In 1996 besliste de Ministerraad om over te gaan tot de herstructurering van de gerechtelijke diensten in de stad Bergen. Het was de bedoeling om de bestaande gebouwen te ontlasten en de verschillende rechtscolleges binnen éénzelfde zone samen te brengen. De werken begonnen in 2003 en waren beëindigd in 2007.

 

Ligging

De gebouwen zijn geconcentreerd rond de as van de rue de Nimy, binnen een straal van minder dan 200 meter van het justitiepaleis. Alle instellingen bevinden zich op wandelafstand van elkaar. De voorgevel van het Gerechtshof geeft uit op de rue des Droits de l’Homme. Een tweede ingang aan de rue des Arbalestriers geeft toegang tot de diensten van de handelsrechtbank. Bij de uitwerking van het ontwerp nam de Tour valenciennoise, een beschermd monument uit de 14de eeuw, een centrale plaats in. Van bij het begin was het de bedoeling om het project op te bouwen rond een as die gericht is op die toren. Dit idee bepaalde het volledige architecturale concept mee.

Architecturaal concept

De driehoekige vorm van het bouwterrein zorgde ervoor dat ruimtes konden worden gecreëerd waarvan de hoogte en de breedte afneemt. De ruimte vormt een soort van “ruimtekathedraal” die geaccentueerd wordt door een continue centrale lichtstreep. Op deze hoofdas komen de ontmoetingsruimtes en gangen uit.

De voornaamste rechtscolleges liggen haaks op die hoofdas. Loopbruggen die over de "salle des pas perdus" liggen, verbinden de verschillende rechtscolleges met elkaar. Er werd een duidelijke scheiding aangebracht tussen de circulatieruimten voor het publiek en die voor de magistraten.

De zaal van het Hof van Assisen is uitgerust met een ingenieus systeem waarbij het daglicht naar het plafond wordt gereflecteerd via rondom geplaatste spiegels. Het Hof van Beroep beschikt over een zenitale verlichting. Deze twee hoven zorgen dus voor verschillende en bijzondere lichtsferen.

In een streven naar homogeniteit werden de verschillende onderdelen van de site met dezelfde materialen gebouwd: natuurleien voor de daken, kalksteen in de vorm van gezoete traditionele breuksteen, roze pleisterkalk voor het metselwerk en houten panelen die bevestigd zijn op een metaalstructuur voor de gevelmuren van de kantoren.

Bij een gebouw met een dergelijke omvang was het ook belangrijk om de meest recente technieken aan te wenden met het oog op een economisch energiebeheer. Aan het personeel en het publiek wordt een maximum aan comfort gegeven en tegelijk wordt ervoor gezorgd dat het gebouw architecturaal tot zijn recht komt.

Gerechtelijke diensten

Het Gerechtshof bevat volgende gerechtelijke diensten:

  • het hof van beroep
  • het arbeidshof
  • het hof van assisen
  • het parket-generaal
  • de rechtbank van koophandel
  • de balie
  • de bibliotheek

In totaal werken zo’n 230 personen in het nieuwe gerechtsgebouw.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Gebruiker: FOD Justitie

Architectuurstudie: Bureau Aura, Mons

Oppervlakte: 17 100 m²

Duur van de werken: 1 oktober 2003 – 29 maart 2007

Kostprijs: 58 miljoen euro

 

Laatste wijziging op 04 september 2017.