Brussel
NICC

Vilvoordsesteenweg 100
1120 Brussel (Neder-over-Heembeek)

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Op de bestaande site van het NICC (Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek) in Neder-Over-Heembeek zal een nieuwbouw worden opgericht ter vervanging van de huidige, verouderde infrastructuur. De terbeschikkingstelling is voorzien in 2028. 

Nood aan nieuwe huisvesting 

Het NICC staat in voor gerechtelijke expertises en de ontwikkeling van wetenschappelijke onderzoeken in het domein van de criminalistiek en criminologie. 
Ze is gehuisvest op 2 sites:

  • het Directoraat-Generaal en de Operationele Directie voor Criminalistiek, gelegen aan de Vilvoordsesteenweg 100 in 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek);
  • de Operationele Directie voor Criminologie, gehuisvest in de Financietoren, Kruidtuinlaan 50 in 1000 Brussel.

De hoofdsite in Neder-Over-Heembeek bevindt zich in een industriegebied en is zo’n 16 ha groot.  Er bevinden zich momenteel 16 blokken waarin administratieve lokalen en laboratoria ingericht zijn. De meeste zijn verouderd en niet meer aangepast aan de huidige behoeften en normen. 

Nieuwbouw ter vervanging van de verouderde infrastructuur

Alle blokken zullen afgebroken worden om ruimte te maken voor een nieuwbouw. Enkel blok E blijft behouden, deze werd immers in het verleden volledig gerenoveerd volgens de meest recente normen. 

In afwachting van een beslissing over de vernieuwing van de huisvesting van het NICC, werden er de voorbije jaren al verschillende noodzakelijke renovatiewerken uitgevoerd op de site in Neder-Over-Heembeek.  Zo worden twee van de drie grote gebouwen, blokken A en B, momenteel gedeeltelijk gerenoveerd. Blok B, dat onderdak bood aan een laboratorium, werd zwaar beschadigd tijdens een aanslag in 2016. De tijdelijke bekleding van de beschadigde gevel is afgerond en de inrichtingswerken voor een nieuw laboratorium in een ander deel van het blok werden voltooid in maart 2021. 

De inrichtingswerken voor een nieuw laboratorium in blok A zijn in januari 2022 van start gegaan en zouden klaar zijn tegen het najaar van 2023.  

Design-Build-Maintain opdracht

De federale ministerraad gaf op 10 maart 2023 zijn akkoord om een nieuwbouw op te richten voor het NICC in Neder-Over-Heembeek, ter vervanging van de huidige, verouderde infrastructuur. 

Het gaat om een DBM-opdracht (Design-Build-Maintain), waarbij een privé-partner instaat voor het ontwerp en de bouw van de nieuwbouw en gedurende 12 jaar het onderhoud ervan op zich neemt.

De nieuwbouw zal bestaan uit verschillende labo’s en administratieve lokalen. Er wordt ook een cafetaria met bijhorende keuken voorzien, evenals een parking en fietsenstallingen. 

Duurzaam energiegebruik en toegankelijkheid

Het project voor het NICC kadert in het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP), waarbij specifieke eisen worden gesteld aan het energiegebruik. De kantoren zullen beantwoorden aan het niveau Passief Plus waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. De laboratoria moeten beantwoorden aan de vereisten van Bijna Energieneutraliteit.

Er is bovendien ook aandacht voor de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.

Planning van het project

De DBM-opdracht voor de nieuwbouw wordt in de loop van 2023 gepubliceerd. De bedoeling is om de opdracht te gunnen tegen begin 2025. 

Vervolgens kunnen de voorbereidende studies aangevat worden en de nodige vergunningen aangevraagd worden. 

De eigenlijke start van de werken is voorzien in de loop van 2026. 

De nieuwbouw zou in 2028 ter beschikking moeten gesteld worden. 

Technische fiche (nieuwbouw)

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: NICC
Duur van de werken: ongeveer 2 jaar
Oppervlakte nieuwbouw: ongeveer 15.000 m² (bruto)
Kostprijs van het project: ongeveer 70 miljoen euro, inclusief btw

Technische fiche (renovatie van de labo’s in blok A)

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: NICC
Duur van de werken: 2022- najaar 2023
Aannemer: Monument Vandekerckhove 
Kostprijs van het project: ongeveer 2,9 miljoen euro, btw inbegrepen

Technische fiche (renovatie van de labo’s in blok B)

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: NICC
Duur van de werken: 2020-2021
Aannemer: Wycor NV
Kostprijs van het project: ongeveer 1,2 miljoen euro, btw inbegrepen

 

Laatst gewijzigd op 19 april 2023.

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 3 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto