België
Omschakeling naar rijk gas

In het hele land

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Door de aangekondigde sluiting van het Nederlandse gasnet schakelt België geleidelijk aan over naar een levering van enkel nog rijk gas. De Regie der Gebouwen is rechtstreeks betrokken bij de omschakeling, haar klanten ook.

Het is daardoor mogelijk dat, in bepaalde gewesten en provincies die momenteel arm gas gebruiken, de transport- en distributie-infrastructuur van gas moet aangepast worden (bekijk de betrokken zones).

Rollen en verantwoordelijkheden

Als beheerder van onroerende goederen van de federale staat moet de Regie der Gebouwen, zoals alle privé-eigenaars, de nodige maatregelen nemen om in de gebouwen die ze beheert de gastoestellen bij te stellen of te vervangen.

Wat haar klanten betreft: daar zijn het de bezetters die erover moeten waken dat voor al hun toestellen en uitrustingen op gas nagekeken wordt of ze compatibel zijn met rijk gas. Er is een brief verstuurd naar de klanten van de Regie der Gebouwen om hen de situatie en ieders rollen en verantwoordelijkheden uit te leggen.

Een geleidelijke omschakeling

De omschakeling – ook de omschakeling van L-gas (vanuit het Engelse “low”, voor “laag”) naar H-gas (vanuit het Engelse “high”, voor “hoog”) genoemd - vindt geleidelijk aan plaats, zodat de verschillende actoren de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren.

De omschakelingen gebeuren per zone, tijdens de zomer, volgens een tijdschema gaande van 2019 tot 2030. Op de website www.gasverandert.be  kunt u een indicatief tijdschema raadplegen.

Betrokken zones

 

Enkele cijfers

1,5 miljoen huishoudens en ondernemingen in België verbruiken arm gas.

2% van de toestellen zijn niet compatibel met rijk gas.

  • Toestellen die te oud zijn - in principe alle toestellen die dateren van voor 1978.
  • Toestellen die niet of niet meer voldoen aan de Belgische normen.

20% van de compatibele toestellen moeten worden bijgesteld door een bevoegd technicus.

Vragen ?

Bevindt een van de gebouwen waarin uw organisatie gehuisvest is zich in (een) geografische zone(s) die betrokken is bij die omschakeling? En hebt u daarover een vraag?

Stuur een e-mail naar infodesk@regiedergebouwen.be

 

 

Laatste wijziging op mei 2019

 

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 1 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto