Waver
Forensisch Psychiatrisch Centrum

Federale Overheidsdienst Justitie
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Eind december 2020 heeft de Belgische staat een terrein in Waver aangekocht waar de Regie der Gebouwen een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) van 250 plaatsen zal bouwen.

Dit FPC werd voorzien in het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden, dat de federale ministerraad in november 2016 heeft goedgekeurd.

Forensisch psychiatrisch centrum

Een forensisch psychiatrisch centrum is een gesloten instelling waar geïnterneerden worden opgevangen. De instelling is vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis, maar heeft een hogere graad van beveiliging. In een forensisch psychiatrisch centrum worden personen opgevangen die een misdrijf hebben gepleegd en die ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. De uitbating van het centrum valt onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Justitie, die daarvoor samenwerkt met het departement Volksgezondheid (zowel op federaal als op gewestelijk niveau). Iedere patiënt doorloopt een individueel behandelingstraject, naargelang zijn psychische toestand.

Ligging 

Het terrein van 6 ha ligt onder een parceel aan de chaussée de Bruxelles in Waver, niet ver van het industriegebied. Het complex zal dus een centrale ligging in België hebben.

Publiek-private samenwerking

Voor dit FPC zal de Regie der Gebouwen een DBFMO-procedure lanceren – waarbij DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate. Dat is een publiek-private samenwerking waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating van het centrum voor zijn rekening neemt. De Federale Overheidsdienst Justitie zal het centrum dus niet zelf uitbaten, maar eerder een adviserende rol opnemen, samen met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV.

Bij DBFMO wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt; met inbreng van de knowhow van elke partner.

Na 25 jaar wordt het gebouw in perfect functionele staat aan de Belgische Staat overgedragen.

Voorlopige planning

  • Lente 2022: gunning van de opdracht voor een externe consultant voor juridische en financiële bijstand
  • Zomer 2022: lancering van de opdracht voor de DBFMO
  • 2027: terbeschikkingstelling van het complex (onder voorbehoud van de nodige toelatingen en vergunningen)

 

Laatste wijziging in januari 2022

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 1 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto