Hoogstraten
Penitentiair schoolcentrum

Federale Overheidsdienst Justitie

Gelmelstraat 131
2320 Hoogstraten

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Het penitentiair schoolcentrum van Hoogstraten is gevestigd in het kasteel van Hoogstraten (“het Gemelslot”). Er is een grote renovatiecampagne voorzien.

De Regie der Gebouwen liet een algemene bouwhistorische en landschapsstudie van het kasteel van Hoogstraten opmaken ter voorbereiding van de omvangrijke restauratiecampagne. De restauratiewerken zullen worden uitgevoerd over verschillende jaren en gaan gepaard met een globale investering van ongeveer 25 miljoen euro.

Restauratie vleugel G

Het dak van vleugel G werd volledig vernieuwd in samenspraak met Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Daarnaast wordt ook de celcapaciteit in die vleugel verhoogd met 15 plaatsen, worden er lokalen tot ruimtes voor ongestoord bezoek ingericht en wordt de akoestiek in de bezoekerszaal verbeterd.

Restauratie van het complex

Op termijn wordt het volledige schoolcentrum in drie verschillende fasen aangepakt. Dat zal gepaard gaan met een investering van ongeveer 25 miljoen euro.

Daarbij zal rekening worden gehouden met het feit dat het volledige complex sinds 2002 beschermd is als monument. Tussen de Regie der Gebouwen, de Federale Overheidsdienst Justitie en het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid wordt voortdurend overlegd over wat moet en/of kan gebeuren om het verder bestaan van het penitentiair schoolcentrum in het kasteel en de bijgebouwen te verzekeren.

Planning

In een eerste fase zullen de grootkeuken/bakkerij een nieuwe plaats krijgen op de site. 

In de tweede fase wordt het cellulaire complex in het kasteel gerestaureerd en aangepast aan de huidige normen. De studie van fase 2 wordt onmiddellijk na het beëindigen van de studie voor fase 1 aangevat.

In de derde fase worden de bijgebouwen (werkhuizen en boerderij) aangepakt.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Federale Overheidsdienst Justitie (directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI))
Landschapsstudie: ir. arch. Jan Bleys (studiebureau Ars Horti)
Kostprijs landschapsstudie: 32.300 euro
Algemene bouwhistorische studie: Guido Jan Bral (studiebureau Guido Jan Bral)
Kostprijs bouwhistorische studie: 17.000 euro
Archivalisch, materiaal- en stabiliteitstechnisch onderzoek: ir. arch. Marc Vanderauwera (TV Multiprofessionele Architecten)
Kostprijs archivalisch, materiaal- en stabiliteitstechnisch onderzoek: 74.000 euro
Kostprijs dakwerken vleugel G: ongeveer 695.000 euro (inclusief btw)
Kostprijs bouwwerken verhoging celcapaciteit vleugel G (celcapaciteit, bezoekerszaal, ongestoord bezoek): 1.200.000 euro
Ontwerp en werfopvolging dakwerken en verhoging celcapaciteit: Regie der Gebouwen

 

Laatst gewijzigd op 15 december 2017.