Brussel
Rekenhof

Regentschapsstraat 2,
1000 Brussel
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

In juni 2021 heeft de Regie der Gebouwen de renovatie van de voorgevel van het Rekenhof in Brussel afgerond. Tegen de winter van 2021 zal ze tevens een grondige renovatie van de verwarmingsinstallaties voltooien. 

Context

Het Rekenhof van België is sinds 1984 gehuisvest in het groot geklasseerd gebouw dat gelegen is aan de Regentschapsstraat nr. 2 in Brussel. 

Het gebouw heeft een aanzienlijk verbruik op het vlak van verwarming en elektriciteit. De bestaande stookinstallatie werkt op stookolie. 

Nieuwe stookinstallatie

In december 2019 is de Regie der Gebouwen gestart met de renovatie van de verwarmingsinstallaties.

Er wordt een volledig nieuwe stookinstallatie ingericht in een lokaal dat hiervoor wordt gerenoveerd en aangepast volgens de normen voor stookplaatsen (verluchting, brandveiligheid, enz. ). De stabiliteit van het lokaal wordt ook verstevigd door de installatie van een draagstructuur in de kelder eronder.

De nieuwe stookinstallatie werkt op aardgas. Er wordt een aansluiting gemaakt op het bestaande gasnetwerk in de straat.

Er worden drie verwarmingsketels op aardgas geplaatst: een condensatieketel van 1 MW en twee gewone ketels van 1 MW. 

Tijdens de werken blijft de oude stookinstallatie in werking om het comfort van de bezetters te verzekeren.

Warmtekrachtkoppelingsinstallatie

Er wordt ook een warmtekrachtkoppelingsinstallatie geplaatst in het nieuwe stooklokaal. 

Dit systeem kan 212 kW aan warmte leveren en laat niet alleen toe de basisbehoeften in warmteproductie te dekken, maar ook om elektriciteit te produceren. Een deel van de elektriciteit wordt onmiddellijk ter plaatse verbruikt en de overschot wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnetwerk van Sibelga.

Bovendien zijn de bestaande circulatiepompen voorzien van frequentieomvormers om hun efficiëntie te verhogen.

Betere energieprestaties

De uitgevoerde aanpassingen zullen het rendement voor warmteproductie en -distributie verbeteren en zullen het daarom mogelijk maken om de hoeveelheid uitgestoten CO2 te verminderen.

Het zal ook mogelijk zijn om de installaties beter af te stellen op de verwarmingsbehoeften en de bezetting van de lokalen, en niet te vergeten, het energieverbruik wordt verminderd.

Renovatie van de gevels 

Voorgevel, Regentschapsstraat

In juni 2021 heeft de Regie der Gebouwen de renovatie van de voorgevel van het Rekenhof in de Regentschapsstraat in Brussel afgerond.

Dit houdt in dat de gevel en de raamkozijnen herschilderd werden en dat de lucht- en waterdichtheid van alle raamkozijnen aangepast werden.

Gevels binnenkoer

In 2007 heeft de Regie der Gebouwen de gevels van de binnenkoer van het gebouw gerestaureerd en herschilderd, met inbegrip van de deuren, de ramen, de vensters, de kroonlijst en de roosters. Alle decoratieve elementen werden opnieuw verguld met bladgoud. 

Technische fiche

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Bezetter: Rekenhof

Nieuwe stookinstallatie

Aannemer: VMA Druart

Duur van de werken: december 2019 - eind 2021

Kostprijs: ongeveer 932.000 euro incl. BTW

Renovatie van de voorgevel - Regentschapsstraat

Aannemer: Van Gompel

Duur van de werken: maart 2021 – juni 2021

Kostprijs van de werken: ongeveer 250.000 euro, incl. BTW

Renovatie van de gevels -- binnenkoer

Restauratiestudie: Regie der Gebouwen

Aannemer: S.A. Iris Painting

Veiligheidscoördinatie: IBEVE

Duur van de werken: mei 2007 - november 2007

Kostprijs van de werken: ongeveer 275.000 euro

 

Laatste wijziging in juni 2021

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 6 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto