Eupen
Justitiepaleis

FOD Justitie | FOD Financiën
Rathausplatz
4700 Eupen

 

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De problematiek van de hergroepering van de gerechtelijke instanties in Eupen is een kwestie waarvoor de Regie der Gebouwen al verschillende jaren een oplossing zocht.

Het project voor het nieuwe gerechtsgebouw bestaat uit twee fases: het optrekken van een nieuw gebouw  en de renovatie van de daaraan grenzende bestaande gebouwen.

De werken voor de eerste fase van het nieuwe gerechtsgebouw zijn in januari 2017 gestart en in juli 2018 afgerond. De werken voor de tweede fase gaan van start in januari 2019.

Publiek-private samenwerking

Het project komt tot stand via een publiek-private samenwerking. Eind 2016 is de promotieopdracht voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw, inclusief een keuken voor de FOD Financiën, toegewezen.

De Regie der Gebouwen zal het complex vervolgens voor 25 jaar huren, met een aankoopoptie aan het einde van de huurtermijn.

Historiek

De Regie der Gebouwen werkt al geruime tijd aan de hergroepering van de gerechtelijke instanties in Eupen. In de jaren 1980 werden de diensten van Justitie overigens tijdelijk gehuisvest in een gebouw aan de Rathausplatz. Door omstandigheden liet het bouwproject voor het nieuwe gerechtsgebouw vele jaren op zich wachten.

Lees de historiek

De gebruikers

De verschillende diensten van Justitie hebben er hun intrek genomen in november 2018. Het gaat om de Rechtbank van Eerste aanleg, de Onderzoeksrechters, de Jeugdrechtbank, het Parket van de Procureur des Konings, het Politieparket en het Arbeidsauditoriaat.

Bovendien biedt het complex ook plaats aan een refter en aan een productiekeuken voor Fedorest.

De site

Het nieuwe gerechtsgebouw bevindt zich pal in het centrum, op de Place de l’Hôtel de ville (Rathausplatz). Het gerechtsgebouw strekt zich uit  over het volledige achterblok van die straat.

De werken

De werken worden in twee fases uitgevoerd.

De eerste fase, die nu ten einde is, bestond uit het vrijmaken van het terrein en uit het optrekken van het nieuwe gerechtsgebouw. Daarvoor moesten eerst de bestaande gebouwen op het nummer 2, 4 en 6 van de Rathausplatz, de bijgebouwen, de loods en de garages aan de achterkant van de straat worden afgebroken. De bouw van het nieuwe gebouw is gestart in januari 2017 en afgerond in september 2019.

In januari 2019 werd de tweede fase opgestart, die 1 jaar in beslag zou moeten nemen. Het gaat om de volledige renovatie van de bijgebouwen van het nieuw justitiepaleis (nr. 8 en 10). De gerenoveerde lokalen zullen onderdak bieden aan de diensten van de Arbeidsrechtbank, de Ondernemingsrechtbank, het Vredegerecht en de Balie.

Het architecturaal concept

Het nieuwe complex borduurt verder op het bestaande stedelijke weefsel. Volumematig past het gebouw perfect bij de te behouden en de te renoveren gebouwen.

De gekozen materialen, zoals het lichte pleisterwerk, de grote glasvlakken, de blauwe steen en het staal geven een echte hedendaagse uitstraling.

De ingang, die gekenmerkt wordt door een grote glazen wand, is duidelijk herkenbaar en zeer symbolisch: de rechtspraak is transparant en voor iedereen toegankelijk.

Die ingang leidt tot de salle des pas perdus, die helemaal in het licht baadt dankzij een glazen dak, en uitgeeft op een binnenkoer.  De vier zittingszalen bevinden zich allemaal rond die salle des pas perdus.

Aan de achterkant van het gebouw worden meer private ingangen voorzien, voor het personeel, de magistraten en de advocaten . Er wordt ook een aparte ingang voorzien voor de aankomst van celwagens.

De verdiepingen bieden onderdak aan de griffies en aan de kantoren voor het personeel.

Alle circulatiewegen binnen het gebouw beantwoorden strikt aan de normen voor personen met beperkte mobiliteit (PBM).

Een duurzaam gebouw

Het project past helemaal binnen de criteria van duurzaam bouwen:

  • Het gebouw beantwoordt aan de huidige hoge energetische performantiecriteria.
  • Omdat de zuidwestelijke gevel aan de straatkant ligt, worden er zonneschermen en zonwerende beglazing voorzien om oververhitting te beperken.
  • Het regenwater wordt gerecupereerd en herbruikt voor het sanitair .
  • Een groendak overkoepelt de platte delen van  het complex.
  • De gebruikte materialen zijn robuust en vandalismebestendig om hun duurzaamheid te waarborgen.

Technische fiche

Aanbestedende overheid en ontwerp van het project: Regie der Gebouwen

Eigenaar en opdrachtgever: Befimmo

Gebruikers: FOD Justitie | FOD Financiën (restaurant Fedorest)

Architect werfopvolging: ARCADE ARCHI

Aannemer: WUST nv

Duur werken: 3 jaar (18 maanden voor de eerste fase, 4 maanden voor de verhuizing, 1 jaar voor de tweede fase)

Oppervlakte site: 8221 m² en 63 parkeerplaatsen

Huurtermijn: 25 jaar met aankoopoptie aan het einde van de huurtermijn

Kostprijs eerste instaatstellingswerken - fase 1: € 3.125.291,88

Kostprijs eerste instaatstellingswerken - fase 2: € 415.782,79

 

Laatste wijziging op 15 februari 2019

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 10 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto