De laatste jaren heeft de Regie der Gebouwen verschillende werken uitgevoerd in de gevangenis van Nijvel, zoals de renovatie van de stookplaats en de installatie van een nieuwe interne controlepost. Andere werkenbezig of staan gepland, zoals de vervanging van de verlichtingstoestellen en een grondige renovatie van de douches.

Context

De gevangenis van Nijvel werd in gebruik genomen in 1908 als arrest- en strafhuis.

Naar aanleiding van een grondige renovatie in de jaren 1990, bestaat ze momenteel uit 5 cellenvleugels die zich rond het controlecentrum bevinden, 2 binnenplaatsen tussen de vleugels, ruime werkplaatsen, een keuken, verschillende polyvalente zalen, 2 sportzalen en een leslokaal.

De gevangenis van Nijvel heeft een capaciteit van 192 gedetineerden en is enkel bestemd voor mannen.

Uitbreiding en renovatie

In 1998 voltooide de Regie der Gebouwen omvangrijke renovatiewerken in de gevangenis van Nijvel. Er werden ook 2 bijkomende vleugels gebouwd en de beveiliging van de site werd verbeterd.

Nieuwe interne controlepost (ICP)

In juni 2021 is de Regie der Gebouwen gestart met de inrichting van een nieuwe Interne Controlepost (ICP), die eind 2023 afgerond zou moeten zijn. In dit kader wordt het volledige camerasysteem en de volledige veiligheidsinstallatie vervangen. De kost van deze investering bedraagt ongeveer 3,6 miljoen euro.

Vervanging van de verlichtingstoestellen

De systematische vervanging van de oude verlichting door nieuwe, zuinigere LED-verlichting zal in stappen verlopen.

In het najaar van 2022 zullen de verlichtingstoestellen van de binnenkoeren, de binnenplaatsen en de ronde weg vervangen worden door energiezuinigere LED-verlichting. Op de 2 binnenplaatsen zullen er ook 6 LED-projectoren geplaatst worden. Tijdens deze werken wordt ook een automatische en manuele bediening van de verlichting voorzien.

Tijdens de zomer van 2022 had de Regie der Gebouwen de verlichting van de parking achteraan en de verouderde buitenverlichting al vervangen.

In 2020 hebben ze de verlichting van de eerste binnenplaats al op zich genomen en de vervanging van de veiligheidsverlichtingstoestellen in 2019.

Renovatie van de stookplaats

In 2019 voerde de Regie der Gebouwen een volledige renovatie uit van de twee stookplaatsen: één voor warmteproductie en één voor het verwarmen van sanitair water.

De oude atmosferische gasketels werden vervangen door nieuwe condensatiegasketels.

In de stookplaats voor de verwarming van sanitair water werd het oude systeem, dat bestond uit een stookketel voor de verwarming van de opslagtanks voor het warme water, herzien en vervangen door een stookketel voor de voeding van de platenwisselaars, waardoor bespaard kan worden op gasverbruik.

Renovatie van de douches

In 2023-2024 renoveert de Regie der Gebouwen de douches van de gevangenis. Momenteel wordt een bestek voorbereid om duurzame renovatiewerken uit te voeren op het vlak van vandaalbestendigheid, waterdichtheid en onderhoud.

De eerste fase van de werken zou moeten beginnen in september 2023 voor twee blokken (1000 en 2000) voor een kostprijs van ongeveer 400 000 euro. 

Andere werken

  • De vervanging van de Thyssen lift (2023).
  • De vervanging van de wc-blokken van de naakte cellen (2022). 
  • De vervanging van de brandcentrale (2017).

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Bezetter: FOD Justitie

Nieuwe interne controlepost

Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen

Aannemer: Collignon ENG

Duur van de werken: juni 2021 – eind 2023

Kostprijs van de werken: ongeveer 3.600.000 euro, incl. btw

Verlichting LED - binnenkoeren, binnenplaatsen en ronde weg

Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen

Aannemerte bepalen

Tijdstip van de werken: 2022

Kostprijs van de werken: ongeveer 65.000 euro, incl. btw

Verlichting LED - parking achteraan

Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen

Aannemer: IMCE

Duur van de werken: augustus 2022 - september 2022

Kostprijs van de werken: ongeveer 51.700 euro, incl. btw

Verlichting LED - binnenplaats 1

Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen

AannemerAcrotechnologie

Tijdstip van de werken: 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 5.400 euro, incl. btw

Verlichting LED - buiten het cellengedeelte

Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen

Tijdstip van de werken: 2022

Kostprijs van de werken: ongeveer 40.000 euro incl. BTW

Renovatie stookplaats

Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen

Aannemer: Etablissement Jordan

Tijdstip van de werken: juni 2019 – november 2019

Kostprijs van de werken: ongeveer 475.000 euro incl. BTW

 

Dossier geactualiseerd in januari 2023