Vottem
Federale politie

Rue Verte Voie, 4041 Vottem

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

In december 2020 heeft de Regie der Gebouwen de bouw afgerond van een nieuw noodoproepcentrum 112 en een labo voor de gerechtelijke Federale Politie in Vottem.

Een tweede fase wordt momenteel voorbereid en voorziet de constructie van andere gebouwen om het personeel van de Federale Politie van Luik te huisvesten.

Masterplan Federale Politie

Context

Het Masterplan Federale Politie heeft als doel de diensten van de Federale Politie van Luik te hergroeperen op de site van Vottem om beter te beantwoorden aan de werkeisen van de moderne politie.

Om dit te realiseren, heeft de Regie der Gebouwen een project ontwikkeld, dat verspreid is over 2 fasen en de bouw voorziet van een noodoproepcentrum 112, een laboratorium en verschillende gebouwen voor het personeel.

De eerste fase bestond uit de bouw van een noodoproepcentrum 112  en een laboratorium voor de gerechtelijke Federale Politie. De werken vonden plaats van maart 2018 tot december 2020 en hebben ongeveer 23,7 miljoen euro gekost.

De tweede fase voorziet de bouw van gebouwen om het personeel van de Federale Politie van Luik te huisvesten.

De inrichting van de parkings, de wegen, de omgeving en de buitenverlichting wordt ook voorzien tijdens elk van de twee fasen, rondom de gebouwen in kwestie.

Fase 2: administratieve gebouwen

De ministerraad van 29 oktober 2021 heeft de uitschrijving gevalideerd van de opdracht voor de werken van de tweede fase. Deze fase voorziet de oprichting van gebouwen voor de huisvesting van het personeel van de Federale Politie van Luik.

Het project heeft een omvang van ongeveer 22.000 m² (de parking niet inbegrepen), verdeeld over 7 gebouwen. Er worden niet enkel ruimtes met een administratieve functie voorzien, maar ook heel wat ondersteuningslokalen zoals les- en opleidingslokalen, sportzalen, schietstanden, opslaglokalen, vestiaires, een wapenlokaal en een restaurant.

De kost van deze tweede fase wordt geraamd op ongeveer 99 miljoen euro.

Geraamde planning 

  • 2022 - 2023: Selectieprocedure en gunning 
  • 2023 - 2024: Studies en vergunningen
  • 2024 - 2033: Uitvoering van de werken in drie fasen om het permanent behoud van de activiteiten op de site mogelijk te maken (2024/2027, 2027/2031 en 2029/2033)

Fase 1: een noodoproepcentrum 112 en een laboratorium

Architectuur en duurzaam bouwen

De toegepaste modulaire structuur laat toe om de lokalen eenvoudig aan te passen. De inplanting van de infrastructuren beantwoordt aan de eisen op het vlak van functionaliteit, toegankelijkheid en veiligheid.

Er werden 146 fotovoltaïsche panelen geplaatst op het dak van het noodoproepcentrum. Deze leveren een geschatte besparing op van 30% van het globale elektriciteitsverbruik van de 112. De koelsystemen van de servers van de 112 bestaan uit twee specifieke toestellen: één volgens het ‘free chilling’-principe waardoor er een besparing van 9% kan gerealiseerd worden op het elektriciteitsverbruik van de koelmachines en een andere die instaat voor warmterecuperatie, waardoor een besparing van 20% kan gerealiseerd worden op het verwarmingsverbruik van de 112.

In de twee gebouwen is er eveneens recuperatie van regenwater voorzien.

Design & Build-opdracht

Het project wordt uitgevoerd via een Design & Build-opdracht, waardoor het project binnen een strikte termijn verwezenlijkt wordt en waarbij de vereniging studiebureau/aannemer volledig verantwoordelijk is voor de studies en de bouw van het project.

Noodoproepcentrum 112

Het nieuw noodoproepcentrum biedt onder andere onderdak aan de Noodcentrale 112, de Informatie- en Communicatie Arrondissementele dienst (SCAD), alsook het crisiscentrum van de Gouverneur van de Provincie Luik. Een pyloon van het Astrid-netwerk, de telecom-operator voor de nooddiensten en veiligheidsdiensten in België, werd eveneens voorzien.

Laboratorium federale gerechtelijke politie

De nieuwe gebouwen van de technische en wetenschappelijke Politie (TWP) laten voortaan toe een antwoord te bieden aan de vereisten verbonden aan de accreditatie en het bevorderen van de interactie tussen de verschillende diensten van de TWP en het Hof van Beroep van Luik.

Een logistieke eenheid

De site van de Federale Politie van Vottem biedt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog onderdak aan de voormalige rijkswacht.  

Naar aanleiding van de politiehervorming in 2001 werden er verschillende reorganisaties doorgevoerd en ontstonden er dus nieuwe behoeften inzake huisvesting.

Tussen 2005 en 2007 heeft de Regie der Gebouwen een nieuwe logistieke eenheid gebouwd op de site van Vottem met een totale oppervlakte van 2 700 m².

Het hoofdgebouw, ongeveer 2 285 m² groot, huisvest de verschillende atelierzones, alsook het magazijn. De functionele eisen die voortvloeien uit de behoefte om grote voertuigen zonder probleem binnen het gebouw te verplaatsen, leidden tot de bouw van een eenvoudige ruimte die zoveel mogelijk vrij is van enig structureel element en een vrije draagwijdte heeft van 30 meter. Dit hoofdvolume heeft een semi-industrieel uitzicht met een metalen structuur en de gevel is bekleed met aluminium panelen.

Het bijgebouw, dat ingewerkt is in het hoofdgedeelte, heeft een traditioneel uitzicht en is afgewerkt met een crepi. Het huisvest de administratieve lokalen over twee verdiepingen. 

Alle bijzondere technieken, elektriciteit en verwarming, werden uitgevoerd rekening houdend met de behoeften van de bezetters.  Er werden hefbruggen, schaarbruggen, motorbruggen,  een rembank, een persluchtverdeler, een benzinepomp, ... geïnstalleerd.

Ook de buitenzones werden ingericht: parking, benzinepomp, opslagzones, voetgangerszone en beplantingen.

Technische Fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bouwheer: Regie Der Gebouwen

Gebruiker: Federale Politie

Oppervlakte site: 9,4 ha

Masterplan Federale Politie - Fase 1

Architecten: ASSAR L’Atelier architects SA

Aannemer: Franki SA – Willemen Groep

Duur werken - eerste fase : maart 2018 - december 2020

Oppervlakte van de gebouwen:

Noodoproepcentrum 112: 5 623,11 m²
Laboratorium: 4 029,05 m²
Totaal eerste fase: 9 652,16 m²

Investering - eerste fase: Ongeveer 23,7 miljoen euro

Logistieke eenheid

Architectuur: Regie Der Gebouwen

Aannemers
Hoofdaannemer:  Wust (Malmedy)
Elektriciteit: Collignon (Erezee)
Verwarming – HVAC : Polytherm (Grâce-Hollogne)

Kostprijs: ongeveer 3,2 miljoen euro

Vloeroppervlakte: 2 495 m²

Duur werken: augustus 2005 - oktober 2007 

 

Laatste wijziging in november 2021