Verviers
Gevangenis

Federale Overheidsdienst Justitie

Chaussée de Heusy
4800 Verviers

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De gevangenis van Verviers, die  sinds 2013 gesloten is, werd vanaf eind 2017 volledig afgebroken. Het terrein is eigendom van de federale staat. Die zal de site hergebruiken om er een “medium security”-gevangenis te bouwen met 240 plaatsen, zoals voorzien in het Masterplan voor detentie en internering in humane omstandigheden. 

Een nieuwe gevangenis

Waarom een nieuwe gevangenis bouwen?

Een nieuwe gevangenis is noodzakelijk om het aantal plaatsen in de regio te verhogen, om een humanere detentie mogelijk te maken en om “de toren van Lantin”, die zal verdwijnen, gedeeltelijk te vervangen. Bovendien voldeed de oude gevangenis niet meer aan de veiligheidsvereisten, noch voor het personeel, noch voor de buurtbewoners. Daarom werd ze eind 2013 gesloten.

Waarom de gevangenis heropbouwen op de site van Verviers?

Dat biedt veel voordelen. Eerst en vooral is de site al eigendom van de federale staat. Verder is de heropbouw van een gevangenis met gelijkaardige omvang op dezelfde site in totaal minder duur dan de bouw van een nieuwe gevangenis (omdat de site al bestaat en voorzien is van alle technische faciliteiten, bijvoorbeeld de nutsleidingen). Ten slotte biedt de centrale ligging van de gevangenis grote voordelen op het vlak van mobiliteit.

Het project

Meerdere afbraakfasen

Een besluit van de burgemeester van Verviers om de gevangenis te sluiten, maakte de afbraak noodzakelijk van de vleugels A en B, de binnenplaatsen A en B, het gebouw van de observatie- en behandelingseenheid, en de bovenkant van het rotondegebouw.

Bij de sluiting van de gevangenis in 2013 gingen de onderkant van het rotondegebouw en enkele bijgebouwen tegen de vlakte.

De  resterende gebouwen op de site werden in 2017 afgebroken.

Er moesten verschillende werken worden uitgevoerd:

 • Reiniging van de gebouwen
 • Asbestverwijdering
 • Demonteren van alle houten voorwerpen
 • Fijnmalen en verbrijzelen van afval
 • Behandeling van natuurlijke verontreiniging van de bodem
 • Verwijderen van puin (ongeveer 67.000 kubieke meter)

In oktober 2020 werd begonnen met de sloop van de onteigende woningen. Deze zou in 2021 voltooid moeten zijn. De voormalige werkplaats van het OCMW zal eveneens afgebroken worden.

Afvoer van grond en reiniging van de site

Tijdens de afbraak van de gevangenis werd er een natuurlijke en historische verontreiniging van de bodem vastgesteld op de site. In 2019 werden bodemsaneringswerken uitgevoerd. Er werd 44.000m³ vervuilde grond afgevoerd, hetzij ongeveer 3000 opleggers.

In afwachting van de toekomstige constructie, werd een volledige reiniging en de plaatsing van voorlopige HERAS-hekken voorzien om de site te beveiligen.

Heropbouw van de gevangenis

De nieuwe gevangenis van Verviers krijgt een capaciteit van 240 plaatsen en wordt opgericht via een publiek-private samenwerking aan de hand van een DBFM-procedure.
Dat gebeurt in de volgende fasen:

 •  Einde van de afbraakwerken
 •  Opmaak van het behoeftenprogramma en voorbereiding offerteaanvraag
 •  Publicatie offerteaanvraag (onder voorbehoud van het verkrijgen van de onteigende terreinen)
 •  Indiening offertes en aanstelling consortium
 •  Indiening vergunningsaanvraag
 •  Ondertekening DBFM contracten (onder voorbehoud van het verkrijgen van de vergunningen)
 •  Bouwwerken
 •  Terbeschikkingstelling van de gebouwen

Voorgestelde planning

De volgende planning is een streefplanning omdat de nodige vergunningen afgeleverd moeten worden voor de bouw van de gevangenis.

 • 2020-2021 : Afbraak van de onteigende woningen (Eind 2020 – Begin 2021)
 • 2023 - 2024 : Opstart van de overheidsopdrachtenprocedure: opmaak van de documenten voor de overheidsopdracht, publicatie en selectie van de kandidaten voor de offerteaanvraag, aanstelling van de ondernemingen die instaan voor het ontwerp en de bouw van de gevangenis op basis van de ingediende offertes en indiening van de vergunningen.
 • 2026 : Aanvang van de bouwwerken (Onder voorbehoud van het bekomen van de nodige toelatingen)
 • 2028 : Einde van de werken en terbeschikkingstelling van de gebouwen (Onder voorbehoud van de naleving van de bouwperiode)

Publiek-private samenwerking

In dit dossier zal de Regie der Gebouwen een DBFM-procedure opstarten, waarbij DBFM staat voor Design, Build, Finance, Maintain. Dat is een publiek-private samenwerking waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis voor zijn rekening neemt. In DBFM wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt. Bovendien deelt iedere partner zijn knowhow. Na 25 jaar wordt het gebouw in perfecte staat van werking overgedragen aan de staat. Het belangrijkste voordeel van DBFM is dat het risico van de bouw, de termijn en het budget bij de private partner ligt. Enkel hij zal verantwoordelijk en belast zijn met die drie essentiële punten voor wat de bouw betreft.

Een externe consultant, het consortium STIBBE-PW, verleent juridische en financiële bijstand bij de bouw van de nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg, Vresse-Sur-Semois en Verviers. Deze opdracht wordt uitgevoerd doorheen de volledige looptijd van de conceptfase en tot 5 jaar na de beschikbaarheidsdatum.

 

Laatste wijziging in januari 2022

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 3 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto