Brussel
Jubelpark

Musea Kunst en Geschiedenis | Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgschiedenis | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark
1000 Brussel
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Het Jubelpark en zijn gebouwen zijn eigendom van de Belgische staat. Terwijl de Regie der Gebouwen de gebouwen op de site beheert, neemt Leefmilieu Brussel het groenbeheer van het park voor zijn rekening.

In het Jubelpark bevinden zich verscheidene federale wetenschappelijke instellingen:

Daarnaast liggen er ook andere gebouwen op de site:

Bereikbaarheid

Het is verboden te parkeren op de esplanade van het Jubelpark en de laan achter de Triomfboog.

Lees hier hoe u het Jubelpark kunt bereiken met het openbaar vervoer, de fiets of de wagen.

Over het complex 

Het complex is opgebouwd rond één hoofdthema. Het bestaat uit twee paviljoenen die met elkaar verbonden zijn door een halfcirkelvormige zuilengalerij en een centrale, driedelige triomfboog.

Die arcades werden tussen 1904 en 1905 opgericht door de Franse architect Charles Girault. Aan weerszijden van de zuilengalerij bevindt zich in het noorden de Bordiauhal (1880) en in het zuiden het recentere paviljoen van de architecten Puttemans en Malcause (1956-1958).

Het Jubelparkcomplex is beschermd sinds 22 april 2004.

Renovatie van de daken

Verscheidene daken van de gebouwen in het Jubelpark worden gerenoveerd en gerestaureerd. 

De ministerraad heeft in 2016 groen licht gegeven voor de dringende renovatie van enerzijds de daken van het Museum Kunst en Geschiedenis, het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en Autoworld in het Jubelpark, en anderzijds de daken van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bij de Kunstberg.

Wat betreft de daken in het Jubelpark gaat het om een globale federale investering van ongeveer 21 miljoen euro, gefinancierd door de Regie der Gebouwen en door Beliris. De Regie der Gebouwen staat in voor de financiering van de renovatie van de daken van het Legermuseum en Autoworld. In de zomer van 2016 liet ze de daken van de hele Jubelparksite opmeten.

Gelet op de omvang van de dakoppervlakte (meer dan 30.000 m² of zo’n 6 voetbalvelden) worden de daken in vier fasen gerenoveerd. De eerste fase ging van start in oktober 2018 en zal tegen augustus 2020 voltooid zijn. In december 2019 startte ondertussen ook al de tweede fase.

De volgende fasen zullen besteld worden na de goede uitvoering van de vorige fase.

De daken van het Museum Kunst en Geschiedenis bestaan uit een combinatie van een gebinte in hout, metaal en beton. Het grootste gedeelte van het dak is bekleed met zink dat op verschillende plaatsen doorbroken is door grote glaspartijen. De daken die uitgeven op de kloostertuin zijn bedekt met leien.

Het dak van de Bordiauhal (Legermuseum), de grote hallen (Autoworld en Legermuseum) en de halfcirkelvormige hallen (onderdeel van het Legermuseum) bestaan uit een metalen structuur bedekt met zink en doorbroken door verschillende glaspartijen. 

De daken van het Legermuseum zijn nog in goede staat en daarom was het oorspronkelijk de bedoeling om enkel de verticale glaspartijen en de lichtstraten van de daken te vernieuwen. 
Als gevolg van de stormen Ciara en Dennis in februari 2020 kwam echter een deel van de zinken dakbedekking van de Bordiauhal van het Legermuseum los, waardoor er ook voor dit deel herstellingswerken moesten uitgevoerd worden. Lees meer over deze bijkomende werken op de projectpagina van het Legermuseum

Ook de dakbekleding (terrassen) van de Triomfboog wordt aangepakt.

De werken aan de daken in het Jubelpark bestaan uit:

 • het vernieuwen van de dakbedekking uit lood, zink, EPDM en leien;
 • het aanbrengen van thermische isolatie;
 • het vernieuwen van de dakkoepels;
 • het renoveren van de lichtstraten en verticale glaspartijen (Legermuseum en Autoworld) zonder afbreuk te doen aan het uitzicht;
 • het plaatsen van zonwerende, thermische isolerende beglazing;
 • het verbeteren van de regenwaterafvoer;
 • het verwijderen van dak-elementen die niet meer in gebruik zijn (schoorstenen, ventilatiebuizen, enz.);
 • het restaureren van de deksteen uit blauwe hardsteen en herstelling van de voegen;
 • het verbeteren van de levenslijnen en ladders om de veiligheid bij onderhoudswerken te verbeteren;
 • het vernieuwen van de bliksemafleiders.

Werken in 4 fasen

dak_cinquantenaire_2020.jpg

In de eerste fase (oktober 2018 – augustus 2020) worden volgende daken gerenoveerd:

 • het dak van de vierkante koer (MKG)
 • het dak rond de kloostertuin (MKG)
 • het dak van de Narthex (MKG)
 • een gedeelte (drie traveeën groot) van de verticale glaspartijen van het dak van de (Legermuseum)

De tweede fase (2019-2020) houdt de renovatie in van:

 • het dak van de Rotonde (MKG);
 • het dak rond de Japanse tuin (MKG);
 • het dak van het gebouw ‘Oudheid’ (MKG);
 • het dak van de eerste hemicycle.

De derde fase (2020-2021) houdt de renovatie in van:

 • het dak van Autoworld;
 • het dak van de ateliers van het MKG.

De vierde fase (2021-2022) houdt de renovatie in van:

 • de resterende verticale glaspartijen van het dak van de luchtvaarthal (Legermuseum);
 • de terrassen op de Triomfboog;
 • de glazen opstanden van de Duitse zaal (Legermuseum);
 • de glasstrook van de historische en technische zalen (Legermuseum).

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Aannemer: SIX bvba
Totale dakoppervlakte: ca. 31.000 m² waarvan

 • 18.485 m² MKG
 • 3.490 m² Legermuseum
 • 9.095 m² Autoworld

Duur van de werken: oktober 2018 – najaar 2022
Globale investering: ongeveer 21 miljoen euro (inclusief BTW)

 • 52,5 % gefinancierd door de Regie der Gebouwen
 • 47,5 % gefinancierd door Beliris

Afsluiting van de parking op de Esplanade en achter de Triomfboog

Om de veiligheid en de continuïteit van de werf te garanderen, werd beslist om begin januari 2020 de Esplanade van het Jubelpark en de zone achter de Triomfboog parkeervrij te maken, en dit voor een periode van 3 jaar. 

Er wordt vanaf januari 2020 alleen maar toegang verleend aan de voertuigen van leveranciers, personeelsleden, hulpdiensten, parkwachters en aannemers die de werken uitvoeren.
Bezoekers met beperkte mobiliteit die met de wagen komen en bezoekersbussen voor de musea zullen toegang krijgen tot de Esplanade. Voor hen worden parkeerplaatsen voorzien.
Voor evenementen verandert er in principe niets.

Meer info over de bereikbaarheid van de verschillende musea in het Jubelpark kan u terugvinden op hun websites:

Opmaak van masterplannen

Naast de renovatie van de daken moeten andere renovatie-, restauratie- en herinrichtingswerken uitgevoerd worden in de verscheidene federale wetenschappelijke instellingen.

De Regie der Gebouwen is verantwoordelijk voor de opmaak van de masterplannen voor het Museum Kunst en Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in het Jubelpark en voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België en het Dynastiegebouw bij de Kunstberg. Ze beschikt daarvoor over een budget van ongeveer 1,04 miljoen euro.

Die masterplannen maken niet alleen een inschatting van de uit te voeren werken, maar ook van de kostprijs en de planning van die werken. De resultaten maken het mogelijk om een meerjareninvesteringsprogramma op te stellen, dat rekening houdt met de prioriteiten en de beschikbare middelen.

Verlichting in het Jubelpark

De verlichting van het Jubelpark en van de gebouwen die er zich bevinden, zet dit Brusselse erfgoed in de kijker.

Om van deze verlichting te kunnen blijven genieten en tegelijkertijd de energieconsumptie en de lichtpollutie te beperken, werd een lichtplan uitgewerkt dat door Beliris uitgevoerd zal worden. De Regie der Gebouwen financiert een gedeelte van deze werken.  

Deze erfgoedkundige herwaardering betreft de gevels van de gebouwen rond de Esplanade, de noordelijke en zuidelijke hal, de halfcirkelvormige zuilengallerij, de Bordiauhal, het Paviljoen van de Oudheid, de Prinses Elisabeth-vleugel, de rontonde en – uiteraard – de Triomfboog van het Jubelpark.

Het betreft volgende werken:

 • de huidige schijnwerpers, bekabeling en bevestigingen worden vervangen door nieuwe toestellen. Deze worden voorzien rond de gebouwen en op de vele paden rond de halfcirkelvormige Zuilengalerij en de Terrassen, alsook op de betrokken gebouwen;
 • voorafgaande controles en aanpassingen op het einde van de werken;
 • afstellen van de elektrische installaties en de installatie van een gecentraliseerd beheersysteem voor zowel de openbare verlichting als voor de andere verlichting.

Het doel van het lichtplan is om een nieuwe scenografische verlichting voor het Jubelpark uit te werken die de bestaande constructies eerbiedigt, met onopvallende bevestigingen die subtiel aansluiten op de gevels.

Dankzij een gecentraliseerd beheer kan de verlichting aangepast worden in functie van de seizoenen en het moment van de avond of de nacht. Dit laat toe om de energiefactuur met ongeveer de helft te verlagen en de lichtpollutie te beperken, en tegelijkertijd deze emblematische architectuur op subtiele wijze in de kijker te zetten.

Het totaal bedrag voor de werken bedraagt ongeveer 1.580.000 euro, BTW inbegrepen. De Regie der Gebouwen zal ongeveer 400.000 euro (BTW niet inbegrepen) investeren.

In 2016 heeft de Regie der Gebouwen een bedrag van 28.000 euro (BTW niet inbegrepen) besteed aan de vervangingen en de herstelling van de lantaarns en schijnwerpers die het park verlichten.   

Installatie van een warmtekrachtkoppeling

De verschillende gebouwen die zich op de Jubelparksite bevinden worden verwarmd vanuit een centrale stookplaats die zich onder Autoworld bevindt.

In 2014 werd die stookplaats in samenwerking met Sibelga uitgebreid met een warmtekrachtkoppelingseenheid, die gelijktijdig warmte en elektriciteit produceert, met aardgas als brandstof.

Dankzij dat proces werd er zo’n 80.000 euro bespaard op de jaarlijkse energiefactuur en werd er vele honderden tonnen minder CO2 uitgestoten.

Meer informatie over de warmtekrachtkoppelingsinstallatie

Persberichten

 

Laatst gewijzigd in september 2020.