Begin maart 2023 startte de Regie der Gebouwen met de renovatie van de gevels van het Koninklijk Paleis in Brussel.

Ze werkt ook aan een efficiëntere verwarmingsinstallatie voor het Koninklijk Paleis.

Dankzij deze werken wordt de energieprestatie van het koninklijk paleis verbeterd en kan er bespaard worden op het gebruik van energie en de energiefactuur.   

Historiek

De bouw van het Koninklijk Paleis werd begin 1829 voltooid naar een ontwerp van architect Tieleman-François Suys.

Tijdens het koningschap van Leopold II werden belangrijke restauraties en uitbreidingen uitgevoerd, zoals de spiegelzaal met een lengte van 27 meter die ontworpen werd door de architect Henri Maquet. 

Renovatie van de gevels en het buitenschrijnwerk

In mei 2022 lanceerde de Regie der Gebouwen een overheidsopdracht voor de renovatie van de gevels en het buitenschrijnwerk van het Koninklijk Paleis.

In maart 2023 werden de werken aangevat. Ze zullen ongeveer anderhalf jaar duren en rond de 6 miljoen euro kosten.

Deze renovatiewerken, uitgevoerd in verschillende delen zodat het paleis operationneel kan blijven, bestaat uit de reiniging en restauratie van alle gevels (de voorgevel, de achtergevel en de zijgevels), maar ook van de stenen balustrades, de trappen, de tuinmuren, de hekken en de poorten. 

Ook het buitenschrijnwerk wordt gerestaureerd of vervangen naargelang het geval en voorzien van thermisch isolerende beglazing voor een betere isolatie. In totaal gaat het om meer dan 700 ramen en 2.800 m² schrijnwerk. De vervanging door hoogrendementsbeglazing zal het warmteverlies van de buitenschil sterk verminderen.

Renovatie van de verwarming

De Regie der Gebouwen wenst de verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem van het Koninklijk Paleis in Brussel efficiënter te maken. Deze vormden immers een zeer grote energiepost.

Om dit te doen, voorziet ze de vernieuwing van de stookplaats met een aansluiting op gas om de vier mazoutketels te vervangen die 30 jaar oud zijn.

Er zijn meerdere doelstellingen verbonden aan dit project:

 • verminderen van het energieverbruik van het paleis met 20%;
 • verminderen van de hoeveelheid van de CO2-uitstoten;
 • verbeteren van het rendement van de warmteproductie en -distributie;
 • regelen van de installaties volgens de warmtebehoeften en de bezetting van de lokalen.

Planning

Om de warmteproductie te garanderen tijdens het verwarmingsseizoen, zullen de werken uitgevoerd worden in fases verspreid over verschillende jaren.

 • In 2019-2020 heeft de Regie der Gebouwen eerst verschillende studies uitgevoerd om de meest geschikte maatregelen te bepalen. Voor deze studies werd een energiemeter in de stookplaats geïnstalleerd.
 • Tijdens het verwarmingsseizoen 2020 - 2021 heeft ze de energiemeetstanden geanalyseerd om over nauwkeurige verbruiksgegevens te beschikken en het vermogen van de toekomstige stookplaats te bepalen.
 • In 2022 werden de verwarmingsleidingen in de geulen tussen de stookplaats en het hoofdgebouw van het paleis vervangen.
 • In 2023 wil de Regie der Gebouwen starten met de asbestverwijdering in de kelders en de gascabine inrichten.
 • In de zomer van 2024 en 2025 zal ze de hoofdkringen van de verwarming vervangen.
 • In 2025 ten slotte, is het voorzien om de stookplaats en de verschillende onderstations te vernieuwen.

De kostprijs voor dit project bedraagt ongeveer 2,6 miljoen euro.

Renovatie voor de Top Europa - Azië

Tussen augustus 2009 en september 2010 heeft de Regie der Gebouwen verschillende renovatie- en restauratiewerken uitgevoerd om er de Top Europa - Azië (ASEM 2010) te organiseren, die plaatsvond op 4 en 5 oktober 2010 in het Koninklijk Paleis in Brussel:

 • De verschillende salons die gebruikt werden voor vergaderingen en als werkruimtes, werden volledig opgefrist.
 • De deuren, de houten sculpturen, het lijstwerk en het plafond werden gerestaureerd en opnieuw verguld.
 • Het parket en de versieringen werden op de nodige plaatsen gerestaureerd.
 • De schilderwerken werden vernieuwd.
 • De elektrische installaties werden hersteld en uitgerust met LED-lampen.
 • De sanitaire voorzieningen werden gemoderniseerd.Een grote vergaderzaal werd ingericht in de Troonzaal met inbegrip van cabines voor simultaanvertaling.
 • Twee wandtapijten van Goya werden gerestaureerd.
 • De grote toegangshekken op het Paleizenplein werden gerestaureerd en opnieuw verguld.

De kostprijs van deze werken bedraagt ongeveer 2 miljoen euro.

Op initiatief van Z.M. Koning Albert II heeft de Civiele Lijst een bedrag van 600.000 euro  besteed, onder andere voor de herinrichting van het Lodewijk XVI-salon, het Coburgsalon en het salon van de Maarschalken.

Spiegelzaal

Historiek

De Spiegelzaal, die meer dan 27 meter lang is, werd ontworpen tijdens het koningschap van Leopold II door de architect Henri Maquet, meer dan 70 jaar na de bouw van het paleis - in 1904.

Het was oorspronkelijk de bedoeling om deze staatsiezaal op te dragen aan Congo. Hiervan getuigen de frontons boven de spiegels die een wereldbol met de kaart van Afrika voorstellen. Maar als gevolg van het overlijden van koning Leopold II en zijn architect Henri Maquet werd het project stopgezet.

Integratie van een kunstwerk

In 2002 heeft de Regie der Gebouwen deelgenomen aan de integratie van een kunstwerk van Jan Faber in de Spiegelzaal.

Het tongewelf, de twee halfronde verticale boogvelden en de centrale kroonluchter in de Spiegelzaal werden bekleed met circa 1,4 miljoen dekschildjes van Thaise juweelkevers (Sternocera Acquisignata).

In samenwerking met de artiest, is de Regie der Gebouwen overgegaan tot een stabiliteitsstudie van het plafond en een indrukwekkende stelling met werkplatform werd geplaatst.

Teneinde het kunstwerk harmonieus te integreren in de Spiegelzaal werden schilderwerken uitgevoerd en een aangepaste verlichting voorzien.

De 27 milimeter grote pantsers van de kevers weerkaatsen het licht, zodat Jan Fabre een levendig en uniek tableau creëerde, niet geborsteld met verf maar met licht. De pantsers van de kevers bestaan uit chitine, een van de hardste en meest onvergankelijke materialen uit de natuur.

De Regie der Gebouwen werd ook betrokken bij de integratie van twee andere kunstprojecten van Dirk Braeckman en Marthe Wéry. Er werden schilderwerken en elektriciteitsvoorzieningen uitgevoerd teneinde hun kunstwerken harmonieus te integreren in de ruimten van het Koninklijk Paleis.

 

Laatste wijziging in maart 2024.