Leopoldsburg
Gevangenis

Federale Overheidsdienst Justitie

Kwartier Reigersvliet
3970 Leopoldsburg

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Het Masterplan III: Detentie en internering in humane omstandigheden, dat op 18 november 2016 werd goedgekeurd, voorziet de bouw van een nieuwe gevangenis van 312 personen in Leopoldsburg.

Het legerterrein, dat deel uitmaakt van kwartier Reigersvliet, ligt in een zone voor openbaar nut en is ongeveer acht hectare groot. Het terrein werd door Defensie overgedragen aan de Regie der Gebouwen. De verlaten gebouwen die zich op de site bevinden, werden afgebroken en de grond wordt gesaneerd door Defensie. 

Gedifferentieerd regime

Het Masterplan III: Detentie en internering in humane omstandigheden, dat op 18 november 2016 werd goedgekeurd, stelt voor Leopoldsburg een project voor dat een gedifferentieerd regime mogelijk maakt. Daarbij kan de gevangenis ervoor kiezen een gedetineerde te laten evolueren van een streng naar een soepeler regime. 

DBFM-procedure

De ministerraad gaf de Regie der Gebouwen de goedkeuring om het dossier verder uit te werken en om een DBFM-procedure te lanceren – waarbij DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het centrum voor zijn rekening neemt. Bij DBFM wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt; met inbreng van de knowhow van elke partner.

Een externe consultant, het consortium STIBBE-PW, verleent juridische en financiële bijstand bij de bouw van de nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg, Vresse-Sur-Semois en Verviers. Deze opdracht wordt uitgevoerd doorheen de volledige looptijd van de conceptfase en tot 5 jaar na de beschikbaarheidsdatum.

De DBFM-opdracht zelf zal vermoedelijk begin 2020 gepubliceerd worden, de gunning ervan is voorzien in 2021. Afhankelijk van de termijn om de nodige vergunningen te krijgen, zullen de werken uitgevoerd worden van 2022 tot 2024. De gevangenis zal vermoedelijk in de 2de helft van 2024 opgeleverd worden. 

 

Laatste wijziging in november 2019.
 

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 1 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto