België
Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP)

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De Regie der Gebouwen is rechtstreeks betrokken bij het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).

Context

In 2018 werd een richtlijn betreffende energie-efficiëntie, 2018/2002/EU opgesteld. De Europese Unie verhoogt haar doelstellingen en vraagt, met de verordening 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, dat al haar lidstaten een ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) opmaken met betrekking tot de verminderingen van de broeikasgassen en bijgevolg ook het energieverbruik. 

Eind 2019, legde België zijn definitief NEKP voor aan de Europese Unie. Raadpleeg het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan

Rol en impact van de Regie der Gebouwen

In de massa van bronnen van Belgische broeikasgasemissies, vertegenwoordigen gebouwen tussen de 30 en de 40% van het totale energieverbruik. Ze vormen dus een belangrijke variabele in de vergelijking die moet gemaakt worden om de totale uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Concreet voorziet het Belgisch NEKP dat de overheidsgebouwen van de federale regering tussen 2021 en 2030 een jaarlijkse besparing van minstens 1% op hun primaire energieverbruik realiseren evenals een CO2-vermindering van minstens 40% ten opzichte van 2015. Het NEKP legt het jaarlijks percentage voor zware renovaties vast op 3% van de vastgoedportefeuille.

De Regie der Gebouwen, die de grootste federale vastgoedbeheerder van de  federale staat is, speelt dus een cruciale rol in deze ecologische overgang.

Actieplan

 In dit kader heeft de Regie der Gebouwen zichzelf ambitieuze, maar noodzakelijke maatregelen opgelegd:

  • vermindering met minstens 25% van het totale verbruik van haar vastgoedportefeuille.
  • rationalisering van de vastgoedportefeuille: afstand doen van 1.000.000 m² aan oppervlakte.
  • vervanging van gehuurde gebouwen door gebouwen die beantwoorden aan de standaard van energieneutraliteit.
  • nieuwbouw die beantwoordt aan de huidige energieperformantiestandaard.
  • doorlopende renovatie van 3% van haar vastgoedportefeuille (33.000 m²/jaar) waarbij het gas-, stookolie- en elektriciteitsverbruik

Noodzakelijk budget

De ecologische transitie vraagt aanzienlijke middelen op financieel vlak en op het vlak van personeel.

Eind 2019:, berzogt de Regie der Gebouwen aan de werkgroep die het NEKP voor België coördineert (bestaande uit vertegenwoordigers van de FOD Economie en de FOD Leefmilieu) haar bijdrage aan het NEKP maar ook de noodzakelijke budgetten en personeelsbehoeften voor de uitvoering van deze acties. 

In november 2020 werd een aanvraag voor bijkomende budgetten gedaan via het Europees relanceplan. 

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 1 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto