Brussel
Opvangcentrum Klein Kasteeltje

Negende Linielaan 27
1000 Brussel

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Het Klein Kasteeltje is het oudste en grootste opvangcentrum voor asielzoekers in België. Op 3 december 2018 werd er het aanmeldcentrum voor asielzoekers geopend.
De creatie van een nieuw aanmeldcentrum kaderde in de verhuis van de asieldiensten, die vroeger in het WTC II-gebouw aan het Noordstation in Brussel gevestigd waren.

Voorlopig aanmeldcentrum voor asielzoekers

Personen die een verzoek om internationale bescherming willen indienen in België (“asiel aanvragen”), moeten zich sinds 3 december 2018 eerst aanmelden in het Klein Kasteeltje in Brussel.

Daar registreert de dienst Vreemdelingenzaken hun aanvraag, worden ze geïdentificeerd en moeten ze een medisch onderzoek laten doen. 
Ten slotte stuurt Fedasil hen door naar een opvangcentrum in België (als ze recht hebben op opvang). 

Het Klein Kasteeltje biedt nog altijd opvang aan asielzoekers, maar de meesten onder hen verblijven er slechts enkele dagen in afwachting dat ze een ander opvangcentrum krijgen toegewezen.

De opvangcapaciteit is hetzelfde gebleven, er is plaats voor 800 asielzoekers. Het Klein Kasteeltje is ook nog altijd een open opvangstructuur, dit wil zeggen dat de asielzoekers het gebouw vrij kunnen in- en uitlopen.

De keuze voor het Klein Kasteeltje is een voorlopige oplossing, de bedoeling is dat er op termijn een definitief aanmeldcentrum komt op de site van het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-over-Heembeek.

Inrichtingswerken

Om het Klein Kasteeltje om te vormen tot een aanmeldcentrum, waren allerlei verbouwingswerken nodig.  Er moest een zone gecreëerd worden die afgesloten is van de rest van het opvangcentrum. 
Deze nieuwe zone omvat o.a. ontvangstbalies, wachtruimtes, medische kabinetten en een scanstraat.
Er moesten ook burelen voorzien worden voor de diensten die de asielaanvragen registreren en de asielzoekers toewijzen aan een opvangcentrum (respectievelijk de dienst Registratie van de Dienst Vreemdelingenzaken en de dispatching van Fedasil). Zij verhuisden eind 2018 van het WTC II-gebouw naar het Klein Kasteeltje. Ook het infopunt van Fedasil nam er haar intrek.

Ingang

Er werd een nieuwe ingang voorzien aan de Passendalestraat voor de asielzoekers die hun aanvraag komen registreren. Om de wachtrijen efficiënt te kunnen beheren, werden hekken geplaatst en camera’s voorzien.

De reeds bestaande ingang aan de Negende Linielaan (kant van het kanaal) wordt gebruikt door de asielzoekers die in het centrum verblijven.

Blok G – onthaalzone (niveaus 0 en +1):

 • De kamers voor asielzoekers werden omgevormd tot burelen voor de medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil.
 • Het sanitair voor het personeel en de asielzoekers werd vernieuwd.
 • Er werd een ontvangstbalie voorzien voor de diensten van Fedasil.
 • Er werd een wachtzaal gecreëerd.
 • De elektriciteit en verlichting werden vernieuwd.
 • Er werd een nieuwe verluchtingsgroep geplaatst.

Blok C – registratiezone (niveaus 0, +2 en +3):

 • De voormalige opslagruimten werden omgevormd tot wachtzalen en burelen voor de Dienst Vreemdelingenzaken.
 • Er werden ruimtes voorzien voor beveiligings- en bewakingspersoneel.
 • Er werd een zaal met scanstraat en opslagruimte ingericht.
 • Er werd een lokaal voorzien voor het nemen van vingerscans.
 • Er werden 2 sanitaire blokken gecreëerd.
 • De elektriciteit, branddetectie en verlichting werden volledig vernieuwd.
 • Er werd een nieuwe verluchtingsgroep geplaatst.

Blok D -  zone voor medisch onderzoek (niveau 0): 

 • De bestaande lokalen werden omgevormd tot een ontvangstbalie, wachtzalen en medische kabinetten.
 • Er werd een sanitair blok gecreëerd.
 • Er werden een lokaal en bijhorende wachtruimtes ingericht voor radiografieën. Om stralingen tegen te gaan, werden de deuren voorzien van lood. 
 • De elektriciteit, branddetectie en verlichting werden volledig vernieuwd.

Blok A – zone voor bepaling recht op opvang (niveau 0):

 • De bestaande lokalen werden omgevormd tot burelen en wachtzalen.
 • Er werd een lift geplaatst voor personen met een beperkte mobiliteit.
 • De elektriciteit, branddetectie en verlichting werden volledig vernieuwd.
 • De evacuatieweg en brandcompartimentering tussen +3 en 0 werden verbeterd dankzij een duidelijkere afscheiding, een betere signalisatie en nieuwe brandwerende schuifdeuren.

 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruikers: Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken
Aannemer: SPRL “Balcaen & fils”
Uitvoeringstermijn:  augustus 2018 – december 2018
Totale kostprijs: ca. 1,84 miljoen euro (BTW inbegrepen), waarvan 1 miljoen door Fedasil werd betaald.

 

Laatst gewijzigd op 4 maart 2019.

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 7 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto