Gent
Federale en lokale politie site Groendreef

Federale en lokale politie

Groendreef 181
9000 Gent

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De Regie der Gebouwen liet een haalbaarheidsstudie uitvoeren rond de ontwikkeling van de Groendreef-site in Gent. Op deze site is de federale politie reeds gevestigd. Op termijn zou ook de lokale politie er haar intrek nemen. 

De studie, die werd afgerond begin 2021, lanceert een voorkeursscenario dat inzet op duurzame nieuwbouw, gedeelde ruimtes en meer groen rondom. Nu bekijken de betrokken partijen samen of het scenario kan worden uitgevoerd, rekening houdend met de beschikbare budgetten en met de goedkeuring van alle bevoegde instanties.

Gebruikers van de site: de federale en lokale politie

Op de site aan de Groendreef werken een zeshonderdtal mensen van verschillende directies en diensten van de federale politie. Zij voeren hun opdracht uit op het niveau van het Vlaams Gewest, de provincie Oost-Vlaanderen of het arrondissement Gent.

De site is ongeveer zeven hectare groot en bevat meerdere kantoorgebouwen, sportterreinen, opslagplaatsen, een personeelsrestaurant en een garagecomplex.

Aangezien de behoeften van de politiediensten zijn geëvolueerd, is de huidige infrastructuur aan vernieuwing toe.  Bovendien zouden de diensten van de lokale politie van Gent, die momenteel verspreid zijn over verschillende locaties in de stad, op termijn ook hun intrek nemen op de site. 

Een gezamenlijke huisvesting op één site opent nieuwe mogelijkheden voor een samenwerking op operationeel en logistiek vlak in de geest van het geïntegreerde politiemodel.

Om te onderzoeken hoe de site kan aangepast worden aan zowel de veranderde behoeften van de federale politie als aan de komst van de  lokale politie, stelde de Regie der Gebouwen een studiebureau aan voor het uitwerken van een haalbaarheidsstudie.  

Masterplan voor de Groendreef-site

De haalbaarheidsstudie ging in maart 2020 van start en werd begin 2021 afgerond.

Het resultaat is een voorkeursscenario voor de toekomstige ontwikkeling van de Groendreef-site. 

Het is een plan dat rekening houdt met de huidige en toekomstige behoeftes van zowel de lokale als federale politie, én met de impact op de buurt.

De nieuwbouw van de lokale politie positioneert zich volgens de studie aan de zijde van de Virginiastraat, met daarnaast een publieke groenzone. De federale politie komt volgens het plan in een nieuwbouw aan de zijde Tortelduifstraat. Daardoor krijgt de monumentale kop aan de Groendreef op termijn een nieuwe, niet-politionele invulling. Centraal wordt de infrastructuur gedeeld.

Een belangrijk accent in de studie is de focus op vergroening en verduurzaming. Bovendien wil men de site ook een meer open 'gezicht' geven naar de onmiddellijke woonomgeving toe. Het plan focust op compacter bouwen, zodat er ruimte vrijkomt om de omliggende straten te verbreden en vergroenen. Ook het Wielewaalparkje zou zo kunnen uitbreiden. Er zou een aparte toegangsweg tot het terrein komen, waardoor er twee in- en uitgangen zijn en het verkeer gespreid wordt.

De haalbaarheidsstudie schetst de ruimtelijke mogelijkheden. Nu bekijken de betrokken partijen samen of het scenario kan worden uitgevoerd, rekening houdend met de beschikbare budgetten en met de goedkeuring van alle bevoegde instanties.

Op 4 mei 2021 organiseerden de betrokken partners online infosessies voor de buurtbewoners. U kan de presentatie hier herbekijken. 

Historiek Groendreef-site

Het directiegebouw (blok A) van de site aan de Groendreef is in 1924 gebouwd door de nv Filatures et Tissages Réunis, naast het gebouw van het zusterbedrijf La Nouvelle Linière du Canal, de voormalige Filature du Nord. Het ontwerp van de gebouwen is getekend door Ferdinand Dierkens (1856-1936), de huisarchitect van de Gentse socialistische beweging.

De constructie van de gebouwen kwam er op een moment dat de vlasnijverheid een crisis doormaakte, zodat die in 1927 overschakelde op de productie van viscosezijde.

De meest opvallende ruimte is de monumentale ontvangstruimte, de zogeheten “marmeren zaal”, met de daarnaast gelegen polyvalente zaal. Het plafond van glas-in-lood, versierd met een band bladmotieven in art-nouveaustijl en ondersteund door gordelbogen die afwisselend dicht en ver van elkaar zijn geplaatst, is uitzonderlijk. De ruimte krijgt haar ritme door pilasters, versierd met motieven in pleisterwerk.

Na de sluiting van het bedrijf in de jaren dertig is het complex in 1948 verbouwd tot kazerne voor de Eerste Mobiele Groep van de rijkswacht.

Renovatiewerken tussen 2006 en 2018

De Regie der Gebouwen voerde tussen 2006 en 2010 al belangrijke renovatiewerken uit in het gebouwencomplex van de site Groendreef. In 2012-2013 bouwde ze er een nieuw administratief gebouw met ateliers, de geneeskundige dienst en gerechtelijke labo’s. In 2016 startte de Regie der Gebouwen met de afbraak van het oude blok C, deze werken werden in juni 2018 voltooid.

Meer informatie over de werken

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Projectleiding: Regie der Gebouwen
Studiebureaus voor het haalbaarheids- en ontwikkelingsplan: Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten en Palmbout Urban Landscapes
Kostprijs van de studie: 261.263 euro (inclusief BTW)
Gebruiker: federale politie en op termijn ook de lokale politie
Oppervlakte site: 7 ha

 

Laatst gewijzigd op 26 april 2021.