De bouwwerken aan het nieuwe justitiepaleis in Namen zijn in september 2020 begonnen en in maart 2024 afgerond. De terbeschikkingstelling van het complex gebeurde in maart 2024. De inrichting met meubilair en de verhuis van de gerechtelijke diensten valt onder de bevoegdheid van de FOD Justitie. 

Context

Momenteel zijn de gerechtelijke diensten van Namen gehuisvest in verschillende gebouwen die een optimale werking niet meer mogelijk maken. De beschikbare ruimte is ontoereikend geworden en voldoet niet meer aan de huidige normen op vlak van veiligheid en hygiëne.Ook overtuigingsstukken en archieven kunnen er niet veilig worden opgeslagen.

Om deze problemen aan te pakken heeft de federale overheid besloten om een nieuw justitiepaleis te bouwen.

De site

Het nieuwe justitiepaleis is gebouwd op de site van de “Casernes Léopold”, in het verlengde van de toegang tot Namen via de pont des Ardennes. Rond het gebouw liggen de rue des Bourgeois, de boulevard Cauchy en de rue Général Michel. 

De werken via een publiek-private samenwerking

Het justitiepaleis werd gebouwd via een publiek-private samenwerking in de vorm van een promotieopdracht voor werken. In juli 2020 werd de opdracht voor de financiering, de overname van het ontwerp, de bouw en de terbeschikkingstelling van het justitiepaleis officieel toegewezen aan AG Real Estate.

De bouwwerken zijn midden september 2020 begonnen en in maart 2024 afgerond.

Vanaf april 2024, treedt een huurcontract van 18 jaar met aankoopoptie in voege.

Architecturaal concept

Het complex richt zich naar het stadspark waardoor voetgangers een verbinding hebben naar het stadscentrum van Namen. In het midden van het complex bevindt zich de “salles des pas perdus”, de grote publieke ruimte.

De toegang van het gebouw gebeurt via een esplanade in het verlengde van de rue Dewez. De gerechtshoven krijgen een nieuwe plaats aan weerszijden van de salles des pas perdus, dat baadt in het licht dankzij de lichtstraat. Aan het einde van die zaal bevindt zich het hof van assisen. Op de bovenliggende verdiepingen werken de medewerkers en de magistraten. Via een private en beveiligde verbinding kunnen zij ook in de zittingszalen geraken. Die zalen worden van elkaar gescheiden via verschillende patio's waarlangs veel daglicht binnenstroomt.

Het justitiepaleis telt 14 zittingszalen en 79 parkeerplaatsen voor het personeel.

Energie- en milieumaatregelen

Het gebouw is samengesteld uit duurzame materialen: Belgische blauwe natuursteen voor de buitenkant en vloer van de Salle des pas perdus, houten binnenramen, houten meubilair in de zittingszalen en gebruik van cortenstaal. Het gebouw beantwoordt ook aan de hoge energieprestatiecriteria. 

Alle ramen van de kantoren zijn voorzien van dubbele beglazing en een bijkomende beglazing aan de buitenkant, waardoor de houten ramen beschermd zijn tegen weersomstandigheden en er betere akoestische prestaties kunnen behaald worden (isolatie van het geluid afkomstig van de Salle des pas perdus en de straat). Het glasdak is ook voorzien van dubbele beglazing.

In de zittingszalen en in bepaalde gangen en publieke ruimtes werd een semi-massief parket uit bamboe geplaatst.

Er werden ook elektrische laadpalen geplaatst in de ondergrondse parking en buiten aan het gebouw.

Het volledige project kadert in een aanpak van hoge milieukwaliteit. Er werd een regenwatertank van 170 m3 geplaatst om regenwater te hergebruiken voor de watervoorziening van de toiletten en voor de groendaken aan de binnenkant van het gebouw. Er werd ook een stormbekken van 108 m3 en een brandtank van 120 m3 geplaatst. 

Er wordt een warmterecuperatiesysteem voorzien te hoogte van de ventilatiegroepen. Wanneer de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur, wordt op die manier de warme binnenlucht niet rechtstreeks uitgestoten naar buiten, maar kan deze gerecupereerd worden voor het gebouw zelf. 

Het gebouw beantwoordt ook aan de BEN-norm (norm voor bijna energieneutraliteit), die van toepassing is op alle gebouwen die gebouwd zijn sinds 2021. Deze norm bepaalt dat een gebouw een bijna neutraal energieverbruik moet hebben (jaarlijks primair energieverbruik van minder dan of gelijk aan 67).

In maart 2024 werden 664 fotovoltaïsche panelen op het plat dak van het gebouw geïnstalleerd. Deze panelen hebben een vermogen van 267 kWp en zullen de CO2-productie met ongeveer 111 ton per jaar doen verminderen.

De toekomstige gebruikers

De toekomstige gebruikers van het justitiepaleis zijn het hof van assisen, de rechtbank van eerste aanleg, het parket van de procureur des Konings, het jeugdparket, het politieparket, het arbeidshof en de arbeidsrechtbank, het arbeidsauditoriaat, de rechtbank van koophandel, het vredegerecht, de balie en Directie Beveiliging van de federale politie (DAB).

Ook het gedeelte strafzaken van de divisie Dinant uit het gerechtelijk arrondissement Namen zal er zijn intrek nemen. Het gaat dan om de onderzoeksrechters, de raadkamer en de correctionele rechtbank.

De inrichting met meubilair en de verhuis van de gerechtelijke diensten valt onder de bevoegdheid van de FOD Justitie. 

Nuttige links

Persbericht van 27/03/2024: Overdracht van de sleutels van het nieuwe gerechtsgebouw in Namen

Persbericht van 29/09/2020: Eerste spade in de grond voor het nieuwe gerechtsgebouw van Namen

Persbericht van 08/07/2020: Justitiepaleis van Namen: voorstelling van het project aan de toekomstige bezetters

Persbericht van 30/02/2017: Nieuw gerechtsgebouw in Namen: ontmanteling van de historische poort in de Général Michelstraat

Technische fiche

Aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen

Toekomstige gebruikers: FOD Justitie en Federale Politie

Multidisciplinair studiebureau: Tijdelijke vereniging AdP2 (AUPA – CERAU – Atelier d’Architecture de Genval – Bgroup – GREISCH)

Aannemer afbraak en vervanging rioolcollector: s.a. Eloy Travaux

Aannemers bouw: s.a. CIT Blaton et la s.a. BPC

Oppervlakte site: 3 ha 61 a

Bruto-oppervlakte justitiepaleis: 34.652 m²

Promotor: AG Real Estate

Duur van de werken: september 2020 - maart 2024

Ingebruikname: maart 2024

Huurtermijn: 18 jaar (met mogelijkheid tot aankoop op het einde van het contract)

Totale investeringsenveloppe: € 117 miljoen incl. btw

 

Laatste wijziging in maart 2024