Leopoldsburg
Gevangenis

Federale Overheidsdienst Justitie

Kwartier Reigersvliet
3970 Leopoldsburg

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Het Masterplan III: Detentie en internering in humane omstandigheden, dat op 18 november 2016 werd goedgekeurd, voorziet de bouw van een nieuwe gevangenis van 312 personen in Leopoldsburg.

Het legerterrein, dat deel uitmaakt van kwartier Reigersvliet, ligt in een zone voor openbaar nut en is ongeveer acht hectare groot. Het terrein werd door Defensie overgedragen aan de Regie der Gebouwen. De verlaten gebouwen die zich op de site bevinden, werden afgebroken en de grond wordt gesaneerd door Defensie. 

Gedifferentieerd regime

Het Masterplan III: Detentie en internering in humane omstandigheden, dat op 18 november 2016 werd goedgekeurd, stelt voor Leopoldsburg een project voor dat een gedifferentieerd regime mogelijk maakt. De gevangenis in Leopoldsburg zal een strafhuis zijn, waarbij de gedetineerde van een ’medium’ (beperkt gemeenschappelijk) naar een ’low’ (open deur) regime kan evolueren.

Structuur van de gevangenis

Naast een cellulaire afdeling voor 312 gedetineerden met zijn nevenfuncties (onthaal- en bezoekerscomplex, medico-sociale afdeling, een administratieve en logistieke afdeling) zal de inrichting eveneens een strafuitvoeringsrechtbank huisvesten. Buiten de gevangenismuren zal er naast een parking ook een gebouw voor sociale tewerkstelling worden opgetrokken.

DBFM-procedure

De ministerraad gaf de Regie der Gebouwen de goedkeuring om het dossier verder uit te werken en om een DBFM-procedure te lanceren – waarbij DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het centrum voor zijn rekening neemt. Bij DBFM wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt; met inbreng van de knowhow van elke partner.

Een externe consultant, het consortium STIBBE-PW, verleent juridische en financiële bijstand bij de bouw van de nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg, Vresse-Sur-Semois en Verviers. Deze opdracht wordt uitgevoerd doorheen de volledige looptijd van de conceptfase en tot 5 jaar na de beschikbaarheidsdatum.

Stand van zaken

Op 9 oktober 2020 heeft de Regie der Gebouwen de overheidsopdracht gepubliceerd voor de toewijzing van het consortium dat verantwoordelijk zal zijn voor het ontwerp, de financiering, de bouw en het onderhoud van de nieuwe gevangenis in Leopoldsburg.

De opening van de offertes is voorzien op 27 november 2020. In deze eerste ronde wordt geselecteerd wie een offerte met een concreet project zal mogen indienen. Vervolgens zal een tweede grondige analyse uitgevoerd worden zodat de DBFM-opdrachten in de loop van 2022 gegund kunnen worden.

Afhankelijk van de termijn om de nodige vergunningen te krijgen, is de start van de werken voorzien rond eind 2023. De bouwwerken zullen vermoedelijk tegen eind 2025 voltooid zijn.

 

Laatst gewijzigd op 12 oktober 2020

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 1 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto