In februari 2024 startte de Regie der Gebouwen met de restauratie van het plat dak en de koepel van het gebouw van het Rekenhof in Brussel.

Context

Het Rekenhof van België is sinds 1984 gehuisvest in het groot geklasseerd gebouw dat gelegen is aan de Regentschapsstraat nr. 2 in Brussel. 

Restauratie van het plat dak en de koepel

Eind 2022 heeft de Regie der Gebouwen de opdracht voor de restauratie en de isolatie van 800 m² plat dak toegekend, evenals van de dakgoten en de koepel.

De werken startten in februari 2024 -en zouden  afgerond zijn in de zomer van 2024.

Het betreft een investering van ongeveer 1,7 miljoen euro.

Renovatie van de gevels 

Gevel aan de kant van de Naamsestraat

In 2025 voorziet de Regie der Gebouwen de publicatie van de overheidsopdracht voor de restauratie van de gevel en ramen aan de Naamsestraat.

Tijdens deze werken, die van start zouden gaan in 2026, zullen ook de ramen van de voorgevel, aan de Regentschapsstraat, gerestaureerd worden.

Voorgevel, Regentschapsstraat

In juni 2021 heeft de Regie der Gebouwen de renovatie van de voorgevel van het Rekenhof in de Regentschapsstraat in Brussel afgerond.

De werken bestonden uit het herschilderen van de gevel en de raamkozijnen en de aanpassing van de lucht- en waterdichtheid van alle raamkozijnen.

Gevels binnenkoer

In 2007 heeft de Regie der Gebouwen de gevels van de binnenkoer van het gebouw gerestaureerd en herschilderd, met inbegrip van de deuren, de ramen, de vensters, de kroonlijst en de roosters. Alle decoratieve elementen werden opnieuw verguld met bladgoud. 

Nieuwe stookinstallatie

In 2022 heeft de Regie der Gebouwen de installatie voltooid van een nieuwe stookplaats in het complex. De nieuwe stookinstallatie werd ingericht in een lokaal dat hiervoor werd gerenoveerd en aangepast volgens de normen voor stookplaatsen (verluchting, brandveiligheid, enz. ). De stabiliteit van het lokaal werd ook verstevigd door de installatie van een draagstructuur in de kelder eronder.

De aansluiting werd uitgevoerd op het bestaande gasnet in de straat en de zeven mazoutketels werden vervangen door een gascondensatieketel.

Deze aanpassingen verbeterden niet alleen de efficiëntie van de warmteproductie en -distributie, ook de CO2-uitstoot is verminderd met ongeveer 250 ton per jaar, wat een vermindering is met een derde tegenover vroeger.

De kostprijs van deze investering bedroeg ongeveer 930.000 euro.

Warmtekrachtkoppelingsinstallatie

Er werdt ook een warmtekrachtkoppelingsinstallatie geplaatst in het nieuwe stooklokaal. 

Dit systeem, dat binnenkort in werking wordt gesteld, kan 212 kW aan warmte leveren en laat niet alleen toe de basisbehoeften in warmteproductie te dekken, maar ook om elektriciteit te produceren. Een deel van de elektriciteit wordt onmiddellijk ter plaatse verbruikt en de overschot wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnetwerk van Sibelga.

Technische fiche

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Bezetter: Rekenhof

Nieuwe stookinstallatie

Aannemer: VMA Druart

Duur van de werken: december 2019 - 2022

Kostprijs: ongeveer 932.000 euro incl. BTW

Renovatie van het plat dak

Aannemer: MONUMENT – VANDEKERCKHOVE

Duur van de werken: februari 2024 – zomer 2024

Kostprijs van de werken: ongeveer 1.700.000 euro, btw inbegrepen

Renovatie van de voorgevel - Regentschapsstraat

Aannemer: Van Gompel

Duur van de werken: maart 2021 – juni 2021

Kostprijs van de werken: ongeveer 250.000 euro, incl. BTW

Renovatie van de gevels -- binnenkoer

Restauratiestudie: Regie der Gebouwen

Aannemer: S.A. Iris Painting

Veiligheidscoördinatie: IBEVE

Duur van de werken: mei 2007 - november 2007

Kostprijs van de werken: ongeveer 275.000 euro

 

Laatste wijziging in februari 2024