Het Masterplan: detentie en internering in humane omstandigheden, goedgekeurd door de federale ministerraad in november 2016, voorziet de bouw van een bijkomende gevangenis met 312 “medium-low security”-plaatsen  in Sugny in Wallonië. Deze toekomstige gevangenis staat lokaal ook al bekend als de gevangenis "des quatre bornes".

Locatie

De gevangenis zal gebouwd worden op een deel van de oude NAVO-basis in Sugny.

De Regie der Gebouwen heeft een grondruil uitgevoerd met de gemeente van Vresse-Sur-Semois: 7 hectare bebost gebied gelegen achter Fedasil en eigendom van de Staat tegen 7 hectare op de oude NAVO-basis van Sugny (130 hectare in totaal) behorend tot het gemeentebestuur van Vesse-Sur-Semois.

Op die manier is de Regie der Gebouwen tegemoet gekomen aan de eisen van het departement Natuur en Bosbouw (DNF), die wenste dat de gemeente al haar bosbezit zou behouden.

De ruilovereenkomst werd midden maart 2020 ondertekend.

Het project

Het betreft een strafhuis (gevangenis voorbehouden aan mensen die al veroordeeld werden) met een capaciteit van 312 mannelijke gedetineerden Er worden 306 individuele cellen en 6 cellen voor personen met een beperkte mobiliteit voorzien, evenals 12 cellen voor tijdelijk gebruik (waaronder 8 strafcellen en 4 veiligheidscellen).

Het is de bedoeling om een detentieproject met een gedifferentieerd regime op te richten, van  medium tot low security, waarbinnen de gedetineerden kunnen evolueren.

De gevangenis zal zodanig ontworpen worden dat de verplaatsingen van de gedetineerden, het personeel, externe partijen en bezoekers vergemakkelijkt worden.

De contacten tussen de personen binnen de gevangenis worden zodanig georganiseerd dat ze de herintegratie van de gedetineerden in de maatschappij  bevorderen. 

Bovendien zal er veel aandacht zijn voor lichtinval, wat het welzijn verbetert van de gedetineerden, het personeel en de bezoekers.

Het is ten slotte belangrijk dat de gebruikte materialen en technieken ecologisch verantwoord zullen zijn.

Er worden 2 verschillende detentieregimes voorzien :

  • 284 plaatsen met regime “medium security”
  • 28 plaatsen met regime “low security”

Er is ook een strafuitvoeringsrechtbank voorzien in de gevangenis.

Een publieke-private samenwerking

De gevangenis zal gebouwd worden via een DBFMO-procedure, waarbij DBFMO staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud  van de gevangenis voor zijn rekening neemt. Bij DBFM wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt; met inbreng van de knowhow van elke partner.

In juni 2021 heeft de Regie der Gebouwen aan de 4 consortia die geselecteerd werden voor de toekomstige gevangenis van Vresse-Sur-Semois, officieel het performantiebestek meegedeeld, alsook de andere documenten die noodzakelijk zijn voor de indiening van hun offerte.

Eind 2021 hebben de geselecteerde consortia (Eiffage, Futures Prisons Vresse-sur-Semois, Porte de Sugny en SRL Veli Vresse) hun project ingediend, dat door een jury werd geanalyseerd. Vervolgens werden er onderhandelingen opgestart. De aanvraag voor hun tweede offerte werd in het najaar van 2023 verstuurd, zodat ze tegen begin 2024 hun definitieve offerte (Best and final offer - BAFO) kunnen indienen. De uiteindelijke keuze van het project, en dus van het consortium die de nieuwe gevangenis zal bouwen, is voorzien in de zomer van 2024.

Een externe consultant, het consortium STIBBE-PW, verleent juridische en financiële bijstand bij de bouw van de nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg, Vresse-Sur-Semois en Verviers. Deze opdracht wordt uitgevoerd doorheen de volledige looptijd van de conceptfase en tot 5 jaar na de beschikbaarheidsdatum.

Planning

De planning is onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige toelatingen en de uitvoerbare vergunningen:

  • Oktober 2020: publicatie van de DBFM-opdracht.
  • 2021-2022-2023 : indiening en analyse van de offertes van de consortia.
  • 2024: indiening van de tweede offerte door de weerhouden consortia.
  • 2024: aanstelling van het consortium
  • 2026 - 2028: uitvoering van de werken

Een lokale meerwaarde

De bouw van een nieuwe gevangenis zorgt voor reële werkgelegenheidskansen. In totaal zullen er ongeveer 260 personen worden aangeworven in de gevangenis “des quatre bornes”.

Naast de 200 gevangenisbewakers zullen er een zestigtal andere betrekkingen ingevuld moeten worden: directeurs, psychologen, maatschappelijke werkers, verplegers, maar ook boekhouders, administratief personeel, koks en schoonmaak- en onderhoudspersoneel.

De aanwerving van het federaal overheidspersoneel gebeurt via SelorWerkenvoor.be. De profielen en de vereiste voorkennis, evenals de selectie- en aanwervingsvoorwaarden zullen tijdig gepubliceerd worden op hun website.

Daarnaast verhoogt een nieuwe gevangenis de lokale consumptie. Door de plaatselijke aankopen van het gevangenispersoneel en  de bezoekers, maar ook door aankopen voor de werking van de gevangenis zelf: voedingswaren voor de gevangenen, materiaal voor het onderhoud van het gebouw, enz.

Technische fiche

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Gebruiker: FOD Justitie

Consultant - juridische en financiële bijstand: consortium STIBBE-PWC

DBFM consortium: nog te bepalen

Ter beschikkingstermijn: 25 jaar (daarna neemt de federale staat de gevangenis over)

Oppervlakte site: 7 ha

Duur der werken: 2026-2028

Meer info? Vragen?

Lees het persbericht van 10 juni 2021: “Vier consortia dingen mee voor realisatie gevangenis in Vresse-sur-Semois”

Lees het persbericht van 9 oktober 2020: “Overheidsopdrachten gepubliceerd voor nieuwe gevangenissen in Vresse-sur-Semois en Leopoldsburg”

Voor alle vragen over dit project, kunt u contact opnemen via : infodesk@regiedergebouwen.be.

 

Laatste wijziging in januari 2024