De Regie der Gebouwen sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het Havenbedrijf Antwerpen om een deel van de scheepvaartpolitie van Antwerpen onder te brengen in een nieuw complex op rechteroever.

Samenwerking met Havenbedrijf Antwerpen

Om op korte termijn een betere huisvesting te bieden aan de diensten van de scheepvaartpolitie van Antwerpen op rechteroever, participeerde de Regie der Gebouwen via een samenwerkingsovereenkomst aan een DBM-project van het Havenbedrijf Antwerpen (waarbij DBM staat voor Design, Build, Maintain).

Het Havenbedrijf Antwerpen schreef in 2015 een opdracht uit voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een nieuwe centrale werkplaats voor de havendiensten. Op vraag van de Regie der Gebouwen voegde het havenbedrijf aan die opdracht ook het ontwerp, de bouw en het onderhoud toe van een nieuw complex voor de scheepvaartpolitie van Antwerpen.

Werken en concessieovereenkomst

De bouw van het nieuwe complex voor de scheepvaartpolitie startte in april 2018. Het gebouw werd in oktober 2019 opgeleverd en in november 2019 nam de scheepvaartpolitie er haar intrek.

Het Havenbedrijf Antwerpen geeft het terrein voor de nieuwbouw voor dertig jaar in concessie aan de Regie der Gebouwen, die vanaf de start van de werken en gedurende de hele concessieperiode eigenaar is van het gebouw.

Voordelen voor de scheepvaartpolitie

In het nieuwe administratieve en logistieke complex huisvest de Regie der Gebouwen de diensten van de scheepvaartpolitie Antwerpen van rechteroever. Voorheen waren zij verdeeld over twee locaties die niet meer aan hun noden voldeden: een federale eigendom op de Oosterweelsteenweg en een grensdoorlaatpost ter hoogte van de Kruisschans.

Het nieuwe gebouw heeft heel wat voordelen voor de scheepvaartpolitie:

  • Een meer centrale ligging binnen het havengebied waardoor de dienstverlening aan de havengemeenschap kan geoptimaliseerd worden.
  • De vaartuigen van de scheepvaartpolitie kunnen aanmeren aan een kade die aan het complex ligt.
  • De nabijheid van de coördinatoren van de vloot.
  • De nabijheid van de watergebonden technische permanentiediensten voor de havenveiligheid.
  • Een eigen ontsluiting vanaf de openbare weg, zodat de scheepvaartpolitie de site van het Havenbedrijf Antwerpen niet moet kruisen. Het complex is onafhankelijk ingeplant en heeft een privéparkeerzone.

Het administratief en logistiek gebouw van de scheepvaartpolitie is volledig autonoom op het vlak van technieken, wat een autonoom beheer en onderhoud toelaat. De vroegere locaties van de scheepvaartpolitie op rechteroever werden verlaten en het gebouw van de scheepvaartpolitie aan de Oosterweelsteenweg is verkocht aan het Havenbedrijf Antwerpen.

De diensten van de scheepvaartpolitie op linkeroever verhuizen niet. Zij zijn daar sinds 1 mei 2009 gehuisvest in een nieuwbouwproject: de grensinspectiepost aan de Sint-Antoniusweg, Haven 1795, in Kallo.

Duurzaamheid

Het project van het Havenbedrijf Antwerpen is erg ambitieus op het vlak van duurzaamheid: het voldoet aan de hoogste BREAAM-klasse en verwarming en koeling gebeuren via warmtepompen (water/lucht) met back-up van een klassieke verwarmingsinstallatie (condensatieketel) bij buitentemperaturen beneden 2°C. Ten slotte is voor de hele site ook regenwaterrecuperatie voorzien.

Technische fiche

Concessiegever, gedelegeerd bouwheer en projectleiding: Havenbedrijf Antwerpen
Concessiehouder terrein: Regie der Gebouwen
Eigenaar nieuwbouw: Federale overheid (via de Regie der Gebouwen)
Projectbegeleiding: SWECO
Bouwteam: nv Cordeel
Studieteam: THV Tractebel Engie – a-tract
Architectuurontwerp: LAVA-architecten
Gebruiker: federale politie
Duur werken:  2018-2019
Terreinoppervlakte: ongeveer 5.996 m²
Oppervlakte complex: ca. 3.502 m² (gelijkvloers + 2 verdiepingen)
Investering: 9,9 miljoen euro (inclusief btw)

 

Laatste wijziging op 9 december 2019.