Brussel
Kunstberg

Kunstberg
1000 Brussel

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De Regie der Gebouwen zorgt, samen met de andere beheerders, voor de instandhouding van de Kunstbergsite. In dit kader worden er regelmatig werken uitgevoerd. 

Gedeeld beheer

De Kunstberg wordt beheerd door verschillende entiteiten:

  • De Regie der Gebouwen is verantwoordelijk voor het onderhoud van de fonteinen, de verlichting, de trappen, de esplanade, het beiaardgebouw, alsook het gebouw van de KBR (Koninklijke Bibliotheek);
  • Het BIM (Leefmilieu Brussel) is verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuinen;
  • De stad Brussel beheert de aangrenzende straten;
  • Square Brussels staat in voor zijn eigen gebouwen.

Vervanging van de verwarmingsketels  van de site

In 2019 heeft de Regie der Gebouwen voor de volledige renovatie van de stookplaats van de Kunstbergsite gezorgd, en meer bepaald voor het Algemeen Rijksarchief, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de KBR (Koninklijke Bibliotheek).

De 3 voormalige stookketels, die verouderd waren, werden vervangen door 3 nieuwe hogerendements- en condensatieketels met een vermogen dat is verminderd met een derde.

De schoorstenen van de stookplaats werden ook gerenoveerd en voorzien van nieuwe roestvrij stalen buizen die bestand zijn tegen condensatie. Er werden ook nieuwe pompen geplaatst.

Installatie van een warmtekrachtkoppeling

Momenteel wordt er een warmtekrachtkoppelingscentrale geïnstalleerd.

Om dit te realiseren, hebben de Regie der Gebouwen en Sibelga een overeenkomst getekend voor deze installatie. Deze maakt het mogelijk de energie-efficiëntie van de site te verhogen en de energiefactuur te verlagen.

Warmtekrachtkoppeling is een techniek waarbij gelijktijdig warmte en elektriciteit geproduceerd worden, waardoor zowel het primaire energieverbruik als de CO2-uitstoot verlaagd kunnen worden.

Voor de Kunstbergsite en de omliggende gebouwen kan die installatie een jaarlijkse besparing opleveren van ongeveer 35.000 euro per jaar (exclusief btw). De CO2-uitstoot zal met ongeveer 500 ton dalen.

Renovatie van de grote fontein

De fontein is momenteel buiten werking als gevolg van schade aan de overloopcircuits.  

Na analyse van de situatie is gebleken dat externe elementen de leidingen hebben verstopt die het reservoir van 120 m³ met de fontein verbinden, en de pompen hebben beschadigd.

In 2022 zal opnieuw een openbare aanbesteding worden uitgeschreven voor de renovatiewerkzaamheden. Ook is een systeem gepland om te voorkomen dat de overstorten systematisch verstopt raken, alsook de reparatie van de blauwe steen en de leidingen.”

In 2017 had de Regie der Gebouwen al de grote fontein op de Kunstberg volledig gerenoveerd.

Om dit te realiseren, werd de fontein volledig ontmanteld en vervolgens werd de volledige installatie gerenoveerd: de waterdichting van het bassin, de ondergrondse leidingen, de sproeikoppen, maar ook de technische en elektrische installatie.

Meer info in het persbericht van 09.05.2017: Gerenoveerde monumentale fontein op de Kunstberg in Brussel opnieuw in werking gesteld 

Fonteinen beschermd tijdens de winter

Alle fonteinen van de Kunstberg (meer dan 20 fonteinen) zijn voorzien van een bescherming voor de winter. Die bestaat uit een metalen draagstructuur, op maat gemaakt, met een afwerking uit bangkiraï.

Ledverlichting

In het kader van haar duurzaam energieverbruikbeleid heeft de Regie der Gebouwen de verlichting van de 20 kleine fonteinen vervangen door ledverlichting.

Herstelling en onderhoud van de beiaard

In november 2021 werd de jacquemart  bovenaan de beiaard van de Kunstberg opnieuw in werking gesteld. In het voorjaar van 2021 heeft de Regie der Gebouwen het rotatiesysteem onder de jacquemart laten verwijderen. Deze werd naar een atelier gebracht voor herstelling aangezien het de jacquemart niet meer toeliet zijn rotatiebeweging te maken en op zijn bourdon te slaan.

Tussen 2013 en 2014 had de Regie der Gebouwen al de beiaard van de Kunstberg in Brussel vernieuwd. Als gevolg van vandalisme was het mechanisme van de beiaard vernield en waren verschillende onderdelen gestolen. De Regie der Gebouwen heeft de jacquemart en zijn bourdon bijgevolg laten terugplaatsen. De defecte hydraulische pomp werd ook vervangen en de hele installatie werd gecontroleerd.

Naast sporadische interventies, voert de Regie der Gebouwen drie tot vier keer per jaar controles en onderhoud uit aan de beiaard van de Kunstberg in Brussel.

Het hydraulisch circuit dat het mogelijk maakt dat de figuren elk uur in en uit hun alkoof kunnen, is immers zeer verouderd en dient regelmatig hersteld te worden. Wanneer lucht- of olielekken in het circuit sluipen kan het systeem namelijk blokkeren. De Regie der Gebouwen analyseert momenteel de mogelijkheden om het huidige systeem te vervangen door een nieuw volledig elektrisch systeem dat digitaal beheerd kan worden.

Reiniging van tags en graffiti

De Kunstbergsite is jammer genoeg het doelwit van vele tags en graffiti. De Regie der Gebouwen is zich bewust van dit probleem en laat de site regelmatig schoonmaken.

In de toekomst zal een raamcontract opgesteld en gebruikt worden, zodat er sneller actie ondernomen kan worden voor de verwijdering van graffiti.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen

Renovatiekost stookplaats en schoorstenen

Aannemer: Veolia - Melle

Renovatiekost: ongeveer 683.000 incl. BTW

Duur werken: juli 2019 - december 2019

Grote fontein

Aannemer: De Dender nv

Kost: ongeveer 473.000 euro (incl. btw)

Duurtijd van de  werken: april 2016 - april 2017

Tags/graffiti

          Aannemer: Killroy Systems (Antwerpen)

          Kost verwijdering tags/graffiti: ongeveer 4250 euro excl. btw

Beiaard

         Aannemer: MERIDIAAN

   

 

Laatste wijziging in november 2021