Dendermonde
Nieuwe gevangenis

Federale Overheidsdienst Justitie

Terrein aan het Oud Klooster
9200 Dendermonde

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Voor de nieuwe gevangenis in Dendermonde sloot de Regie der Gebouwen een contract af met het consortium BAM PPP voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud (gedurende 25 jaar) van de gevangenis. Het gaat om een gevangenis voor 444 gedetineerden.

Voorbereiding op herintegratie

De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer en zal gedurende 25 jaar een beschikbaarheidsvergoeding betalen aan het DBFM-consortium (waarbij DBFM staat voor Design, Build, Finance, Maintain). De Belgische staat is onmiddellijk eigenaar van het gebouw.

Het concept is vernieuwend en sluit aan bij een humane en evoluerende visie op detentie. Die visie is gericht op de voorbereiding van de gedetineerde op de herintegratie in de samenleving. De gevangenis ziet er uit als één geheel, maar tegelijkertijd blijven de gescheiden functies van elkaar te onderscheiden. Dat draagt bij tot een goed oriëntatiegevoel en stimuleert het gemeenschapsgevoel.

De bouwdelen

Het gevangeniscomplex zal uit vier afzonderlijke bouwdelen bestaan:

  • het inkomgebouw, inclusief de afdeling beperkte detentie
  • het dienstengebouw met sportzaal en administratievleugel
  • het cellulair gedeelte (vier cellenvleugels rond een centrale toezichtskern of panopticon)
  • het logistieke gebouw of werkgebouw

De overgang tussen die vier afzonderlijke delen gebeurt via verbindingsgangen. Zij bevatten veel glas, met een strook van glazen lamellen zodat buitenlucht, geuren en geluiden in de ruimte kunnen binnenkomen.

De buitenperimeter varieert in functie van het landschap en wordt ruwer afgewerkt dan de gladde binnengevels van de gebouwen. Rond de gevangenis wordt een watergracht aangelegd en een ruime groenzone (bomen en struiken) voorzien, die als visuele en akoestische buffer dient voor de omwonenden. Er wordt ook een bezoekersparking voorzien.

Ligging

Voor de bouw van de gevangenis moest een locatie gevonden worden die geschikt was en die minstens negen hectare groot was.

Na onderzoek van meerdere locaties werd een geschikt terrein gevonden met voldoende oppervlakte aan het Oud Klooster in Dendermonde. De oppervlakte van het terrein bedraagt 11 hectare, met een lengte van ongeveer 350 meter en een breedte van ongeveer 450 meter. De gronden zijn eigendom van de Belgische staat.

Het terrein ligt ten zuidwesten van de stad, in een open gebied afgebakend door de oude loop van de Dender in het westen, de spoorweglijn in het zuiden en de oude stadsvesten in het oosten.

Planning

Op 24 juli 2019 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vorderingen verworpen tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunningen voor de nieuwe gevangenis van Dendermonde en de ontsluitingsweg en brug voor die gevangenis. Dat betekent dat de Regie der Gebouwen en het consortium BAM PPP nu over uitvoerbare vergunningen beschikken om van start te gaan met de bouw. De exacte planning voor de bouw van de gevangenis is voorlopig nog niet bepaald. 

In een voorbereidende fase worden de werken hervat voor de ontsluiting van de nieuwe gevangenis. Zo wordt de toegangs-/ontsluitingsweg langsheen de Dender afgewerkt en wordt er een nieuwe brug over de Oude Dender geplaatst. Meer info over deze werken kan u terugvinden op de website van de stad Dendermonde.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: Federale Overheidsdienst Justitie
DBFM-consortium: BAM PPP
Termijn terbeschikkingstelling: 25 jaar (daarna neemt de federale staat de gevangenis over)
Oppervlakte site: 11 ha
Oppervlakte gevangenis (bruto): ongeveer 31.000 m²
Capaciteit: 444 plaatsen
Beschikbaarheidsvergoeding: 14,9 miljoen euro/jaar

Beelden: © BAM/POLYGON Graphics. Ontwerp: Stéphane Beel Architects en Jaspers-Eyers Architects nv, Archivolt Architecten, landschapsarchitect Pauwels Ontwerpbureau.

 

Laatst gewijzigd op 28 november 2019.

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 5 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto