In april 2022 is de Regie der Gebouwen begonnen met een nieuwe fase van de werkzaamheden in het Fedasil-centrum in Rixensart.

Sinds de aankoop van het gebouw heeft de Regie der Gebouwen al tal van werken uitgevoerd, zoals de inrichting van een crèche, kamers, individuele keukens of een toegangshelling voor personen met beperkte mobiliteit.

 

Context

Het centrum van Fedasil in Rixensart is een open opvangcentrum dat plaats biedt aan 230 asielzoekers, van wie ongeveer de helft minderjarig zijn. Het centrum is gespecialiseerd in de opvang van niet-begeleide minderjarige meisjes die zwanger zijn en/of kinderen begeleiden. 

Bovenop de basisbehoeften (huisvesting, voedsel, kledij) en sociale, juridische en medische bijstand, wordt er ook een kinderopvang aangeboden, alsook ruimtes voor schoolondersteuning en knutselen.  

Het centrum, dat omringd is door een groene ruimte van 3,6 hectare, opende haar deuren voor de eerste bewoners in 1997, maar de Belgische Staat heeft het pas in 2012 aangekocht. 

Voor de praktische info over het centrum, raadpleeg de website van Fedasil

Inrichting van activiteiten- en personeelslokalen

In april 2022 is de Regie der Gebouwen begonnen met een nieuwe fase van de werkzaamheden in het Fedasil-centrum in Rixensart.

De ruimte wordt volledig heringericht om te beantwoorden aan de behoeften van het centrum. Zo wordt de voormalige refter omgebouwd tot verschillende activiteiten- en personeelslokalen.

De werken omvatten de vervanging van de vloeren, het schrijnwerk en het schilderwerk. Ook de technische installaties (verwarming, elektriciteit en sanitaire voorzieningen) worden volledig vernieuwd en er wordt een semiprofessionele keuken geplaatst. Ten slotte worden de ramen vervangen door dubbele beglazing voor een betere isolatie.

Deze werken zullen ongeveer een jaar duren.

Lees het persbericht van 28.04.2022: De Regie der Gebouwen zorgt voor de modernisering en herinrichting van het Opvangcentrum voor asielzoekers (Fedasil) in Rixensart

Inrichting van de individuele keukens 

Eind augustus 2021 heeft de Regie der Gebouwen de verbouwing afgerond van de grootkeuken en de refter op het gelijkvloers van het centrum. Deze werden omgevormd tot individuele keukens voor de bewoners.

Het project bestond uit het plaatsen van wanden met een totale omvang van 530 m², om zo lokalen te creëren die elk uitgerust zijn met 2 individuele keukens, een televisie en internettoegang voor de volwassen bewoners en de gezinnen. Er werd ook een lokaal voorzien met 4 keukens voor de niet-begeleide minderjarigen, waar ze onder toezicht staan van de opvoeders van het centrum.

De grote raamopeningen werden vervangen door vensters die aangepast zijn aan de grootte van de nieuwe ruimtes en de brandveiligheid werd opnieuw conform aan de normen gemaakt. Er werden robuuste semi-professionele keukens geïnstalleerd, waardoor elke persoon of gezin beschikt over een bergruimte, een gedeelde koelkast, een fornuis en keukenmateriaal. Tot slot kreeg elke keuken een specifieke kleur en konden de bewoners er een naam voor kiezen (“salie”, “koriander”, “paprika”, “drop”). 

Dankzij de realisatie van dit project hebben de bewoners meer zelfstandigheid en is de kwaliteit van hun opvang verbeterd. Zo hebben zij autonomie in de keuze van de voedingsmiddelen en de bereiding ervan in functie van hun etnische afkomst, binnen gepaste tijdstippen en binnen het beheer van een budget.  

Nieuwe ramen voor “la petite école”

Het gebouw met de naam “la petite école” huisvest de technische diensten, lokalen voor de vrijwilligers van het centrum en klaslokalen voor Franse lessen, schoolondersteuning of knutselmomenten.

Tussen 2019 en 2020 heeft de Regie der Gebouwen alle buitenramen en -schrijnwerk van dit gebouw vervangen en er een nieuwe stookketel laten plaatsen. 

Een betere toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit

In de herfst van 2021 is de Regie der Gebouwen van start gegaan met de installatie van een nieuwe liftkoker om een gemakkelijkere verplaatsing mogelijk te maken tussen de kelder en de 2de verdieping. 

In 2019 werd ook de toegang tot het gebouw heringericht dankzij de aanleg van een oprit voor personen met een beperkte mobiliteit en de plaatsing van een afdak. Het project omvatte eveneens de integratie van banken, een ingebouwde asbak en plantenbakken. Alles werd volledig in beton gegoten. 

Toekomstige werken

In de komende jaren voorziet de Regie der Gebouwen nog verschillende omvangrijke werken:

  • De vervanging van het dak, alsook de renovatie en de omvorming van de zolders naar kamers. 
  • Een lichte renovatie van de verdiepingen en het opnieuw conform maken aan de brandeisen van het volledige gebouw.

Voorgaande investeringen

Sinds de Belgische Staat het gebouw heeft aangekocht in 2012, heeft de Regie der Gebouwen verschillende inrichtingswerken uitgevoerd in het centrum, onder andere:

  • De omvorming van de voormalige gemeentelijke kinderopvang in een kinderopvang voor bewoners met baby’s. De kinderopvang “Kirikou” werd geopend in 2013.
  • De omvorming van de verdieping in kamers voor moeders met kinderen.
  • De renovatie van de hoogspanningscabine.
  • De inrichting van nieuwe douches en sanitaire voorzieningen.
  • De installatie van een nieuwe stookketel.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Gebruiker: Fedasil

Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen 

Animatielokalen gelijkvloers

Aannemer: firma SCTD

Duur van de werken : april 2022 – lente 2023

Kostprijs van de werken: ongeveer 615.000 euro, btw inbegrepen

Individuele keukens

Aannemer: THERET (failliet), vervolgens Distrinox

Duur van de werken: mei 2015 – augustus 2021

Kostprijs van de werken: ongeveer 850.000 euro, btw inbegrepen

Schrijnwerken Petite école

Aannemer: CL Construct

Duur van de werken: oktober 2019 – juli 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 115.000 euro, btw inbegrepen

Ingang voor personen met een beperkte mobiliteit

Aannemer: Entreprises M.I.G.N.O.N.E. 

Duur van de werken: januari 2018 - maart 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 65.000 euro, btw inbegrepen

Lift

Aannemer: Dimabat

Duur van de werken: oktober 2021 - juni 2022

Kostprijs van de werken: ongeveer 70.000 euro, btw inbegrepen

 

 

Laatst gewijzigd in april 2022