Asse
Nieuwbouw FOD Financiën en Justitie

Asphaltcosite 
1730 Asse

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

In de zomer van 2019 werd een studie opgestart voor de realisatie van een nieuwbouw op de “Asphaltcosite” in Asse. Hier zullen verschillende diensten van de FOD Financiën en de FOD Justitie gecentraliseerd worden. 

Centralisatie van de federale diensten in Asse: meer efficiëntie en samenwerking

De nieuwbouw zal verschillende diensten van de FOD Financiën en Justitie, die momenteel verspreid zijn over verschillende gemeentes in Vlaams-Brabant, samenbrengen. Het gaat meer bepaald om het parket van de procureur des Konings en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, het Vredegerecht van het kanton Asse en de diensten van de FOD Financiën in Zuid-West Brussel (Asse, Ternat, Dilbeek en Londerzeel). 

De centralisatie van deze verschillende diensten heeft niet enkel een betere huisvesting tot doel, maar ook een optimale samenwerking, een klantvriendelijke aanpak en een efficiënter gebouwgebruik. 

Een gemakkelijk bereikbare site

Er werd gekozen voor de Asphaltcosite omwille van zijn uitstekende ligging. De site ligt vlakbij het station van Asse. De site is bovendien vlakbij de gewestweg N9 gelegen, die Asse verbindt met de ring rond Brussel. 

Voor de inplanting van de nieuwbouw heeft de gemeente Asse een perceel in erfpacht gegeven aan de Regie der Gebouwen.
Het perceel is onderdeel van de Asphaltcosite en grenst in het noorden aan het jeugdcentrum, in het westen aan de gewestweg N9k en in het zuiden aan percelen met woningen. Ten oosten van het perceel ligt momenteel braakliggend terrein.

Toekomstgericht en energetisch verantwoord gebouw

Bij de realisatie van de nieuwbouw zal aandacht besteed worden aan de specifieke noden van Justitie en de FOD Financiën. Het gebouw zal een flexibele en moderne kantooromgeving bieden en aandacht hebben voor de toegankelijkheid voor de burger. 

Het zal bovendien een duurzaam, energetisch verantwoord en toekomstgericht gebouw zijn. Het moet minimaal voldoen aan de eisen van een “plus passief gebouw” die bepaald zijn volgens de definitie van Pixii, het kennisplatform energieneutraal bouwen. 

Planning en kostprijs

Het studiecontract voor het ontwerp, de omgevingsvergunning en het aanbestedingsdossier is in augustus 2019 gestart en loopt momenteel nog. 

In maart 2022 werd het dossier voor de omgevingsvergunning ingediend. 

Eind 2022 kan dan overgegaan worden tot de publicatie van het aanbestedingsdossier voor de werken. 

De start van de werken is voorzien in het najaar van 2023, het gebouw zal volgens die planning dan midden 2025 opgeleverd worden.

De Regie der Gebouwen trekt ongeveer 27 miljoen euro uit voor de realisatie van dit project. 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruikers: FOD Justitie en FOD Financiën
Studiebureau: Maatschap Abscis-Endes-Provoost
Uitvoeringstermijn:  

  • Start studie: augustus 2019
  • Start van de werken: najaar 2023
  • Oplevering nieuwbouw: midden 2025

Totale kostprijs: ongeveer 27 miljoen euro (BTW inbegrepen)

 

Laatst gewijzigd op 6 mei 2022.

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 1 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto