Tussen 2014 en 2016 bouwde de Regie der Gebouwen in Antwerpen een Forensisch Psychiatrisch Centrum voor de opvang van 180 geïnterneerden: geesteszieken die veroordeeld zijn voor criminele feiten. Het FPC is vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis, maar heeft een hogere graad van beveiliging.

Het FPC Antwerpen ligt op Linkeroever. Het is harmonieus in de omgeving geïntegreerd, met een mooi samenspel tussen natuur en bebouwing. Het project sluit aan bij de ruimtelijke visie voor het Scheldepark Linkeroever.

Architectuur

Bij het opstellen van de bouwplannen werd rekening gehouden met de evolutiecyclus en het individuele behandelingstraject die de geïnterneerde patiënt doorloopt in het centrum.

Het centrum bestaat uit drie gebouwen die de indruk wekken dat ze van elkaar zijn gescheiden maar die wel degelijk met elkaar zijn verbonden. Ieder gebouw heeft een andere graad van openheid, van een gesloten naar een meer open regime, naargelang de vereiste behandeling van de patiënten.

  • Vooraan het centrale gebouw is een publiek plein aangelegd met de hoofdingang, de logistieke toegang en de inrit naar de ondergrondse parking. Iedereen komt het centrum binnen via het centrale gebouw, waarin gemeenschappelijke functies zijn ondergebracht zoals de inkomhal, de administratie, de technische dienst, werkplaatsen, een sporthal, een medisch complex met de therapeutische functies en een ondergrondse parking met magazijnen. Het gebouw in U-vorm heeft drie bouwlagen aan de Beatrijslaan en zeven bouwlagen achteraan.
  • De gesloten afdeling bestaat uit 2 subafdelingen: de afdeling Observatie & Oriëntatie (40 patiënten) en de afdeling Intensieve behandeling (70 patiënten). Het gebouw bestaat uit een langgerekt balkvormig volume (4 bouwlagen) met kamers en leefeenheden.  
  • De open afdeling voor de huisvesting van 72 patiënten is ondergebracht in een gebouw met een Y-vormig grondplan en heeft vijf bouwlagen. Het gebouw steunt grotendeels op kolommen waaronder patiënten, bezoekers en personeel vrij onderdoor kunnen lopen en kunnen genieten van het zicht op het achterliggende natuurgebied.

De open ruimten tussen de drie gebouwen hebben elk hun eigen functie en karakter.

Het personeel kan gebruik maken van de ondergrondse parking en fietsenstalling; voor de bezoekers zijn er parkeerplaatsen (auto en fiets) beschikbaar aan de Beatrijslaan. Bezoekers kunnen ook gebruik maken van de bushalte die zich voor het aanpalende asielcentrum bevindt.

Veiligheid

Er zijn verschillende ingrepen gedaan om het centrum af te sluiten en de directe omgeving te beveiligen. Door een groene bufferzone aan te leggen, zijn die veiligheidsmaatregelen harmonieus in de omgeving geïntegreerd.

Explosieven in de bodem

Tijdens de bouw stootte de aannemer in de ondergrond op een moerassige laag en resten beton; in de jaren zestig deed de site van het FPC Antwerpen immers dienst als bouwput voor de Kennedytunnel. De ontmijningsdienst DOVO kwam bovendien langs op de werf nadat een obus en twee explosieven werden gevonden.

Bereikbaarheid

Het personeel kan gebruikmaken van een ondergrondse parking en fietsenstalling. Voor de bezoekers zijn er parkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen voorzien aan de Beatrijslaan.

Bezoekers kunnen ook de bushalte gebruiken die zich voor het naastgelegen asielcentrum bevindt.

Uitbating van het centrum

De operationele werking van het FPC valt onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Justitie en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Beide overheidsdiensten besteden de dagelijkse werking van het centrum uit aan een externe partner.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Eindgebruiker: Federale Overheidsdienst Justitie | Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Uitbater: nv FPC Gent (Sodexo, Parnassia, de Kijvelanden)

Multidisciplinair studiebureau: VKStudio Architects, Planners & Designers (Roeselare)

Duur van de werken: 2014-2016

Terreinoppervlakte: ongeveer 3,84 hectare

Bruto-oppervlakte complex: ongeveer 19.000 m²

 

Laatste wijziging op 19 april 2017.