Namen
Gerechtsgebouw

FOD Justitie

Site van de casernes Léopold
Rue des Bourgeois - Rue Général Michel - Boulevard Cauchy

 
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De bouwwerken aan het nieuwe justitiepaleis in Namen zijn in september 2020 begonnen en zullen ongeveer 3 jaar duren. De terbeschikkingstelling van het complex is gepland in de herfst van 2023. 

Context

Momenteel worden de gerechtelijke diensten van Namen gehuisvest in verschillende gebouwen die een optimale werking niet meer mogelijk maken. De beschikbare ruimte is ontoereikend geworden en voldoet niet meer aan de huidige normen op vlak van veiligheid en hygiëne.Ook overtuigingsstukken en archieven kunnen er niet veilig worden opgeslagen.

Om deze problemen aan te pakken heeft de federale overheid besloten om een nieuw justitiepaleis te bouwen.

In afwachting van de terbeschikkingstelling van het nieuwe justitiepaleis in 2023 worden de nodige werken uitgevoerd in het bestaande justitiepaleis zodat dit operationeel kan blijven.

De site

Het nieuwe justitiepaleis wordt gebouwd op de site van de “Casernes Léopold”, in het verlengde van de toegang tot Namen via de pont des Ardennes. Rond het gebouw liggen de rue des Bourgeois, de boulevard Cauchy en de rue Général Michel. 

De werken via een publiek-private samenwerking

De omgeving rond de werf is afgesloten en de bestaande gebouwen op de site zijn afgebroken. Het recycleerbare materiaal (radiatoren, vloeren, ramen, deuren) werd gerecupereerd. Een eivormige rioolcollector met inspectieput wordt ook verplaatst. De historische deurpartij in de rue Général Michel werd gedemonteerd en wordt op een andere site bewaard tot ze ergens anders van nut kan zijn.  

Het justitiepaleis wordt gebouwd via een publiek-private samenwerking in de vorm van een promotieopdracht voor werken. In juli 2020 werd de opdracht voor de financiering, de overname van het ontwerp, de bouw en de terbeschikkingstelling van het justitiepaleis officieel toegewezen aan AG Real Estate.

De bouwwerken zijn midden september 2020 begonnen en zullen ongeveer 3 jaar duren.

In augustus 2021 werd er een artistieke werfdoek rond de werf geplaatst om de impact op de buurtbewoner te verkleinen. Na de bouw zal een huurcontract van 18 jaar met aankoopoptie de bezetting van het pand bepalen.

Mobiliteit

De route voor de bussen blijft ongewijzigd en alle straten blijven bereikbaar, maar mogelijk raakt het verkeer tijdens de werken wel ietwat verstoord.

De werf is toegankelijk via de rue Général Michel en de rue des Bourgeois. Tussen de boulevard Cauchy en de rue des Bourgeois wordt er een nieuwe binnenweg aangelegd naar de parking voor het personeel en de loskade voor de leveranciers.

Zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning, wordt de weg aan het einde van de werf gratis overgedragen aan de stad Namen.

Architecturaal concept

Het toekomstige complex zal er uitzien als een eiland dat vooral gericht is naar het stadspark in het verlengde van het justitiepaleis. Zo hebben voetgangers een verbinding naar het stadscentrum van Namen. In het midden van dat eiland komt de “salles des pas perdus” als een publieke ruimte.

De toegang van het gebouw gebeurt via een esplanade in het verlengde van de rue Dewez. De gerechtshoven krijgen een nieuwe plaats aan weerszijden van de salles des pas perdus, waar dankzij de voorziene lichtstraat veel lichtinval zal zijn. Aan het einde van die zaal krijgt het hof van assisen zijn plek. Op de bovenliggende verdiepingen werken de medewerkers en de magistraten. Via een private en beveiligde verbinding kunnen zij ook in de zittingszalen geraken. Die zalen worden van elkaar gescheiden via verschillende patio's waarlangs veel daglicht kan binnenstromen.

Het justitiepaleis zal 14 zittingszalen tellen en 79 parkeerplaatsen voor het personeel.

Energie- en milieumaatregelen

Het gebouw zal bestaan uit duurzame materialen en zal voldoen aan hoge energieprestatiecriteria. De installatie van fotovoltaïsche panelen is gepland. 

Het hele project maakt ook deel uit van een aanpak met een hoge milieuzorg.

De toekomstige gebruikers

De toekomstige gebruikers van het justitiepaleis zijn het hof van assisen, de rechtbank van eerste aanleg, het parket van de procureur des Konings, het jeugdparket, het politieparket, het arbeidshof en de arbeidsrechtbank, het arbeidsauditoriaat, de rechtbank van koophandel, het vredegerecht, de balie en Directie Beveiliging van de federale politie (DAB).

Ook het gedeelte strafzaken van de divisie Dinant uit het gerechtelijk arrondissement Namen zal er zijn intrek nemen. Het gaat dan om de onderzoeksrechters, de raadkamer en de correctionele rechtbank.

Nuttige links

Persbericht van 29/09/2020: Eerste spade in de grond voor het nieuwe gerechtsgebouw van Namen

Persbericht van 08/07/2020 : Justitiepaleis van Namen: voorstelling van het project aan de toekomstige bezetters

Persbericht van 30/02/2017 : Nieuw gerechtsgebouw in Namen: ontmanteling van de historische poort in de Général Michelstraat

Technische fiche

Aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen

Toekomstige gebruiker: FOD Justitie en Federale politie

Multidisciplinair studiebureau: Tijdelijke vereniging AdP2 (AUPA – CERAU – Atelier d’Architecture de Genval – Bgroup – GREISCH)

Aannemer afbraak en vervanging rioolcollector: s.a. Eloy Travaux

Aannemer bouw: s.a. CIT Blaton et la s.a. BPC

Oppervlakte site: 3 ha 61 a

Netto-oppervlakte justitiepaleis: 34.652 m²

Promotor: AG Real Estate

Duur van de werken: 2020 - 2023

Ingebruikname: herfst 2023

Huurtermijn: 18 jaar (met mogelijkheid tot aankoop op het einde van het contract)

Totale investeringsenveloppe: € 117 miljoen

 

Laatste wijziging op april 2023

 

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 9 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto