Leopoldsburg
Gevangenis

Federale Overheidsdienst Justitie

Kwartier Reigersvliet
3970 Leopoldsburg

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Het Masterplan III: Detentie en internering in humane omstandigheden, dat op 18 november 2016 werd goedgekeurd, voorziet de bouw van een nieuwe gevangenis van 312 personen in Leopoldsburg.

De gevangenis zal gebouwd worden op een voormalig legerterrein, gelegen in kwartier Reigersvliet in Leopoldsburg. Het terrein, dat oorspronkelijk eigendom was van Defensie, is ongeveer acht hectare groot en werd door de Regie der Gebouwen aangekocht.
De verlaten gebouwen die zich op de site bevinden, werden afgebroken en de grond werd gesaneerd door Defensie. 

Gedifferentieerd regime

Het Masterplan III: Detentie en internering in humane omstandigheden, dat op 18 november 2016 werd goedgekeurd, stelt voor Leopoldsburg een project voor dat een gedifferentieerd regime mogelijk maakt. De gevangenis in Leopoldsburg zal een strafhuis zijn, waarbij de gedetineerde van een ’medium’ (beperkt gemeenschappelijk) naar een ’low’ (open deur) regime kan evolueren.

Structuur van de gevangenis

Naast een cellulaire afdeling voor 312 gedetineerden met zijn nevenfuncties (onthaal- en bezoekerscomplex, medico-sociale afdeling, een administratieve en logistieke afdeling) zal de inrichting eveneens een strafuitvoeringsrechtbank huisvesten. Buiten de gevangenismuren zal er naast een parking ook een gebouw voor sociale tewerkstelling worden opgetrokken.

DBFM-procedure

De ministerraad gaf de Regie der Gebouwen de goedkeuring om het dossier verder uit te werken en om een DBFM-procedure te lanceren – waarbij DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het centrum voor zijn rekening neemt. Bij DBFM wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt; met inbreng van de knowhow van elke partner.

Een externe consultant, het consortium STIBBE-PWC, verleent juridische en financiële bijstand bij de bouw van de nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg, Vresse-Sur-Semois en Verviers. Deze opdracht wordt uitgevoerd doorheen de volledige looptijd van de conceptfase en tot 5 jaar na de beschikbaarheidsdatum.

Stand van zaken

In oktober 2020 publiceerde de Regie der Gebouwen de overheidsopdracht voor de indiening van kandidaturen voor het ontwerp, de financiering, de bouw en het onderhoud van de toekomstige nieuwe gevangenis in Leopoldsburg.  

Vier consortia dienden een kandidatuur in. Alle vier de kandidaat-consortia werden weerhouden en worden uitgenodigd een eerste offerte met een concreet project in te dienen tegen eind november 2021. Vervolgens zal na een grondige analyse van die offertes, onderhandelingen worden opgestart zodat na de indiening van een BAFO (Best And Final Offer) de opdracht begin 2023 gegund kan worden.

Volgende consortia dingen mee voor de opdracht:

 • BV. LIMes i.o.

Samenstelling: 

 • Design: BEEL architects, B2ai, Smits Van Burghs, Boydens 
 • Build: Denys en Democo 
 • Finance: Macquarie Corporate holdings 
 • Maintenance: Sodexo en Denys Support

 

 • SPV i .o. Consortium Future Prisons Leopoldsburg

Samenstelling: 

 • Design: Gortemaker Algra Feenstra, ASSAR Architects, JNC International, Establis & Pirnay, VENAC, Bureau d'etudes Lemaire, Ellyps, Tractebel Engineering en Meelis Partners 
 • Build: Cordeel Hoeselt, Willemen construct, Cordeel Temse, IMTECH Belgie, Franki Construct
 • Finance: BE.SHARPP
 • Maintenance: Cordeel Maintenance, GOM, Facilicom, W-Care, IMTECH Belgium

 

 • NV – PI Leopoldsburg

Samenstelling:

 • Design: Hootsmans Architectuurbureau, Arch & TECO, EGM Architecten, Bas Smets, Ingenium nv, Fabricom Security
 • Build: NV Besix, Houben, Jan de Nul, EEG, Fabricom
 • Finance: EPICo, Rebel
 • Maintenance: Cofely Services, ISS Facility Services

 

 • Poort van Leopoldsburg

Samenstelling:

 • Design: Jasper-Eyers Architects, Archivolt architecten, VK architects & engineers, Halmos adviseurs
 • Build: BAM Interbuild, NV Vanderstraeten, Cegelec
 • Finance: BAM PPP
 • Maintenance: BAM FM, VINCI Facilities, Compass group, BAM FM

Planning van de werken

Afhankelijk van de termijn om de nodige vergunningen te krijgen, starten de werken in de loop van 2024. Ze zullen ongeveer 2 jaar duren.

Technische fiche

Bouwheer: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: FOD Justitie 
Consultants - juridische en financiële bijstand: consortium STIBBE-PWC
DBFM-consortium: nog te bepalen
Ter beschikkingstermijn: 25 jaar (daarna neemt de federale staat kosteloos de gevangenis over)
Oppervlakte site: 8 ha 
Capaciteit: 312 plaatsen
Duur der werken: 2024-2026

 

 

Laatste aanpassing op 10 juni 2021

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 1 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto