Het Justitiepaleis van Charleroi dateert van 1968 en wordt regelmatig onderworpen aan renovaties. Het paleis werd ontworpen door architect Jacques Depelsenaire, waardoor elke renovatie het voorwerp moet uitmaken van een akkoord met zijn opvolging, zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan zijn werk. Bovendien moeten de renovaties in fases georganiseerd worden en gepland worden in overleg met Justitie om de tijdelijke verplaatsing van het personeel en de diensten te kunnen regelen.

Wat de uitbreiding van het Justitiepaleis betreft, werd de transformatie van het voormalig Nationaal Glasinstituut en het Glasmuseum naar het “Palais du verre” in 2010 afgewerkt (meer info).

Installatie van een beveiligd toegangssysteem

Naar aanleiding van de terroristische dreiging werd het veiligheidsbeleid van de FOD Justitie aangepast, onder andere door de voorziening van een hoogbeveiligde toegang met een scansysteem in de 5 justitiepaleizen van België: in Charleroi, Brussel, Antwerpen, Luik en Gent.

In Charleroi hebben de werken plaatsgevonden tussen april en september 2019.

Deze nieuwe beveiligde toegang omvat:

  • Een nieuwe toegang voor de bezoekers met een sas voorzien van kogelvrije beglazing en een scansysteem dat vergelijkbaar is met dat van de luchthavens voor de controle van personen en hun spullen. Twee automatische draaihekken vormen de uitgang van het sas na de controle. Er werd ook een toegang voor personen met een beperkte mobiliteit ingericht.
  • Een inkomloket dat geïntegreerd is in het nieuwe toegangssysteem en dat volledig vernieuwd is: vloer, verlichting, toegang, kogelvrije beglazing en communicatiesysteem.
  • Een nieuwe uitgang met kogelvrije beglazing, met voorziening van een draaihek en een nooddeur. Deze vormt ook de ingang voor de advocaten en is enkel toegankelijk met een badge, om te vermijden dat zij telkens langs het scansysteem moeten passeren.
  • Een ingang / uitgang voor het personeel, die zich aan de boulevard Defontaine bevindt en die heringericht werd. Het is uitgerust met een kogelvrije sas met draaihekken die met een badge in werking treden. Er werd ook een toegang voor personen met een beperkte mobiliteit ingericht.

De elektrische installaties en de HVAC van de volledige inkomhal werden vernieuwd, net als de branddetectie-installatie. De materialen werden gekozen met het oog op de harmonisering en de oorspronkelijke kleuren werden nageleefd. Ook de vloer en het plafond werden identiek vernieuwd.

De kost van deze investering voor de Regie der Gebouwen bedraagt ongeveer 1,1 miljoen euro, inclusief BTW.

Vervanging van de elektrische installaties

Sinds 2010 heeft de Regie der Gebouwen ongeveer 900.000 euro incl. BTW geïnvesteerd in de renovatie van de elektrische installaties van het justitiepaleis van Charleroi.

In december 2019 heeft de Regie der Gebouwen een nieuw Algemeen Laagspanningsbord (ALSB) geplaatst. Deze laatste voedt alle kleinere elektriciteitsborden van het Justitiepaleis van Charleroi. In 2018 had de Regie der Gebouwen al de HS-tranformator vervangen.

In de komende jaren voorziet de Regie der Gebouwen de vervanging van alle verdeelborden, alsook van de verschillende verouderde verlichtingen.

Renovatie van de vleugels

Sinds 2010 is de Regie der Gebouwen bezig met de renovatie van de verschillende vleugels van het Justitiepaleis van Charleroi. Deze renovaties zullen georganiseerd worden in fases, in samenspraak met de bezetter.

In 2010 werden de 2de en 3de verdieping van de vleugels C en D volledig gerenoveerd.

In 2014 werden de gelijkvloers en de 1ste verdieping van vleugel K (Jeugdrechtbank) gerenoveerd en alle beglazingen van de 1ste verdieping van vleugel H vervangen.

In 2018 werden de kantoren van de 1ste verdieping van vleugel C en de 2de verdieping van vleugel H volledig vernieuwd.

Vervanging van de warmteproductie

In 2014 is de Regie der Gebouwen gestart met de inrichting van een stookplaats in het Justitiepaleis van Charleroi. Vroeger werd de verwarming van het paleis verzekerd door het stedelijk verwarmingsnetwerk van Charleroi waarvan de stookplaats voorzien was in het “Palais des Expositions”.

De nieuwe stookplaats, met een totaal vermogen van 2 MW, werd ingeplant in een bestaand lokaal op de kelderverdieping. Deze werd conform gemaakt en uitgerust met een gasdetectiesysteem.

De warmteproductie wordt verzekerd door twee condensatieketels van 1 MW. Ze worden aangesloten op een primaire collector die samengesteld is uit twee kringen die de twee bestaande sub-stations voeden, waarvan de circulatoren vervangen werden door elektronische modellen met variabel debiet. De rookafvoer wordt verzekerd door twee binnenleidingen langs de gevel tot aan het dakwerk. Tot slot werd de installatie voorzien van een GTB (gecentraliseerd technisch beheer) waardoor de warmteproductie en de secundaire kringen gecontroleerd kunnen worden.

Deze investering van ongeveer 500.000 euro inclusief BTW zorgde voor een groter comfort bij de bezetters en verminderde de kost van de verwarmingsfactuur met ongeveer 70%.

Andere werken

Jaarlijks worden er nog een reeks andere werken uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld:

  • Renovatie van de wachtlokalen en de cellen in 2011.
  • Vernieuwing van de cafetaria in 2014.
  • Vervanging van de noodtoestellen in 2017.

Project in studie: vervanging van de ramen

Met het oog op energiebesparing en een duurzame aanpak, zou het voordeliger zijn om alle ramen van het voormalig justitiepaleis (die uit aluminium vervaardigd zijn) te vervangen.

De moeilijkheid ligt voornamelijk in het zoeken naar een oplossing waarbij de architectuur van het gebouw niet in het gedrang komt, in overleg met de rechthebbenden van de architect.

Het "Palais du Verre"

Tussen 2006 en 2010 werden het voormalige Institut National du Verre en het Musée du Verre omgebouwd tot nieuwe lokalen voor de gerechtelijke diensten.

De uitbreiding gerechtsgebouw wordt voortaan het ‘Palais du Verre’ genoemd.

Lees meer

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bezetter: FOD Justitie

Opdrachtgever: Regie der Gebouwen

Beveiligd toegangssysteem

Studie: ten laste genomen door de FOD Justitie

Aannemer: SA.BEMAT

Duur van de werken: april 2019 - september 2019

Kostprijs van de werken: 1,1 miljoen euro inclusief btw

Renovatie van de vleugels
2de en 3de verdieping van de vleugels C en D

Aannemer: Aprusezze (ruwbouw) | IMCE (elektriciteit)

Duur van de werken: januari 2011 - juli 2011

Kostprijs ruwbouw: ongeveer 278.000 euro inclusief BTW

Kostprijs elektrische installaties: ongeveer 228.000 euro inclusief BTW

Gelijkvloers en de 1ste verdieping van vleugel K

Aannemer: Wautier Construct (ruwbouw) | IMCE (elektriciteit)

Duur van de werken: juli 2014 - september 2014

Kostprijs ruwbouw: ongeveer 65.000 euro inclusief BTW

Kostprijs elektrische installaties: ongeveer 35.000 euro inclusief BTW

1ste verdieping van vleugel H

Aannemer: Dumay - Canard

Duur van de werken: september 2014 - oktober 2014

Kostprijs vervanging beglazingen: ongeveer 85.000 euro inclusief BTW

1ste verdieping van vleugel C en 2de verdieping van vleugel H

Aannemer: Ets Malice (ruwbouw) | IMCE (elektriciteit) | Ets JORDAN (HVAC)

Duur van de werken: maart 2017 – juni 2017

Kostprijs ruwbouw: ongeveer 240.000 euro inclusief BTW

Kostprijs elektrische installaties: ongeveer 147.000 euro inclusief BTW

Kostprijs HVAC: ongeveer 18.000 euro inclusief BTW

Vervanging van de stookplaats

Opdrachtgever: Regie der Gebouwen

Aannemer ruwbouw: CL CONSTRUCT

Aannemer installatie en verwarmingsketels: DELTA THERMIC

Duur van de werken: maand 2014 - maand 2014

Kostprijs van de installatie: ongeveer 500.000 euro inclusief BTW

Elektrische installaties

Opdrachtgever: Regie der Gebouwen

Aannemer: I.M.C.E.

Vervanging ALSB

Tijdstip van de werken: december 2019

Kostprijs: ongeveer 160.000 euro inclusief BTW

Vervanging HS transformator

Tijdstip van de werken: 2018

Kostprijs: ongeveer 21.000 euro inclusief BTW

 

Dossier actualisé en janvier 2020