Op 7 juni 2007 werd het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent officieel geopend. Sindsdien huisvest het open en hedendaagse gebouw het merendeel van de Gentse gerechtelijke diensten.

Met het gerechtsgebouw kwam er een einde aan het plaatsgebrek en de versnippering van de gerechtelijke diensten over de stad.

Studieteam, promotor en zakelijke rechten

Studieteam

De federale Regie der Gebouwen schreef in 1998 een internationale architectuurwedstrijd uit. Zij stelde een jury samen met vertegenwoordigers van het Gentse stadsbestuur, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Federale Overheidsdienst Justitie, de Orde van Architecten, het buurtcomité Rabot, externe architecten en de Regie der Gebouwen zelf.

Promotor

De tijdelijke vereniging Beel-Achtergael architecten F.V.-Technum nv kwam als eerste laureaat uit de bus. Na een algemene offerteaanvraag sloot de Regie der Gebouwen op 2 augustus 2002 een promotieovereenkomst af met de bouwpromotor, de nv Rabot Invest, die bestond uit Besix-Interbuild-Vanhout-Dexia-KBC.

Zakelijke rechten

In overeenstemming met de beslissing van de ministerraad van 11 oktober 2005 lanceerde de Regie der Gebouwen een oproep naar kandidaat-investeerders om de rechten en plichten van de Regie der Gebouwen voor het gerechtsgebouw in Gent over te nemen. KBC deed met een bedrag van 5.550.000 euro het hoogste bod en verwierf dus die rechten en plichten.

In de plaats van de Regie der Gebouwen betaalt KBC de volgende 27 jaar een huurbedrag aan projectontwikkelaar nv Rabot Invest, berekend op basis van de investeringskost van 140 miljoen euro. Na 27 jaar wordt KBC volle eigenaar van het gerechtsgebouw. De Regie der Gebouwen huurt het gebouw van KBC voor een periode van 36 jaar. Daarna kan de Regie der Gebouwen een aankoopoptie lichten.

Architectuur

Open en ontvankelijk

Het gerechtsgebouw is een hedendaags openbaar gebouw: sereen, eenvoudig, open en ontvankelijk.

Het volume kan worden herleid tot een bouwblok van 136,4 meter breed, 65,6 meter diep en 27,8 meter hoog. In totaal bestaat het gebouw uit vijf bovengrondse en twee ondergrondse verdiepingen. Naast gemeenschappelijke functies en archieven bieden de ondergrondse niveaus genoeg ruimte voor een personeelsparking voor 280 voertuigen en een publieksparking met een capaciteit van 120 voertuigen.

Het gebouw bestaat uit drie zones:

 • de publieke zone aan de Opgeëistenlaan, herkenbaar aan de volledig in glas uitgevoerde gevel
 • de half-publieke zone met de zittingzalen en de griffies met landschapskantoren
 • de niet-publieke zone met de individuele kantoren voor de magistraten

Die verschillende zones zijn met elkaar verbonden door ruime binnentuinen, die lucht en licht brengen in het gebouw. De indeling in zones loopt parallel met de Opgeëistenlaan, waarbij het publieke karakter afneemt per zone.

Groen

Er werd veel belang gehecht aan de aanleg van een buurtpark, met zoveel mogelijk ruimte tussen het gerechtsgebouw en de bestaande woontorens. Bovendien zorgen twee binnentuinen in het gerechtsgebouw voor een open geheel, dankzij de panoramische liften en glazen wanden. Daardoor is er zowel binnen als buiten het gebouw een tastbare connectie met de natuur. Twee waterpartijen in de patio’s zorgen voor een rustgevend gevoel.

De gebruiker: de Federale Overheidsdienst Justitie

In het gerechtsgebouw zijn de volgende gerechtelijke diensten gehuisvest:

 • het hof van assisen
 • de rechtbank van eerste aanleg, inclusief het onderzoeksgerecht en de jeugdrechtbank
 • het parket van de procureur des Konings, inclusief het politieparket en het parket jeugdzaken
 • de arbeidsrechtbank
 • het arbeidsauditoraat
 • de rechtbank van koophandel
 • de politierechtbank
 • het vredegerecht (vijf kantons)
 • de Orde van Advocaten van de balie in Gent

Ligging

Het gerechtsgebouw ligt aan het Rabot, langs de Opgeëistenlaan. Het terrein is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de gevangenis en het bestaande gerechtshof liggen op wandelafstand.

Technische gegevens

Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: gerechtelijke diensten Gent, Federale Overheidsdienst Justitie
Eigenaar: privé
Zakelijke rechten: KBC
Huurder: Regie der Gebouwen
Studieteam: tijdelijke vereniging Beel&Achtergael-Technum
Promotor: nv Rabot Invest (Besix-Dexia-Interbuild-KBC-Vanhout)
Adjunct-projectmanagement uitvoering: Technum nv
Technische controle: Seco nv
Veiligheidscoördinatie: Advipex bvba
Duur werken: januari 2003-oktober 2006
Terreinoppervlakte: ongeveer 5,5 ha
Totale oppervlakte gerechtsgebouw: 55.000 m²

 

Laatste wijziging op 13 februari 2017.