Leopoldsburg
Gevangenis

Federale Overheidsdienst Justitie

Kwartier Reigersvliet
3970 Leopoldsburg

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Het Masterplan III: Detentie en internering in humane omstandigheden, dat op 18 november 2016 werd goedgekeurd, voorziet de bouw van een nieuwe gevangenis van 312 personen in Leopoldsburg.

De gevangenis zal gebouwd worden op een voormalig legerterrein, gelegen in kwartier Reigersvliet in Leopoldsburg. Het terrein, dat oorspronkelijk eigendom was van Defensie, is ongeveer acht hectare groot en werd door de Regie der Gebouwen aangekocht.
De verlaten gebouwen die zich op de site bevinden, werden afgebroken en de grond werd gesaneerd door Defensie. 

Gedifferentieerd regime

Het Masterplan III: Detentie en internering in humane omstandigheden, dat op 18 november 2016 werd goedgekeurd, stelt voor Leopoldsburg een project voor dat een gedifferentieerd regime mogelijk maakt. De gevangenis in Leopoldsburg zal een strafhuis zijn, waarbij de gedetineerde van een ’medium’ (beperkt gemeenschappelijk) naar een ’low’ (open deur) regime kan evolueren.

Structuur van de gevangenis

Naast een cellulaire afdeling voor 312 gedetineerden met zijn nevenfuncties (onthaal- en bezoekerscomplex, medico-sociale afdeling, een administratieve en logistieke afdeling) zal de inrichting eveneens een strafuitvoeringsrechtbank huisvesten. Buiten de gevangenismuren zal er naast een parking ook een gebouw voor sociale tewerkstelling worden opgetrokken.

DBFM-procedure

De ministerraad gaf de Regie der Gebouwen de goedkeuring om het dossier verder uit te werken en om een DBFM-procedure te lanceren – waarbij DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het centrum voor zijn rekening neemt. Bij DBFM wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt; met inbreng van de knowhow van elke partner.

Een externe consultant, het consortium STIBBE-PWC, verleent juridische en financiële bijstand bij de bouw van de nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg, Vresse-Sur-Semois en Verviers. Deze opdracht wordt uitgevoerd doorheen de volledige looptijd van de conceptfase en tot 5 jaar na de beschikbaarheidsdatum.

Stand van zaken

In oktober 2020 publiceerde de Regie der Gebouwen de overheidsopdracht voor de indiening van kandidaturen voor het ontwerp, de financiering, de bouw en het onderhoud van de toekomstige nieuwe gevangenis in Leopoldsburg.  

Vier consortia dienden een kandidatuur in. Alle vier de kandidaat-consortia werden weerhouden en uitgenodigd om tegen eind 2021 een eerste offerte met een concreet project in te dienen. De ingediende offertes werden begin 2022 geanalyseerd door een jury. Vervolgens vonden onderhandelingen plaats, waarbij er nog 3 consortia betrokken waren. De opmaak van het bestek om de tweede en definitieve offerte in te dienen (Best And Final Offer) werd afgerond.

Technische fiche

Bouwheer: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: FOD Justitie 
Consultants - juridische en financiële bijstand: consortium STIBBE-PWC
DBFM-consortium: nog te bepalen
Ter beschikkingstermijn: 25 jaar (daarna neemt de federale staat kosteloos de gevangenis over)
Oppervlakte site: 8 ha 
Capaciteit: 312 plaatsen
Duurtijd van de werken: 2 jaar

 

 

Laatste aanpassing in november 2023.

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 1 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto