Vresse-sur-Semois (Sugny)
Gevangenis "des quatre bornes"

Federale Overheidsdienst Justitie
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Het Masterplan: detentie en internering in humane omstandigheden, goedgekeurd door de federale ministerraad in november 2016, voorziet de bouw van een bijkomende gevangenis van 312 plaatsen high-medium-low security in Sugny in Wallonië. De gevangenis staat lokaal ook bekend als de gevangenis "des quatre bornes".
 

 

Situering

De gevangenis zal gebouwd worden op een deel van de oude NAVO-basis in Sugny.

De Regie der Gebouwen doet een grondruil met de gemeente van Vresse-Sur-Semois : 7 hectare bebost gebied gelegen achter Fedasil en eigendom van de Staat tegen 7 hectare op de oude NAVO-basis van Sugny (130 Ha in totaal) behorend tot het gemeentebestuur van Vesse-Sur-Semois.

Het ondertekenen van de ruilovereenkomst staat gepland voor begin 2020.

Het terrein staat geklasseerd als hogedrempelinrichting bij Seveso, omdat sommige van de bunkers op het omringende terrein gebruikt werden als opslagplaats voor vuurwerk van een bedrijf dat nu failliet is. De opdracht voor het verwijderen van de bunkers werd gepubliceerd en toegewezen. De werken zijn eind maart begonnen en tegen eind 2020 zullen ze afgerond worden.

Het project

Het betreft een strafhuis (gevangenis voorbehouden aan mensen die al veroordeeld werden) met een capaciteit van 312 mannelijke gedetineerden : 305 individuele cellen en 7 PBM cellen.

Het is de bedoeling om een detentieproject met een gedifferentieerd regime op te richten, van high over medium tot low security. Daarin zouden de gedetineerden kunnen evolueren van een strenger naar een soepeler regime en geleidelijk aan meer vrijheid kunnen krijgen.

3 detentieregimes worden er voorzien :

  • 27 halfopen plaatsen
  • 243 plaatsen “medium security”
  • 42 “hoog beveiligde” plaatsen

Een strafuitvoeringsrechtbank is eveneens in de gevangenis voorzien.

Een publieke-private samenwerking

De gevangenis zal gebouwd worden via een DBFMO-procedure, waarbij DBFMO staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud  van de gevangenis voor zijn rekening neemt. Bij DBFM wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt; met inbreng van de knowhow van elke partner.

Een externe consultant, het consortium STIBBE-PW, verleent juridische en financiële bijstand bij de bouw van de nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg, Vresse-Sur-Semois en Verviers. Deze opdracht wordt uitgevoerd doorheen de volledige looptijd van de conceptfase en tot 5 jaar na de beschikbaarheidsdatum.

Planning

De planning is onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige toelatingen en de uitvoerbare vergunningen:

  • Begin 2020: publicatie van de DBFM-opdracht, indiening en analyse van de offertes van de consortia.
  • 2020: aanstelling van het consortium.
  • Begin 2022: begin van de bouwwerken
  • 2024: einde van de werken en terbeschikkingstelling van de gebouwen

Een lokale meerwaarde

De bouw van een nieuwe gevangenis zorgt voor reële werkgelegenheidskansen. In totaal zullen er meer dan 260 personen worden aangeworven in de gevangenis “des quatre bornes”.

Naast de 200 gevangenisbewakers zullen er een zestigtal andere betrekkingen ingevuld moeten worden: directeurs, psychologen, maatschappelijke werkers, verplegers, maar ook boekhouders, administratief personeel, koks en schoonmaak- en onderhoudspersoneel.

De aanwerving van het federaal overheidspersoneel gebeurt via Selor. De profielen en de vereiste voorkennis evenals de selectie- en aanwervingsvoorwaarden zullen tijdig gepubliceerd worden op hun website.

Daarnaast verhoogt een nieuwe gevangenis de lokale consumptie. Door de plaatselijke aankopen van het gevangenispersoneel en  de bezoekers, maar ook door aankopen voor de werking van de gevangenis zelf: voedingswaren voor de gevangenen, materiaal voor het onderhoud van het gebouw, enz.

Vragen?

Voor alle vragen over dit project, kunt u contact opnemen met infodesk@regiedergebouwen.be.

 

Laatste wijziging op 08 oktober 2019.

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 1 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto