 2012 en biedt ruimte voor 2500 kinderen.

 

Keuze van de site

Na de opening van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Evere, is  de voormalige site van de NAVO beschikbaar.

Het  terrein, gelegen aan de Leopold III-laan is gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk via de Bourgetstraat en de Leopold III-laan. Het terrein laat ook toe om op dezelfde site zowel de tijdelijke als de definitieve school op te richten, wat een voordeel is voor de werking van de scholen.

De definitieve school zal gevestigd worden op een rechthoekige oppervlakte van 4ha en de tijdelijke school op een kleinere L-vormige oppervlakte aan de rand van de site. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn akkoord al gegeven met  de toekomstige bestemming van de site.

 

Het project

De parking en een verouderd prefabgebouw op de site van de tijdelijke school, worden afgebroken.

De tijdelijke Europese school zal beschikbaar zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar in september 2021 en omvat:

 • een kleuterschool voor 300 leerlingen (2 niveaus)
 • een lagere school voor 1.200 leerlingen (5 niveaus van elk 240 leerlingen), met inbegrip van een bibliotheek, sportzalen, lokalen voor kinderopvang en buitenschoolse activiteiten, lokalen voor het onderwijzend personeel, ...
 • een administratief gedeelte
 • een ziekenboeg
 • technische diensten
 • een keuken voor het bereiden van 1.500 warme maaltijden en meerdere kantines
 • 30 parkeerplaatsen voor schoolbussen
 • tussen 150 en 170 parkeerplaatsen voor het personeel
 • ongeveer 150 parkeerplaatsen voor fietsen
 • een “kiss and ride”-zone
   

 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Klant: Hoge Raad van de Europese Scholen (Europese Commissie)
Bebouwde oppervlakte voor de tijdelijke school: +/- 8.000 m²
Duur van de werken: 2020 – 2021
 

Links: Europese Scholen

Dossier gecreerd op 06.11.2020

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 6 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto