Van 2017 tot 2019 is de Regie der Gebouwen bezig geweest met de inrichting van de opslagmagazijnen in de opslaghal die zich in Peronnes-lez-Binche (Henegouwen) bevindt. In de opslagmagazijnen worden een deel van de archieven en niet-tentoongestelde collectiestukken bewaard die afkomstig zijn van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, het AfricaMuseum en de KBR (de voormalige Koninklijke Bibliotheek van België).

Grote ruimtes die geschikt zijn voor opslag

De opslaghal bevindt zich in Péronnes-lez-Binche, naast de voormalige steenkoolwasserij. De Regie der Gebouwen heeft een opdracht voor werken afgesloten om een gebouw te realiseren dat zich deels onder de grond bevindt en dat bestemd is voor de opslag van documenten en andere voorwerpen voor de Belgische wetenschappelijke instellingen.

Het gebouw beschikt over grote oppervlaktes die gemakkelijk in te richten zijn en die geschikt zijn voor de opslag van verschillende soorten archief- of collectiestukken.  Het gebouw, met een totale oppervlakte van ongeveer 900m² omvat hoofdzakelijk opslagmagazijnen, maar ook enkele kantoorruimtes, een laboratorium, sanitaire voorzieningen, een HVAC-lokaal en een parking.

Uitgevoerde werken: 14 opslagmagazijnen

Na de constructie van het gebouw heeft de Regie der Gebouwen het gebouw aangekocht en de 14magazijnen uitgerust met vaste en mobiele rekken: 7 magazijnen werden ingericht in 2017, 5 in 2018 en 2 in 2019.

De mobiele rekken in de magazijnen zullen bijna steeds elektrisch zijn om de verplaatsingen te vereenvoudigen en het risico dat collectiestukken vallen zo veel mogelijk te beperken.

Elk magazijn werd uitgerust volgens de specifieke behoeften van de klanten.

Er moesten specifieke technieken voorzien worden volgens het type bewaarde stukken:

De KBR bewaart voornamelijk op papier afgedrukte documenten uit de 19de, 20ste en 21ste eeuw van verschillende formaten:

  • Niet-geraadpleegde collecties (officiële documenten, « Russische » collecties);
  • collecties die al het voorwerp uitmaakten van conserveringsprogramma’s via microfilm of digitalisering;
  • tweede exemplaar van de monografieën die via het wettelijk depot binnenkomen overeenkomstig de wetswijziging van enkele jaren geleden.

Om de goede bewaring van die documenten te waarborgen, werden er specifieke technieken op vlak van HVAC voorzien zoals een constante temperatuur of een bepaalde vochtigheidsgraad.

 

Het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen:

Deel geologie:

  • Op niveau 0: twee lokalen zijn uitgerust met op maat gemaakte vaste rekken waarop 40 km geologische boorkernen bewaard worden. Die stalen van stenen in de vorm van boorkernen zijn afkomstig van boringen tot op een diepte van 5250 m. Het gewicht van een boorkern schommelt tussen 5 en 18 kg voor een meter, in functie van het materiaal (zand, klei of hard gesteente,...).
  • Op niveau -2: een lokaal uitgerust met mobiele en vaste kasten met 600 lopende meter boorkernen die afkomstig zijn van diepe boringen in de Noordzee en met ongeveer 800 lopende meter boorkernen die afkomstig zijn van kleine boringen in de Noordzee evenals een collectie fossielen die afkomstig zijn van de grote boring in de koolmijnen van de Kempen. Om het aanzienlijke gewicht van die elementen te kunnen dragen, werd de vloer aangepast zodat deze een last van 4 ton per m² kan dragen.

Deel recente gewervelden:
Het KBIN heeft eveneens een reeks dieren uit het departement taxidermie in bewaring gegeven.

Deel paleontologie:

Op niveau -1: een lokaal uitgerust met op maat gemaakte mobiele kasten met 6000 plateaus die elk ongeveer 20 kg wegen. Het gaat om specimens van de Belgische collectie Houiller (diverse koolmijnen) en de collectie van fossiele walvissen van Antwerpen (collectie Van Beneden). Bovendien worden in een lokaal een dertigtal grote specimens op paletten bewaard en metalen wapeningen van gewervelden die vroeger tentoongesteld werden.

 

Het AfricaMuseum heeft verschillende stukken uit zijn collectie in bewaring gegeven, waaronder een groot aantal schedels van gehoornde dieren die bewaard en opgehangen zijn door middel van een speciaal systeem dat beschadigingen of vallen vermijdt.

Veiligheid

Het gebouw is niet publiek toegankelijk. De veiligheid werd eveneens verhoogd, onder meer op het vlak van de toegang tot het gebouw en het brandsysteem. Gelet op de opgeslagen inhoud werden er bijzondere maatregelen rond  brandveiligheid genomen zoals de plaatsing van een rookafvoersysteem.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, de KBR en het AfricaMuseumOppervlakte: 9054 m²

Duur van de werken
Bouw van het gebouw: juli 2014 tot februari 2017
Inrichting van het gebouw: 2017 – 2019

Aankoop van het gebouw: 16.371.688,99 euro excl. BTW
Totale kostprijs van de levering van de mobiele kasten: 2.212.364 euro incl. BTW
Promotor : SA triage Lavoir
Installatie van de mobiele kasten: Bruynzeel Storage Systems

 

Laatste wijziging: maart 2021