Van april 2022 tot november 2023 werd het cellencomplex van de gevangenis van Ieper grondig gerenoveerd en uitgebreid. Hierdoor zijn de leef- en werkomstandigheden in de gevangenis verbeterd en is ook de capaciteit verhoogd. 

Masterplan voor detentie en internering in humane omstandigheden

De werken kaderden in het Masterplan III: Detentie en internering in humane omstandigheden, dat in 2016 werd goedgekeurd door de federale Ministerraad en waarin onder meer een uitbreiding van de gevangenis van Ieper is voorzien. 

Renovatie en nieuwbouw

Het grootste cellenblok van de gevangenis, dat bestond uit één bouwlaag, werd volledig gerenoveerd en er werden twee extra verdiepingen bijgebouwd.   

In het andere cellenblok van de gevangenis werden op de 1ste en 2de verdieping de bestaande cellen grondig gerenoveerd.  

Er werd een doorgang gemaakt tussen beide cellenblokken, waardoor deze voortaan met elkaar verbonden zijn. 

Ook de leefomstandigheden voor de gedetineerden zijn aanzienlijk verbeterd, want in tegenstelling tot vroeger, zijn alle cellen voortaan voorzien van een afgesloten ruimte met toilet en lavabo. De meeste cellen beschikken bovendien over een douche. Zes cellen zijn aangepast voor personen met een beperkte mobiliteit. 

De capaciteit van de gevangenis is door de werken sterk uitgebreid. Vroeger waren er 55 cellen die omgevormd waren tot tweepersoonscellen om plaats te kunnen bieden aan 110 gedetineerden. Nu zijn er meer eenpersoonscellen voorzien en is de capaciteit uitgebreid tot 169 gedetineerden. 

De werken vonden plaats tussen april 2022 en november 2023. 

Verbetering van de energieprestaties

De uitgevoerde werken betekenen ook een verbetering van de energieprestaties van het gebouwencomplex. 

Zo werd het buitenschrijnwerk van beide cellenblokken vernieuwd. De gevel van het grootste cellenblok werd geïsoleerd en de 2 nieuwe bouwlagen voldoen aan de huidige isolatienormen. Op het dak werden 80 fotovoltaïsche panelen voorzien.

Ook de elektriciteit en HVAC-installaties in de cellengedeeltes werden vernieuwd en vervangen door energiezuinige installaties. 

Er werd een warmtekrachtkoppelingsinstallatie voorzien die zowel elektriciteit als warmte (voor het sanitair water en de centrale verwarming) opwekt.  

Tijdelijke sluiting van de gevangenis

De gevangenis sloot in februari 2022 haar deuren voor de werken. De gedetineerden werden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Begin 2024 wordt de gevangenis van Ieper weer in gebruik genomen.   

Over de gevangenis

De gevangenis van Ieper werd in gebruik genomen in 1876 en was oorspronkelijk ontworpen volgens het Ducpétiaux-model (stervorm). De gevangenis werd vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog en heropgebouwd in 1921. 

Ze doet zowel dienst als arrest- als strafhuis. Het gebouwencomplex is sinds 2009 aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed.

De eerste grondige renovatie vond eind jaren 90 plaats. 

In 2007 startte het masterplan voor de grootschalige renovatie en uitbreiding van de gevangenis. 
In een eerste fase, in 2005, kreeg de gevangenis een nieuwe wandelkoer. In een tweede fase, die startte in 2007, werd een garage afgebroken en een nieuw inkomgebouw opgetrokken. De derde fase, die liep van 2010 tot 2013, bestond uit het bouwen van een nieuwbouw met bezoekerscomplex, kantoren en een keuken. Die nieuwe gemeenschappelijke logistieke delen werden al voorzien op een hogere capaciteit. Ook de kantoren op de benedenverdieping van het hoofdgebouw werden toen gerenoveerd. 

De werken die tussen april 2022 en november 2023 werden uitgevoerd aan het cellencomplex, betreffen de vierde en laatste fase van het masterplan. 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Studiebureau (4de fase): asa-Detoo THV
Eindgebruiker: Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie
Duurtijd van de werken (4de fase): april 2022 - november 2023
Kostprijs van de werken (4de fase): ongeveer 11,3 miljoen euro (inclusief btw)
Aannemer (4de fase): NV Artes Depret

 

Laatst gewijzigd in december 2023.