De voorbije jaren voerde de Regie der Gebouwen belangrijke werken uit: het vernieuwen van de scènetechnieken, het aanpassen van de klimaatregeling in de schouwburgzaal, het vernieuwen van de zitplaatsen, ... Dankzij de aanpassingen kan de Munt grotere producties in huis halen en meer mogelijkheden hebben voor de mise-en-scène van opera's, en zo blijven meespelen in de wereldtop van operahuizen

Moderniseringcampagne 2015-2018

In november 2015 startte de Regie der Gebouwen met een moderniseringscampagne, waarbij zowel werken werden uitgevoerd in de toneeltoren als in de schouwburgzaal. Daarnaast realiseerde Beliris onder meer een ondergrondse tunnelverbinding tussen het operagebouw.

De volledige scène-installatie in de toneeltoren werd vernieuwd waarbij de modernste scènetechnieken werden geïntegreerd, met de financiële steun van de Nationale Loterij.

Aan de zijkant van de scène staat een nieuwe decorlift rechtstreeks in verbinding met de ondergrondse tunnel tussen het operagebouw en de Ateliers van de Munt. De nieuwe decorlift heeft een laadvermogen van 13 ton.

Met de installatie van vier nieuwe dynamische podiumliften met een hybride aandrijving kan het decor op de scène veel sneller aangepast worden. Bovendien biedt deze ingreep meer mogelijkheden voor de mise-en-scène van de opera's. De liften nemen minder plaats in en zijn geluidsarm en energiezuinig.

De handbediende decortrekken in de toneeltoren zijn vervangen door gemotoriseerde trekken. Het gaat om 32 nieuwe punttrekken en 15 trustrekken. Het besturingssysteem van de trekken is vernieuwd, zodat zowel de nieuwe als de bewaarde trekken samen gebruikt kunnen worden.

De scènevloer is op een volledig horizontaal niveau gebracht. Daardoor moeten de decors van buitenlandse producties niet telkens weer aangepast worden aan het vroegere hellende vloerniveau. Dat bespaart veel tijd, energie en geld. De twee eerste zitrijen zijn tot hetzelfde niveau verhoogd, zodat zij een goed zicht hebben op de scène.

De orkestbak is op hetzelfde niveau gebracht als de scènevloer.

In de schouwburgzaal zelf is de klimaatregeling vernieuwd, waarbij de luchtcirculatie werd omgekeerd. Vroeger werd de schouwburgzaal gekoeld met koude lucht die uit ventilatieroosters rond de centrale kroonluchter naar beneden werd geblazen. Dat zorgde voor een oncomfortabel gevoel bij de toeschouwer. Nu is de klimaatregeling onder de vloer van de parterre geïnstalleerd, met uitblaasroosters die over de volledige oppervlakte van de parterre zijn verspreid. Alle zetels en de plankenvloer zijn verwijderd, zodat in de ruimte onder de parterre de nodige ventilatiekanalen geplaatst konden worden.

De zitplaatsen (zetels/stoelen) in de schouwburgzaal werden vernieuwd of vervangen op basis van het oorspronkelijk model en met de financiële steun van de Nationale Loterij. In de armleuning van de zitplaatsen op de parterre is signalisatieverlichting met ledlampen in de armleuning geïntegreerd. Het comfort van de toeschouwers werd verhoogd en de ruimtes zijn aangepast aan de laatste normen op het vlak van brandveiligheid. 

De werken maakten het ook mogelijk om onder de zitjes een nieuw ventilatiesysteem te installeren. Het tapijt in de zaal werd vervangen naar origineel model en de verlichting in de zaal werd helemaal herdacht. De 1.500 halogeenlampen van 40 watt in de zaal zijn vervangen door led-lampen, net zoals de lampen van de majestueuze kroonluchter aan het plafond.

Moderniseringcampagne 2004-2007

Van 2003 tot 2007 voerde de Regie der Gebouwen restauratiewerken uit in de schouwburgzaal. Die belangrijke restauratiecampagne werd toen over vijf jaar gespreid om de programmering van het operaseizoen niet in het gedrang te brengen. Er werd telkens tijdens de vakantiemaanden juli en augustus gewerkt. In 2003 werd de koninklijke loge en de loge van de stad Brussel gerestaureerd. In 2004 volgde de restauratie van de scèneboog. Het eerste en tweede balkon werd in 2005 aangepakt; het derde en vierde balkon volgde in 2006. De restauratiecampagne werd beëindigd in 2007 met de restauratie van de kroonlijst en de pendentieven.

In 2007 werden ook 70 gemotoriseerde toneeltrekken in de machinekamer boven de toneeltoren vervangen.

De Koninklijke Muntschouwburg is sinds 14 september 2000 beschermd als monument.

Geschiedenis

Het eerste "Grand théâtre de la Monnaie" werd geopend in 1700. In 1819 werd het echter afgebroken en hersteld op de huidige plaats door de Franse architect Louis-Emmanuel Aimé-Damesne. Maar bij een felle brand op 21 januari 1855 ging het gebouw volledig in as op; alleen de vier buitenmuren bleven overeind. Gelukkig werd de Muntschouwburg heel snel heropgebouwd. Joseph Poelaert stond in voor het ontwerp van het nieuwe gebouw en voor de volledige binnendecoratie. In 1856 opende de nieuwe Muntschouwburg zijn deuren.

De meest recente grote verbouwing dateert van 1985. Toen werd de toneeltoren volledig verbouwd en werd het gebouw uitgebreid met een bovenvolume. Tijdens die laatste renovatiecampagne werden de foyer en de schouwburgzaal niet gerestaureerd.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Koninklijke Muntschouwburg
Studiebureau: Architectenbureau TV A2RC/Origin
Aannemer: TV nv Denys & Cofely Fabricom, Jezet-Seating
Investering: ongeveer 16 miljoen euro
Duur van de werken: 2015-2018

 

Laatste wijziging op 16 februari 2024.