Péronnes-lez-Binche
Opslaghal

Rue des mineurs,
7134 Péronnes-lez-Binche

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Sinds 2017 is de Regie der Gebouwen bezig met de inrichting van de opslagmagazijnen in de opslaghal die zich in Peronnes-lez-Binche (Henegouwen) bevindt. In de opslagmagazijnen worden een deel van de archieven en niet-tentoongestelde collectiestukken bewaard die afkomstig zijn van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, het AfricaMuseum en de Koninklijke Bibliotheek van België.

Grote ruimtes die geschikt zijn voor opslag

De opslaghal bevindt zich in Péronnes-lez-Binche, naast de voormalige steenkoolwasserij. De Regie der Gebouwen heeft een opdracht voor werken afgesloten om een gebouw te realiseren dat zich deels onder de grond bevindt en dat bestemd is voor de opslag van documenten en andere voorwerpen voor de Belgische wetenschappelijke instellingen.

Het gebouw beschikt over grote oppervlaktes die gemakkelijk in te richten zijn en die geschikt zijn voor de opslag van verschillende soorten archief- of collectiestukken.  Het gebouw, met een totale oppervlakte van ongeveer 900m² omvat hoofdzakelijk opslagmagazijnen, maar ook enkele kantoorruimtes, een laboratorium, sanitaire voorzieningen, een HVAC-lokaal en een parking.

Uitgevoerde werken: 14 opslagmagazijnen

Na de aankoop van het gebouw besliste de Regie der Gebouwen om de magazijnen uit te rusten met vaste en mobiele rekken: 7 magazijnen werden ingericht in 2017, 5 in 2018 en 2 magazijnen zullen nog in de loop van 2019 ingericht worden.

De mobiele rekken in de magazijnen zullen bijna steeds elektrisch zijn om de verplaatsingen te vereenvoudigen en het risico dat collectiestukken vallen zo veel mogelijk te beperken.

Elk magazijn werd uitgerust volgens de specifieke behoeften van de klanten.

Er moesten specifieke technieken voorzien worden volgens het type bewaarde stukken:

De Koninklijke Bibliotheek van België bewaart voornamelijk op papier afgedrukte documenten uit de 19de, 20ste en 21ste eeuw van verschillende formaten:

  • Niet-geraadpleegde collecties (officiële documenten, « Russische » collecties);
  • collecties die al het voorwerp uitmaakten van conserveringsprogramma’s via microfilm of digitalisering;
  • tweede exemplaar van de monografieën die via het wettelijk depot binnenkomen overeenkomstig de wetswijziging van enkele jaren geleden.

Om de goede bewaring van die documenten te waarborgen, werden er specifieke technieken op vlak van HVAC voorzien zoals een constante temperatuur of een bepaalde vochtigheidsgraad.

 

Het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen:

Deel geologie:

  • Op niveau 0: twee lokalen zijn uitgerust met op maat gemaakte vaste rekken waarop 40 km geologische boorkernen bewaard worden. Die stalen van stenen in de vorm van boorkernen zijn afkomstig van boringen tot op een diepte van 5250 m. Het gewicht van een boorkern schommelt tussen 5 en 18 kg voor een meter, in functie van het materiaal (zand, klei of hard gesteente,...).
  • Op niveau -2: een lokaal uitgerust met mobiele en vaste kasten met 600 lopende meter boorkernen die afkomstig zijn van diepe boringen in de Noordzee en met ongeveer 800 lopende meter boorkernen die afkomstig zijn van kleine boringen in de Noordzee evenals een collectie fossielen die afkomstig zijn van de grote boring in de koolmijnen van de Kempen. Om het aanzienlijke gewicht van die elementen te kunnen dragen, werd de vloer aangepast zodat deze een last van 4 ton per m² kan dragen.

 

Deel recente gewervelden:
 

Het KBIN  zal binnenkort een reeks dieren uit het departement taxidermie in bewaring geven.

 

Deel paleontologie:

Op niveau -1: een lokaal uitgerust met op maat gemaakte mobiele kasten met 6000 plateaus die elk ongeveer 20 kg wegen. Het gaat om specimens van de Belgische collectie Houiller (diverse koolmijnen) en de collectie van fossiele walvissen van Antwerpen (collectie Van Beneden). Bovendien worden in een lokaal een dertigtal grote specimens op paletten bewaard en metalen wapeningen van gewervelden die vroeger tentoongesteld werden.

Het AfricaMuseum zal binnenkort verschillende stukken uit zijn collectie in bewaring geven, waaronder een groot aantal schedels van gehoornde dieren die zullen bewaard en opgehangen worden door middel van een speciaal systeem dat beschadigingen of vallen vermijdt.

Veiligheid

De veiligheid van het gebouw werd eveneens verhoogd, onder meer op het vlak van de toegang tot het gebouw en het brandsysteem. Gelet op de opgeslagen inhoud werden er bijzondere maatregelen rond  brandveiligheid genomen zoals de plaatsing van een rookafvoersysteem.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Wetenschapsbeleid
Oppervlakte: 9054 m²

Duur van de werken:
Bouw van het gebouw: juli 2014 tot februari 2017
Inrichting van het gebouw: 2017 – 2019

Aankoop van het gebouw: 16.371.688,99 euro excl. BTW
Totale kostprijs van de levering van de mobiele kasten: 2.212.364 euro incl. BTW
Promotor : SA triage Lavoir
Installatie van de mobiele kasten: Bruynzeel Storage Systems

Laatste wijziging: mei 2019

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 7 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto